Blog thumbnail

МЕХАНИКАТА НА ВСЕЛЕНАТА ОТРАЗЕНА В БОДИГРАФА

Blog thumbnail статия ,

Системата Human Design представя уникалния синтез на древните езотерични знания за универсалните космични енергии и съвременната астрофизика. Тя разкрива механиката на вселената, намерила израз и проявление в биологичната матрица на човека. Осветлява в детайл автентичната енергийна същност на веки от нас по един много достъпен начин. Бодиграфът е синтезиран израз на космичните енергии, кодирани във Вашата биологична матрица. Според Human Design, човекът е устроен като енергийна същност, която е в представена в сложната геометрична композиция на Бодиграфа, съставена от центрове, канали и портали, които се намират в уникална и специфична взаимовръзка. В този смисъл може да се каже, че биоенергийната матрица на човека всъщност представлява едно квантовото механично тяло. Традиционната брахманийска система от 7 чакри е представена в Бодиграфа от 9 енергийни центъра – Корона, Аджна, Гърло, Идентичност, Сърце, Сакрал, Далак, Слънчев сплит, Корен. Двата допълнителни енергийни центрове са плод на еволюционния напредък на човека. В тази колкото космична, толкова и земна енергийна система намира израз специфичната енергетика на Слънцето, Луната и планетите. Потокът от неутрино във вселената пътува през пространството и времето и прониква във всичко, обменя информация и я филтрира. Може да се каже, че на енергийно ниво всички сме обуславяни от непрекъснатото космично въздействие върху нас. Най-силно влияние оказва Слънцето. Последните астрофизични изследвания сочат, че около 70 процента от потока на неутрино идва от него. Информацията, която носи потокът неутрино се кодира в графиката на тялото и се изразява чрез дефиницията на дизайна, запечатана в енергийните центрове, канали и портали. Транзитиращите планети също оказват перманентното си енергийно влияние.

Подредбата на небесните тела в Бодиграфа в голяма степен определя всички основни аспекти на живота Ви. Чертите на характера, заложбите, възможностите за реализация, както и Вашите взаимоотношения, желания, целите и стремежите ни. Всички те са представени в своята дуалност – червените в дизайн на Тялото, а черните в дизайна на Личността. Имат определен живот във Вашето съзнание и подсъзнание.Ето и основните им характеристики в дизайна.

Слънцето.

Носител на активният космичен принцип и Ян енергията. То е израз на съзидателното начало, жизнената сила, творчеството и проявлението ни пред света. Начина на себеизразяване, целеустремеността, също и на радостта от живота. Мястото му в Бодиграфа показва къде и как искате да се заявите пред света. Човекът, който искате да бъдете и качествата които трябва да проявите или интегрирате, за да постигнете максимално тази цел.

Земята

Показва комплексното проявление на Вашата биоенергийна матрица в живота. Реализацията на цялостния Ви жизнен проект. Начинът, по който осъществявате заложения Ви потенциал, постигате целите и поемате отговорност за своите действия и резултати от тях.

Енергийното взаимодействие между Слънцето и Земята е ключово.

Осъществява се на базата на дуализма на основните космични принципи: Ин – пасивен и възприемащ и Ян – активен и излъчващ. Около 70 процента от потокът от неутрино се излъчва от Слънцето и се възприема от Земята. Така чрез излъчената космична енергия, Слънцето задава програмата, а Земята я приема и трансформира в Земните форми на проявление. Енергията се превръща в материя. А материята, от физическа гледна точка, е енергия с много ниска честота и голяма плътност.

Вертикалната ос Слънце – Земя е част от Кръста на живота и заедно с оста на Лунните възли – Северен и Южен, които оформят хоризонталата, оказват ключово влияние върху живота Ви. Кръста на живота дава базовите знания за програмата на Вашето въплъщение – комплексните фактори на средата, включително хора и взаимоотношения, и начина, по който я възприемате. Вашата мисията, цел и траектория на живота. Енергетиката на връзката Слънце – Земя е изразена в генетичното Ви наследство.Енергията на Слънцето и генетичната наследственост от предците по бащина линия са кодирани в гените на бащата. Енергията на Земята и наследствеността по майчина линия са кодирани в гените на майката.Вие сте реалното проявление на тази изключително богата генетична база тук и сега.

Луната

Управлява Вашият емоционален свят. Тя е свързана с усещането Ви за емоционална сигурност, спомените от детството, емоционалните Ви потребности, желания, стремежи, които намират проявление в живота Ви. Тя е владетелката на Вашето подсъзнание. Също така е носител и на Вашите родови емоционални травми, които трябва да излекувате в този живот.

Меркурий

Отговаря за Вашият ум, интелект и комуникация. Има ключово влияние за формирането на кристала на личността още преди раждането. Свързва се с индивидуалната специфика на изразяване на целия Ви вътрешен свят във външната среда. С начина, по който общувате с другите и себе си.

Венера

Управлява Ваша ценностна система, съвкупността от вижданията за моралните и материални ценности в живота Ви. Също така се свързва с етиката и Вашите таланти в изкуствата. По отношение на емоционалния живот позицията и в Бодиграфа е изключително важна, защото разкрива Вашата дълбока емоционална травма, която е поставила своя отпечатък в емоционалното Ви тяло. Понякога може дори първоначално да не я виждате и осъзнавате. Посочва също моделът и пътя за лечение. Аурата действа автоматично и превлича хората, които ще Ви помогнат да се излекувате, но само когато осъзнаете травмата и грешния модел на отношение към себе си. Всеки носи своята травма. Бъдете любящи, разбиращи и приемащи. Осъзнаването и трансформирането на модела Ви дарява с излекуване и създаване на хармонично общуване. Намерете пресечната точка между Вашата карма и дхарма и ще получите даровете на вселената.

Марс

Показва Вашата сила борбеност, растеж. На ниво еволюция, енергията му е все още незряла. Това е тинейджърската, по-скоро неуправляема, импулсивна и понякога арогантна или нараняваща енергия. Все още не е достигнала до зрялостта на типичната мъжка енергия, носеща сила, закрила, отговорност и мъдрост. Позицията му в Бодиграфа също посочва генетични модели за отработване.

Юпитер

Това е най-големият благодетел след Слънцето. Пазител на моралните Ви устои и вътрешната истина. Носител на Божествената истина, мъдрост и щедрост. Мястото му в Бодиграфа посочва къде и как ще бъдете най-успешни в живота.

Сатурн

Господарят на справедливостта и кармата. Мястото на планетата в Босиграфа посочва къде и как ще бъдете ограничавани, ще срещате трудности, спънки и забавяне. Дава гаранция за успех, но само след положени постоянни усилия, труд и дисциплина.

Уран

Вестителят на новата ера. Дава основната концепция на Human Design, като наука за различността. Защита на правото на Вашата космична енергия за уникално и автентично земно проявление. Позицията му в Бодиграфа показва къде е Вашата индивидуална творческа, съзидателна (или разрушителна) сила. Мястото на внезапните промени в живота Ви. Къде, как и защо сте склонни да рискувате.

Нептун

Духовна извисеност, интуиция, мистика , илюзии. Свързва се с мечтите, творчеството, изкуството и емпатията. Също и с най-дълбокото Ви подсъзнание, зависимостите и илюзиите. На какво сте жертва и от какво трябва да се освободите и пуснете. Мястото му в Бодиграфа изисква специално внимание и разглеждане на посочените теми.

Плутон

Духовна мощ, трансформация и регенерация.Мястото на планетата в Бодиграфа посочва областта от живота, която се нуждае от дълбока трансформация с цел духовно израстване. Посочва най-големите Ви страхове, зависимости, страсти и слабости, които спъват развитието Ви. Дарява със сила и истина.

Оставете Вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено