Изображение - Human Design - Астрология - Слънчева система

ИСТИНАТА ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА РЕТРОГРАДНИТЕ ПЛАНЕТИ

Изображение - Human Design - Астрология - Слънчева система статия ,

В последните години  ретроградното движение на планетите често се представя в публичното пространство. Появяват се различни публикации, които насочват вниманието на читателите само върху външното проявление на планетните енергии. Преекспонира се преди всичко отрицателната характеристика на периода и по този начин се създава едно психологическо напрежение у хората. Веднага се прибавя списък с препоръки какво трябва или не трябва да се прави в такива ситуации. Темата се представя доста едностранчиво. Всъщност истината е, че космичните енергии и тук се проявяват по естествен начин и в своята дуалност. На външно ниво създават определени проблеми и неудобства, но на вътрешно ниво са изключително полезни за духовно развитие и напредък, тъй като насочват енергията към вътрешния свят на човека. Помагат за ефективното преосмисляне на стари идеи, модели на мислене и поведение, на действия в посочената от планетата област. За подготовката на новата им интерпретация по един конструктивен и балансиран начин. Както и за довършването на различни  значими за човека неща, които по една или друга причина са били прекъснати. С други думи тези периоди служат за преосмисляне и нанасяне на корекции в съответната област и в този смисъл са полезни и важни. Освен това много хора са родени в периоди на ретроградни планети, така че за тях ситуацията е различна. Ретроградното движение не им причинява тези общоприети „неудобдства“ на външно ниво. Също така през тези периоди хората с ретроградни планети в рождената карта се чувстват по-добре от тези с директни. Имат повече и по-добри възможности за дълбок анализ на собствения АЗ. Повече вяра и интуиция за осъществяване на „невъзможни“ за другите неща. Достигат много по-лесно до скритите истини. Проявяват по-голяма креативност, творчество и въображение. 

Какво представлява ретроградното движение на дадена планета?

Всяка планета се движи по орбитата си със своя естествен ритъм. В определени периоди тя забавя този ритъм и Земята я „изпреварва”. Това създава илюзията за движение назад, каквото самата планета не извършва. Всъщност от позицията на Земята само изглежда, че тя спира и тръгва назад. После пак спира и се връща напред. Ретроградната планета оказва силно въздействие върху дейностите, които управлява както на външно, така и на вътрешно ниво. С изключение на Слънцето и Луната, които са Светила, всички останали планети имат ретроградни периоди. Именно по време на тях се разкриват проблемите на личността, в посочената от планетата област, където е по-трудно да се постигне необходимата хармония. Щастието е състояние на духа. То не зависи нито от ума, нито от образованието, възпитанието, богатството или красотата. Най-важната в случая е вътрешната истина и оценка за това до колко е щастлив човек. Самопознанието, постигнато чрез дълбок анализ на истинската и автентична същност на човека, дава възможност за осмисляне на най-съкровените желания, мечти и цели в живота. По този начин се извършва необходимото личностно развитие и духовна еволюция. А сега ще разгледаме в общ план вътрешното и външното проявление на всяка планета в ретроградното и движение.

Ретрограден Меркурий

Във външно проявление това е период, в който възникват проблеми в общуването. Те могат да се явят на всички нива. Словесни недоразумения от неточен изказ, липса на пояснение или грешно разбрани думи. Изгубване или забавяне на писма пратки, документи. Технически проблеми в осъществяването на комуникацията. Мобилните телефони и компютри блокират или често се повреждат. Същото се случва и с автомобилите. Периодът е неблагоприятен за сключване на договори, важни преговори, започване на бизнес, водене на съдебни дела, купуване на имоти и коли. Също за бизнес пътувания, наемане на работници, закупуване на офис техника и автопарк. Необходимо е имуществото да се пази от всякакви посегателства. Същевременно този период е подходящ за внасяне на ред във фирмената документация, за оптимизиране на производството, довършване на проекти и поръчки, извършване на анализи за минали и текущи дейности, допълване на каталози и архиви, реновиране на дългогодишни бизнес партньорства и др. Възможно е в този период да се появят приятели от миналото, да се реализират стари проекти и идеи по нов начин. На вътрешно ниво акцентът също пада върху общуването, връзките и комуникациите ни. Това е времето, в което е необходимо да възстановим първо истинската връзка и комуникация със самите себе си. Да осъзнаем нашата автентична същност в цялата и пълнота. Да откликнем на нашите стремежи и нужди. Важно за духовната ни  еволюция също така е и изграждането на умения за пълноценно и адекватно общуване със себе си и другите. Периодът е подходящ за освобождаване от всички видове негативни модели на общуване със себе си, децата и семейството. Да усвоим изкуството на адекватната и пълноценна комуникация в личен и социален план.

Ретроградна Венера

Във външното проявление характерно за този период  е объркването, което настъпва във всички видове романтични и семейни взаимоотношения. Изостряне на противоречията, подчертаната липса на разбиране и толерантност, прояви на ревност, обвинения и самообвинения. Проблеми с взаимоотношенията от всякакво естество. Това е период на изпитания на връзките. Може да има трудности в изразяването на любовта или липса на емоционална удовлетвореност, емоционални блокажи. Добре ще бъде важните решения в тези сфери да се отложат. Прекратяването на връзки в този период е за винаги. Да се избягват закупуването на скъпи вещи и имоти, даване на пари на заем, подписването на договори, свързани с изкуството. Също и представяне на нови продукти в областта на модата, козметиката, изкуството и красотата. Моментът не е благоприятен за сключване на брак или за започване на нови романтични взаимоотношения, защото няма да бъдат трайни. Възможно е да се появят романтични чувства към хора от миналото. Периодът е благоприятен за изясняване на минали любовни връзки. Също за минали романтични взаимоотношения, които са били прекъснати по някаква причина или са останали незавършени. На вътрешно ниво периодът е изключително благоприятен за  осъзнаването и изясняването на емоционалните нужди, желания и стремежи. За осмислянето на емоционалния свят и израстването в тази посока. Най-важните уроци в живота се научават точно чрез връзките. Разделянето със стари и нараняващи емоционално – психологически модели е по- лесно през този период. Това е предпоставка за изграждането на едни удовлетворяващи и хармонични взаимоотношения  в бъдещето. 

Ретрограден Марс

Във външното си проявление този период се характеризира с подчертана липса на енергия и сила за осъществяването на дейности и проекти. Раздразнителността се повишава и има опасност от възникване на остри полемики и конфликти. За щастие в повечето пъти краткотрайни. Възможни са внезапни повреди на различни уреди и инструменти, както и инциденти при работа с тях. Ремонтните дейности често са бавни и неефективни. Периодът е неблагоприятен за стартиране на дългосрочни проекти, извършване на ремонтни дейности и операции, с изключение на животоспасяващите. На вътрешно ниво периодът е добър по отношение на справянето със склонността за пресъздаване на ситуации от минали животи и търсене на  аналогични реакции и действия към тях. Възможно е да се търсят хора, които в минали животи са носели удовлетворение. Също така разгръщане на стремежи за постигане на всичко, което не сте успели да изразите в минали или в този живот. Извършването на подготвителен етап за стартиране на бъдещи действия ще бъде изключително полезен. Това време е много ползотворно за работа върху туширане на острите реакции на Марс, като гняв и недоволство, които водят до често избухване. Работа по овладяването на евентуалната вербална или словесна агресия също е полезна.

Ретрограден Юпитер

Във външното проявление периодът се характеризира със забавяне на напредъка във всички сфери, свързани с бизнеса, висшето образование или работата с чужденци и чужди страни. Също така са възможни непредвидени или неприятни ситуации, свързани със съдебната система.Не се препоръчва стартиране на бизнес, подписване на договори, големи капиталовложения за движимо и недвижимо имущество. Да се избягват съдебни дела, лотарии, хазарт, екстравагантни и скъпи развлечения. На вътрешно ниво този период се свързва с желание за духовно усъвършенстване, промяна на житейската философия, духовно израстване. Разширение на представите за света, обогатяване на духовния и емоционален свят и живот. Моментът е подходящ за започване на духовни практики. Също така се поставя акцент върху личностното развитие и начините за неговото постигане. Оценка на състоянието, изграждане на приоритети, поставяне на нови цели, проекти, нови мечти. Планове за действие, кариерно развитие и растеж. Стартиране на подходящо обучение за постигане на целите. Полагане на усилия и приемане на нови предизвикателства, които да разгърнат  потенциала в бъдеще и да го представят пред света. Освобождаване от вредните психологически модели за липса на увереност, които спъват развитието и успеха. Анализ и преоценка на материалните и моралните ценности – какво е истински важно за нас и ни носи щастие и благополучие.

Ретрограден Сатурн

На външно ниво периодът се характеризира с възникване на непредвидени трудности, спънки и пречки на всички нива. Забавяне на проекти и дейности, на кариерното развитие и изявите в социалната сфера. Възникване на проблемни ситуации, свързани с реда, дисциплината, с институции или авторитетни и представителни фигури. Възможни са и конфликти с началници, висшестоящи или представители на властта. Блокиране на напредъка, проблеми с отговорностите, падане на рейтинга и авторитета. В този период не се препоръчва взаимодействие или взаимоотношения с държавни институции. Периодът е неблагоприятен за подписване на договори и други документи, свързани с кариерното развитие. Закупуването на недвижимо имущество или извършване на строителни и монтажни дейности, както и преместванията на ново място. На вътрешно ниво периодът е изключително подходящ за подготовката на важни дългосрочни проекти. Възобновяване на стари ангажименти, свързани с лични и социални дейности. За разрушаване на стари неефективни модели на поведение и граници. Поставяне на нови, съответстващи едновременно и на развитието и на сигурността. Освобождаване от всички ненужни страхове, които блокират и спъват нашите индивидуални и социални изяви.

Ретрограден Уран

На външно ниво се изразява най-често с настъпване на неочаквани събития, които преобръщат живота. Задават нова и различна посока в личен или социален план. Уран идва ,за да разруши безпощадно всичко старо и ненужно в живота. Така по естествен начин действа да се освободи място за новото и продуктивното. Понякога това се проявява чрез поставянето ни в доста необичайни за нас ситуации, които в бъдеще ще донесат полза в развитието. В социален план вещае прояви на обществено недоволство, бунтове, революции, желание за промяна на стария ред и система. В този период съществува опасност от посегателство върху свободата – лична и социална. На вътрешно ниво се проявява чрез стремеж за духовна свобода, реализация на възвишените идеали и мечти. Приятелството, социалните контакти, груповите връзки излизат на преден план. Засилва се тенденцията и за постигане на индивидуална, вътрешна свобода. За преследване на мечтите. Поставя се акцент върху търсенето на душата, намирането на нови пътища в живота. Засилва се тенденцията за прояви на креативност, творчество, изобретателност, новаторство, отговорност към личностния растеж. Развива се връзката между личността и другите. Идейното израстване, изследването на новото, споделянето с хората излизат на преден план. Рушат се ненужните ограничения, предразсъдъци, обуславяния, които пречат на духовното развитие. Свободата се изгражда първо на вътрешно ниво и чак след това на външно.

Ретрограден Нептун

На външно ниво се изразява най-често с подчертан стремеж за реализиране на идеалите и мечтите. Желание за творчество и духовно развитие. Но в действителност не всички мечти могат да намерят адекватната си реализация. Възможно е потъването в илюзорния свят на желанията, фантазиите и самозаблудите. Съществува реална опасност за попадане под определени зависимости – алкохол, опиати и др., също й измами. Чувствата и емоциите объркват мислите и размиват границите между реалността и илюзиите. Предпазвайте се от необмислени действия. През този период не се препоръчва започване на важни дела или поемане на сериозни ангажименти. Не давайте обещания и не приемайте сериозно обещанията на другите.На вътрешно ниво трябва се направи преоценка на идеалите. В този смисъл е много важно прилагането на един балансиран и центриран подход. Ясна представа за онова, което е практично, разумно и достижимо. Може по това време да се набележи план за действие, свързан с реализирането на съкровена мечта или проект. Енергията да се насочи към самопознание, развитие на вътрешния свят, творчеството, интуицията, способностите. Може да се заемете с психология, да внесете романтика в отношенията с близките си, да разгърнете творческото си вдъхновение, да придобиете нови усещания. Изключително важно ще бъде да се освободите от всички вътрешни страхове, несигурност, ментални и емоционални блокажи. Възможно най-точно и най-ясно да опишете мечтата си и визията за бъдещето. Самата реализация и изпълнението на плановете обаче, трябва да се отложат след края на ретроградното движение на Нептун.

Ретрограден Плутон

На външно ниво изискванията на ретроградния Плутон са наложителни и неумолими. Обаче като цяло се тълкуват като положителни, защото отключват процеси на трансформацията, протичаща на дълбоко ниво. Във външното си  проявление периодът се изразява често чрез  промяна  на професионалния път. Възможно е осъзнаването на стари таланти, да доведе до напълно нова посока в работата. Външните промени, настъпващи в социален план, ще бъдат предшествани от дълбоки промени на лично ниво. Ще се разделите завинаги с  онази част от вашата личност и характер, които спъват развитието ви. Това понякога може да бъде доста болезнено, защото старите модели са вкоренени, но трябва да се направи място за новото. Ще видите своята роля и позиция в обществото по един нов начин. Необходимо ще бъде да вложите усилия, за да достигнете да новия резултат. Плутон посочва момента, в който натрупаните знания ще трябва да се превърнат в действие. А то ще извърши промяната. Постоянството е това, което ще я затвърди, за да се изпълни докрай. На вътрешно ниво също ще настъпват големи трансформации, защото Вселената предоставя възможността за обръщане на фокуса на вниманието към самите себе си. За осъзнаване и анализиране на проблемите, които впоследствие трябва да бъдат решени. Необходимо е да престанем да обвиняваме другите за тях. Трябва да ги потърсим в себе си и да намерим пътя за решаването им. Възможно е това да се случи заради сблъскването със стари проблемни ситуации и модели на поведение, които мислим, че вече са отработени, но реално не са. Процесите на трансформация в самите нас, ще бъдат много силни. Независимо дали сме готови за тях или не, те ще се извършат. Нашата промяната ще рефлектира и върху другите хора. По този начин ще се осъществи социалната промяна. Плутон действа целенасочено, за освобождаването от натрупаната отрицателната енергия като гняв, агресия и недоволство  в личен и социален план. Той преценява мъдро и проницателно какво, кога и как трябва да премахне, за да освободи път на новото в живота ни.

Периодите на ретроградните планети изглеждат тежки и плашещи, защото ни подтикват да извършваме усилена работа на вътрешно ниво. Да изкореняваме страхове, негативни модели на мислене, действие или разрушителни емоции. Да се променяме, развиваме, израстваме. Хората винаги търсят сигурност и стабилност, но света около нас се променя. Време е да осъзнаем, че слагаме грешни етикети на събитията около нас. Свикнали сме да наричаме липсата на развитие „спокойствие и сигурност”, а усилията, положени за израстването – „проблеми и кризи”. Основната цел на тези ретроградни периоди е да се научим да работим и да върнем силата в себе си. Осмелете се да тръгнете по пътя на промяната,за да изградите своето щастие и успех. Позволете си да живеете автентично, да се свържете със себе си и вашата лична истина, за да постигнете необходимото за вас духовно израстване.

Оставете Вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено