Изображение - Human Design
Елемент Human Design

Новата наука за самопознанието на Вашата прекрасна и автентична същност, която сте родени да бъдете, като разгърнете своя потенциал. Ролята на Стратегията и Авторитета като надеждни ориентири за вземане на успешни решения. Откриване и осъзнаване на вашата уникална мисия и цел в живота.

Изображение - Human Design
Елемент Human Design

HUMAN DESIGN

НОВОТО ПОЗНАНИЕ И СВЕТОУСЕЩАНЕ НА МОДЕРНИЯ ЧОВЕК

през епохата на Водолея

„Human Design“ е новата система, която ни дава комбинирани знания за нашата истинска същност. Тя идва в момент на развитието на новите технологии, за да обясни по нов начин връзката ни с макрокосмоса. Базира се на новите изследвания в областта на квантовата физика, биохимията, генетиката и психологията. Обяснява научно и нагледно начина на изграждането на нашата индивидуална матрица. Биоенергийната специфика на нашето тяло, психологическите ни характеристики, заложените у нас таланти и способности, които идваме да развием и да споделим с останалите.
Елемент Human Design

HUMAN DESIGN

С какво могат да ни бъдат полезни тези познания?

„Human Design“ е чудесно средство за постигане на едно вътрешно разбиране на истинската ни същност: енергийната ни структура, процесите, които протичат в нея, механизмите, с които работи.
Изображение - Human Design
Изображение - Human Design

HUMAN DESIGN

Какво ни пречи да бъдем себе си?

HUMAN DESIGN

Какви са комплексните възможности на Human Design за подобряване на здравето и начина на живот?

Възможността за личен и осъзнат отговор на екзистенциалните въпроси „кой съм аз и защо съм тук“? Промяна на модела на живота ни като цяло. Изграждане на вътрешен критерий за истинност, правилност и максимална коректност към самите нас. Сигурен ориентир при нашите избори в живота. Нашият уникален отпечатък е „проекция на различността“. Помага ни да приемем себе си такива, каквито сме.

 Да вникнем в особеностите на нашето тяло и психика, заложени в генетичната ни структура. Работи за изпълнението на личното ни осъществяване в живота. Утвърждава нашата уникална истина, изразена по уникален начин. Намалява съпротивите, които срещаме. Изгражда едно ведро, мъдро и осъзнато отношение към себе си и другите.

Изображение - Human Design

HUMAN DESIGN

Как да прилагаме тези знания?

„Human Design“ ни дава система от практически умения за прилагането на знанията. Насоки в експериментирането и възможности за споделен опит. Знанието е полезно, когато е пречупено през личния ни опит и наблюдения, когато е преживяно и споделено с другите.

HUMAN DESIGN

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

За кого е предназначена модерната система Human Design?
Практически – за всеки.

Ако искате да научите каква е истинската Ви уникалната същност, за да разгърнете пълния си потенциал и да сбъднете мечтите си, изберете за пътеводител новата система „Human Design“. В превод означава „Дизайн на Човека“ и както се подразбира от името, това е наука за истинската същност на всеки от нас. Когато познавате своя дизайн ще можете: да разгърнете всичките си заложби по правилен начин; да намерите желания партньор; да подобрите взаимоотношенията си с членовете на Ldtejf семейството или колектив; да намалите съпротивата и стреса, породени от факторите на външната среда. Ще се радвате на любов, удовлетворение и успех. С помощта на Вашите Стратегия и Авторитет ще прилагате на практика всички принципи, които ще работят за вземане на най-правилните за Вас решения. Когато не живеете своя дизайн и вземате решения без да се съобразявате с него, Вие сами създавате пречки по своя път. Навсякъде срещате съпротива, която се налага да преодолявате и непрекъснато трупате гняв и разочарование. Това автоматично руши Вашето ­­­здраве, защото ежедневно живеете под голям стрес и напрежение. Обуславянето Ви от външните фактори пречи да бъдете себе си и да живеете като себе си. Знанието за специфичните връзки между вашите биоенергийни канали и портали ще Ви даде­ възможност да живеете без съпротива, да постигате успехи в различни области от живота по един естествен и правилен за Вас начин.­ Във Вашият „Човешки дизайн“ е кодирана уникалната Ви биоенергийна матрица, изразена чрез система от 9 енергийни центъра, 64 портала и 36 канала, по които тече биоенергия. Всеки от тези 64 портала се разделя на 6 линии на хексаграмата, 6 тона, 6 цвята и 5 бази. Базите не се делят. Всеки портал съдържа 1 080 възможни и разнообразни вариации на база. Мандалата е разделена на 69 120 бази. На практика всеки е уникален.

Ако искате да научите каква е истинската Ви уникалната същност, за да разгърнете пълния си потенциал и да сбъднете мечтите си, изберете за пътеводител новата система „Human Design“. В превод означава „Дизайн на Човека“ и както се подразбира от името, това е наука за истинската същност на всеки от нас. Когато познавате своя дизайн ще можете: да разгърнете всичките си заложби по правилен начин; да намерите желания партньор; да подобрите взаимоотношенията си с членовете на семейството или колектив; да намалите съпротивата и стреса, породени от факторите на външната среда. Ще се радвате на

любов, удовлетворение и успех. С помощта на Вашите Стратегия и Авторитет ще прилагате на практика всички принципи, които ще работят за вземане на най-правилните за Вас решения. Когато не живеете своя дизайн и вземате решения без да се съобразявате с него, Вие сами създавате пречки по своя път. Навсякъде срещате съпротива, която се налага да преодолявате и непрекъснато трупате гняв и разочарование. Това автоматично руши Вашето ­­­здраве, защото ежедневно живеете под голям стрес и напрежение. Обуславянето Ви от външните фактори пречи да бъдете себе си и да живеете като себе си. Знанието за специфичните

връзки между вашите биоенергийни канали и портали ще Ви даде­ възможност да живеете без съпротива, да постигате успехи в различни области от живота по един естествен и правилен за Вас начин.­ Във Вашия „Човешки дизайн“ е кодирана уникал-ната Ви биоенергийна матрица, изразена чрез система от 9 енергийни центъра, 64 портала и 36 канала, по които тече биоенергия. Всеки от тези 64 портала се разделя на 6 линии на хексаграмата, 6 тона, 6 цвята и 5 бази. Базите не се делят. Всеки портал съдържа 1 080 възможни и разнообразни вариации на база. Мандалата е разделена на 69 120 бази. На практика всеки е уникален.

HUMAN DESIGN

ПЕТТЕ ЕНЕРГИЙНИ
ТИПА В HUMAN DESIGN

Кои сме ние и с какво можем да Ви помогнем?

Модерната система за самопознание „Human Design” Ви дава възможността да се чувствате наистина щастливи, обичани и успешни. Да следвате Вашите СТРАТЕГИЯ И АВТОРИТЕТ при избора на правилни решения в ежедневния живот. Чрез самоанализа и самонаблюдението да видите грешните си модели на поведение, за да се освободите от тях. Да разберете кои и какви са капаните на обуславянето, които Ви пречат да се развивате и да бъдете истински. Запознаването с енергийния Ви тип, Стратегия и Авторитет са първите стъпки към анализа на Вашия Бодиграф. Системата на „Human Design” представя общо пет различни енергийни типа. Те са:

Изображение - Human Design - аура - Манифектор

Манифестор

Основната му характеристика е силната и въздействаща енергетика. Манифесторите са много инициативни, независими, борбени, пробивни, свободолюбиви. Тези хора са перфектни организатори и инициатори на нови неща. Умеят да въздействат на околните и да ги въвличат в собствения си процес...

Манифесторът има затворена и отблъскваща аура, непробиваема.

Мисията му е да въздейства на останалите чрез словото си. Да създава нови неща, да тласка напред цялото човечество. На енергийно ниво е роден да излъчва мир и покой в пространството.

Да информира преди да действа.

На кого въздействам?

Как въздействам?

Генератор

Отличителната черта на Генератора е способността му да влага своята енергия в дългосрочни проекти, да действа, да променя средата и себе си. Генераторът обича да дава импулс за постоянно развитие и да работи за него. Той може да се чувства щастлив от това да извършва рутинни и монотонни дейности, с които трансформира пространството...

Генераторът има отворена и излъчваща аура. Тя обгръща другите с енергия и топлина.

Мисията му е да променя средата чрез действията си. Променяйки средата променя и себе си. На енергийно ниво, е роден да излъчва в пространството задоволство, удовлетворение.

Да чака преди да откликне.

Недоволство.

Кой съм аз?

На какво откликвам?

Изображение - Human Design - аура - Манифестиращ генератор

Манифестиращ генератор

Манифестиращият генератор е много фокусиран в себе си и в процеса на създаването на нови неща, като мисълта му е насочена винаги към крайния резултат. Изключително пробивен и целеустремен и в добавка е много издръжлив. Може да общува едновременно и ефективно с няколко човека...

Манифестиращият генератор има отворена и излъчваща аура.

Мисия му е да въздейства върху останалите чрез словото като ги променя. Така променя и себе си. Също така и да въздейства върху средата.Когато я променя, той променя и себе си.

Да информира преди да действа и да чака преди да откликне. На енергийно ниво да излъчва в пространството удоволствие.

Недоволство.

Кой съм аз?

На какво откликвам?

Изображение - Human Design - аура - Прожектор

Прожектор

Прожекторите са родени да наблюдават, изследват и съветват хората. Имат таланта да развиват дарбите на другите. Веднага разпознават възможностите на енергийните типове и чудесно могат да ги напътстват как да използват своята енергия по най-ефективния начин. Изключителни организатори са...

Прожекторът има отворена аура, която буквално е насочена към другите и прониква в тях, като ги изследва.

Мисията му е да наблюдава, проучва и съветва.

Да чака покана от човек, на когото държи. На енергийно ниво: Да излъчва в пространството радост от признанието на другите.

Огорчение и обида.

Кой си ти?

Кой е другия?

Изображение - Human Design - аура - Рефлектор

Рефлектор

Рефлекторите са много рядък енергиен тип - само 1% от хората на планетата. Те са уникалното изключение от правилото, защото за разлика от останалите енергийни типове, които са подвластни на Слънцето, са подвластни на Луната. С право могат да бъдат наречени „Лунните хора“...

Рефлекторът има затворена, отразяваща аура.

Мисия му е да отразява средата и хората, по свой собствен начин.

Да чака един лунен цикъл. Дошъл е на този свят, за да изпитва радостна изненадва.

Разочарование.

Кои са те?

Кои са другите?

Манифесторът има затворена и отблъскваща аура, непробиваема.

Мисията му е да въздейства на останалите чрез словото си. Да създава нови неща, да тласка напред цялото човечество. На енергийно ниво е роден да излъчва мир и покой в пространството.

Да информира преди да действа.

На кого въздействам?

Как въздействам?

Генераторът има отворена и излъчваща аура. Тя обгръща другите с енергия и топлина.

Мисията му е да променя средата чрез действията си. Променяйки средата променя и себе си. На енергийно ниво, е роден да излъчва в пространството задоволство, удовлетворение.

Да чака преди да откликне.

Недоволство.

Кой съм аз?

На какво откликвам?

Манифестиращият генератор има отворена и излъчваща аура.

Мисия му е да въздейства върху останалите чрез словото като ги променя. Така променя и себе си. Също така и да въздейства върху средата.Когато я променя, той променя и себе си.

Да информира преди да действа и да чака преди да откликне. На енергийно ниво да излъчва в пространството удоволствие.

Недоволство.

Кой съм аз?

На какво откликвам?

Прожекторът има отворена аура, която буквално е насочена към другите и прониква в тях, като ги изследва.

Мисията му е да наблюдава, проучва и съветва.

Да чака покана от човек, на когото държи. На енергийно ниво: Да излъчва в пространството радост от признанието на другите.

Огорчение и обида.

Кой си ти?

Кой е другия?

Рефлекторът има затворена, отразяваща аура.

Мисия му е да отразява средата и хората, по свой собствен начин.

Да чака един лунен цикъл. Дошъл е на този свят, за да изпитва радостна изненадва.

Разочарование.

Кои са те?

Кои са другите?

Персонално изготвяне на
анализ за категориите Human
Design, Астрология и
Общуване и връзки.

HUMAN DESIGN

АВТОРИТЕТЪТ
НАДЕЖНО СРЕДСТВО
ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Елемент Human Design

Точката на избора – решение – действие – резултат. 

Системата на „Human Design“ е друг начин да опознаем себе си. Тя ни дава възможността да развиваме своя потенциал в пълно съответствие с уникалния ни дизайн. Да правим осъзнати избори в живота си, които са базирани на собствения ни вътрешен и външен авторитет. Посочва ни пресечните точки между решението, действието и резултата. Дава ни възможност на базата на знанието за вътрешните и външните авторитети да изградим правилно живота си. Какво представляват вътрешният ни и външният авторитет?

HUMAN DESIGN

Вътрешен авторитет

Вътрешният авторитет най общо казано е някакъв сигнал, който тялото ни изпраща, някакво послание, което трябва да уловим. Това не е мисъл, а по- скоро усещане, интуиция. Инстинкт, на който трябва да се доверим. Например ако на някое място или с някой човек изпитваме дискомфорт, без да знаем защо или без да има обективна причина, това е сигнал на вътрешния ни авторитет. В този случай би било добре да си тръгнем. Авторитетът на нашето тяло има хилядолетна еволюция и сензори, които работят на фино подсъзнателно ниво. Те са изключително важни, защото ни помагат да вземе правилното решение, което е в унисон с нашия уникален дизайн. Вътрешни авторитети имат хората, при чиито дизайн се вижда поне едни затворен център от гърлото надолу Вътрешните авторитети са подредени в следната йерархична система:

ТОЙ Е НАЙ-ВИСШИЯ В ЙЕРАРХИЯТА ВАВЪТРЕШНИАВТОРИТЕТИ


Ако имате затворен център е необходимо да се доверите на авторитета на Слънчевия сплит, независимо от това, че по-надолу може да има още затворени центрове. Вие ще се съобразявате именно с този авторитет. Необходимо ще е да се научите да бъдете по-сензитивни към него. Да експериментирате, за да разберете как да разчитате сигналите му. Доверявайки се на своите усещания, предчувствия и интуиция да започнете да разпознавате този език на тялото. Да улавяте сигналите, за да имате яснота. Девизът на този авторитет е „Няма истина в настоящия момент – истината се разкрива с времето.” Емоцията завладява човека и нейната вълната има пик и спад. Най-големите грешки се допускат, когато действате и вземате решения под емоционалното въздействие. Когато пика на емоцията е отминал Вие вече гледате на нещата от различен ъгъл. Трябва да си давате време, защото истината и яснотата идват впоследствие. Задачата на хората с авторитет на Слънчевия сплит е да отложат решението докато дойде яснотата за него.

ВТОРИ ПО СИЛА АВТОРИТЕТ

Той е свързан с изпълнението на някакви задачи. Ако Генераторът или Манифестиращият генератор откликне, тоест иска да направи нещо, у него се задейства цял процес, който се реализира във времето. При сакрала времето е тук и сега. Вие трябва да следите как откликва или не откликва на различните ситуации и възможности Вашето тяло. То веднага може да каже дали има енергия в момента или не. Когато поканата е правилна, ще се чувствате заредени с енергия. Жизнени, позитивно настроени дори ще усещате прилив на ентусиазъм. Ще има специфичен отклик в стомаха. Искам или не искам? При сакрала нещата трябва да се получават по естествен начин, да има истински отклик да свършим нещо. Задача за работа със сакрала и неговия авторитет е да а се научите да усещате отклика на своята истина. Да не се насилвате да правите неща, без отклик. Да поемете истинската отговорност за своя животи и своите действия.

ТРЕТИ ПО СИЛА АВТОРИТЕТ

Далачният авторитет ще Ви даде сигнал, чрез който ще почувствате реакция на тялото към това, което се случва тук и сега. Към средата около Вас тук и сега. Този авторитет Ви кара да реагирате спонтанно, без да предполагате, предвиждате, мислите. Това е реакция на първосигналната защита и оцеляването. Оценката за средата е тук и сега, тя се случва в момента. Далакът отговаря на въпроса „Безопасно ли е това?” Ако далакът даде сигнал да си тръгнете, веднага трябва да го послушате. Това е първичната интуиция, която Ви спасява. ТАЗИ ИНТУИЦИЯ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКО, ПЪТУВАНЕ, РАБОТА, МЯСТО, ЧОВЕК И ДР. Когато усетите заплаха за оцеляването си, логиката на ума и общоприетите норми, които Ви пречат да се доверите, трябва да бъдат игнорирани. Далачен авторитет имат Манифестори и Прожектори. Задачата на хората с този авторитет се състои в това да си оставяте свобода, за да бъдете спонтанни във всеки един момент. Да се научите да живеете безопасно тук и сега.

СЛЕДВАЩ ПО СИЛА

Хората, които се родени да се съобразяват с този авторитет са подвластни на силата на волята си. Това е авторитета на преговорите, сделките, парите, властта. Той е характерен за Прожектори и Манифестори. Основните въпроси за този авторитет са „Какво искам да постигна?”; „Какво ще спечеля?” При прожекторския вариант човек трябва да се доказва пред другите. Те сами ще преценят дали имат нужда от него, за да го поканят за една или друга дейност. Въпросът е имам ли достатъчно сила за това начинание? В манифесторския вариант ще трябва да получат отговор на въпроса дали ще имат  достатъчно воля да инициират и завършат дадено нещо. Задачата за хората с его авторитета е да се научат да вземат решения с помощта на своята воля и за своя личен интерес. За тях е изключително важно да си пестят ресурсите и да не се поддават на чужди авторитети.

ЛИДЕРСКИ

Авторитет на щастието и на удоволствието.Хората с този авторитет трябва да се радват на живота и да се оставят да следват своя път. По този начин те позволяват на нещата да се случват. Те не са родени да се напрягат, да работят, да полагат усилия и воля или да оцеляват самостоятелно. Просто трябва да се носят по вълните на живота, да правят това, което обичат и харесват, което ги кара да се чувстват удовлетворени. Да се наслаждават на преживяването. Това е прожекторски авторитет – много комуникативен, с доста лидерски канали между гърлото и джи центъра. Тези хора трябва да следват своя път в живота и да напътстват останалите, като им показват посоката. Те правят всичко за собствено удовлетворение. Основният им въпрос е какво ще ме направи истински щастлив? ”Това е авторитет на посоката и любовта към себе си. Задачите към подвластните на Джи авторитета са как да си следват посоката на живота във всеки един момент.Как да се освободят от хората, които не ги приемат и разбират, които им пречат да бъдат автентични и да следват пътя си? За целта ще е необходимо винаги да са искрени със себе си. Да се запитват харесвам ли това, което е пред очите ми? Общувам ли с тези, които харесвам и обичам или правя компромиси със себе си?

HUMAN DESIGN

Външен авторитет

В определени дизайни няма вътрешен авторитет, като например при Рефлекторите или при Менталните прожектори, които имат затворени центрове над гърлото, а останалите са отворени. Неенергийните типове нямат вътрешен авторитет, а само външен. Той представлява съвкупността от техния опит, ум и съзнание в очите на другите. Неенергийните типове често се опират на своя външен авторитет, както и на хора с власт и признание в обществото При тях усещането за правилност на решението се взема на базата на външните обстоятелства, на обкръжението от хора и на средата. Ако от гърлото надолу всичко е отворено, те получават посоката на своя път от обкръжението си. Околните им задават пътя. Те са много сензитивни към хората и средата около себе си. Рефлекторите имат лунен авторитет. При тях решенията узряват с времето. Те са подвластни на транзитите на планетите. Всяка сутрин се събуждат с различен дизайн, който се формира от активирането на различните портали и канали в него.Така те могат да опознаят много самоличности. Да отразяват хората и средата по свой собствен и уникален начин, пречупен през техните възприятия. Рефлекторите имат нужда от съветници, с които да обсъждат ситуациите, в които се намират в момента. Да споделят с тях потенциалните си решения. Също и намеренията си и бъдещите си планове. А за да вземат реалното решение им е необходимо да изчакат един лунен цикъл. На тях им трябват сцена и пространство, в което да споделят това, което им се случва. Те стигат до правилните решения като обсъждат ситуациите с доверените си хора. За да бъдем истински щастливи, здрави, успешни и удовлетворени трябва да съобразяваме избора си с нашия дизайн. Да се опираме на силните си и надеждни качества и да отчитаме евентуалните резултати.Винаги да сме наясно с последиците от изборите си. Да си задаваме въпроси. Какъв ще е ефекта от това. Това ли искам да постигна? Това ли е „моето” нещо? Живея ли автентично своя дизайн и мисия? Решенията трябва да се прецизират да бъдат точни.Да съвпадат с дизайна, който имаме. Изключително важно е да се откажем от стереотипите на грешните модели на поведение, заложени от ума, от традициите, възпитанието и др., които се наричат „Не себе си“. От всичко, което противоречи на нашия дизайн и уникалност, но е наложено от обществото. Истината е вътре в нас, а не извън нас. Вътрешният ни усет съгласен ли е? Вътрешният ни авторитет съгласен ли е? Те са гаранция за правилното решение.
Сътвори себе си Престани само да мечтаеш и действай. Сътвори своята желана реалност.Сега! Престани да жадуваш своето щастие. Своята любов, успех, хармония, връзка… Дай на мечтите живот и действай. Сега! Изживей своята истина. Тук и сега! Своят автентичен дизайн. Извърви своя път - уникален и реален.Сега! Сътвори себе си. Изживей себе си. Тук и сега!
АнаБел
Изображение - Human Design

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено

РЕФЛЕКТОР

Рефлекторите са много рядък енергиен тип - само 1% от хората на планетата. Те са уникалното изключение от правилото, защото за разлика от останалите енергийни типове, които са подвластни на Слънцето, са подвластни на Луната. С право могат да бъдат наречени „Лунните хора“. Другата им отличителна черта се състои в това, че всичките им девет центъра са отворени, което ги прави изключително сензитивни и творчески натури. Освен това Рефлекторите имат автентичната способност да отразяват хората и  средата, пречупени през собствените им възприятия и оценка. Те са като огледала, в които хората виждат своето отражение и отражението на средата. Това не означава, че копират другите. Напротив, по-скоро напасват нестандартната си натура, скрита зад затворената аура, за да се впишат в средата по свой уникален начин. Имат подчертано нестандартен подход към всяко нещо и са майстори в намирането на креативни и нетрадиционни решения. Смяната на местоположението на Луната и отворените центрове им дават възможността да изживяват всеки ден от месеца с различна самоличност, да имат различна перспектива и гледна точка. Това се повтаря всеки месец по аналогичен начин. Най-специалният дар, който притежават, е умението им да живеят по новаторски начин.

Рефлекторът има затворена, отразяваща аура. Мисия му е да отразява средата и хората, по свой собствен начин. Стратегия - да чака един лунен цикъл. Дошъл е на този свят, за да изпитва радостта и да изненадва. Тема на Не себе си - разочарование. Въпрос - Кои са те? Кои са другите?

ПРОЖЕКТОР

Прожекторите са родени да наблюдават, изследват и съветват хората. Имат таланта да развиват дарбите на другите. Веднага разпознават възможностите на енергийните типове и чудесно могат да ги напътстват как да използват своята енергия по най-ефективния начин. Изключително организатори са. Имат естествената дарба да свързват подходящите хора по правилния начин, за да се постигат най-продуктивните резултати в работата. Прожекторът е тук, за да бъде разпознат от някой енергиен тип. Иска и чака да бъде поканен в ролята на съветник, консултант, ментор, коуч експерт, ръководител и др. Прожекторите не се интересуват толкова от себе си, а буквално се фокусират и се съсредоточават върху другия човек. Като опознават хората на дълбоко енергийно ниво, чрез тях опознават и самите себе си. Откривайки идентичността на другия, те достигат до своята автентична същност и до своята идентификация. Най-голямата дарба на прожекторите е умението им да разбират, насочват и ръководят енергийните типове. Истината е, че това може да бъде дълъг процес на осъзнаване. Необходимо е време, за да може Прожекторът да се пробуди за това, което е. Да осъзнае и приеме своята мисия. Прожекторът има отворен сакрален център. Той се зарежда с жизнена сила от другите. Това от една страна му дава дарбата да прониква в енергийното им поле, да ги разбира и усеща, но от друга страна го прави много обусловен от тяхната енергия. Ето защо, той трябва да внимава с какви хора контактува и в каква среда попада. Най-добре е да бъде в компанията на Генератор или Манифестиращ генератор. Прожекторите не са около нас заради енергията ни. Те са устроени да получават достъп до нея, за да разбират как и къде трябва да бъде използвана тя.

Прожекторът има отворена аура, която буквално е насочена към другите и прониква в тях, като ги изследва. Мисията му е да наблюдава, проучва и съветва. Стратегия - да чака покана от човек, на когото държи. На енергийно ниво - да излъчва в пространството радост от признанието на другите. Тема на Не себе си - огорчение и обида. Въпрос - кой си ти? Кой е другия?

МАНИФЕСТИРАЩ ГЕНЕРАТОР

Манифестиращият генератор е много фокусиран в себе си и в процеса на създаването на нови неща, като мисълта му е насочена винаги към крайния резултат. Изключително пробивен и целеустремен и в добавка е много издръжлив. Може да общува едновременно и ефективно с няколко човека. Това е една мощна енергийна машина, която непрекъснато иска да влага енергия в различни дейности - да създава, планира и организира неща, в личен и обществен план, и после трайно да се ангажира с поддържането им. Той е най-мощният енергиен тип, защото е специфична комбинация от Манифестор и Генератор. Манифесторът има енергия да създава различни неща, но няма силата да ги поддържа във времето. Генераторът има енергия да поддържа неща, но не ги създава. За разлика от тях, Манифестиращият генератор има енергията, силата и мисията да създава нови неща и да ги поддържа във времето. Умее да променя хората, чрез словото си, да им дава цел и посока в живота. Неговата истинска същност изисква да се изяви като инициатор, организатор и водач. И той го прави по един лесен и естествен начин, защото това е заложено в неговия дизайн. Роден е не само да проправя нови пътища, но и да кара другите да го следват по тях. Това е планетарната му мисия, която изпълнява по свой собствен и уникален начин. Умее с лекота да убеждава и да привлича останалите в процесите, които смята за важни. Манифестиращият генератор постига много и различни неща, но малко от тях го карат да се чувства наистина удовлетворен. Има високо ниво на самостоятелност. Може да свърши всичката работа сам, без да се оплаква. Когато стои дълго време на изчакване, той се изнервя и започва да инициира разни неща и процеси. Някои от тях са напълно излишни, като мотива да ги започне е това, че „трябва”. Когато инициира без истински отклик за това, той греши и се товари излишно. Енергията му е  особено магнетична, когато изчаква и не инициира. Тогава има голяма сила да привлича подходящите инициативи и хора. Той е тук, за да си привлича всичко, което му е необходимо.

Манифестиращият генератор има отворена и излъчваща аура. Мисия му е да въздейства върху останалите чрез словото като ги променя. Така променя и себе си. Също така и да въздейства върху средата. Когато я променя, той променя и себе си. Стратегия - да информира преди да действа и да чака преди да откликне. На енергийно ниво да излъчва в пространството удоволствие. Тема на Не себе си - недоволство. Въпрос - кой съм аз? На какво откликвам?

ГЕНЕРАТОР

Отличителната черта на Генератора е способността му да влага своята енергия в дългосрочни проекти, да действа, да променя средата и себе си. Генераторът обича да дава импулс за постоянно развитие и да работи за него. Той може да се чувства щастлив от това да извършва рутинни и монотонни дейности, с които трансформира пространството. Тук е за да въздейства на средата със собствените си усилия и това му носи радост. Обича да работи бавно, като изпипва всеки детайл. Има нужда изцяло да се потопи в процеса, като го изучи в дълбочина. Необходимо му е време, за да разгърне целия си потенциал. Държи да има експериментален опит. Иска да постигне вътрешно преживяване на удовлетвореност. Генератора се интересува от другите, обича да работи в екип и е много общителен. За него е важно да получава обратната връзка от хората. Двете основни теми за него са работа и семейство. Той иска да получи удовлетворение от връзката си, от семейството си, от децата си, от работата си, от начина, по който прави нещата. За него това е най-важното в живота.

Генераторът има отворена и излъчваща аура. Тя обгръща другите с енергия и топлина. Мисията му е да променя средата чрез действията си. Променяйки средата променя и себе си. На енергийно ниво, е роден да излъчва в пространството задоволство, удовлетворение. Стратегия – да чака преди да откликне. Тема на НЕ себе си - недоволство. Въпрос - Кой съм аз? На какво откликвам?

МАНИФЕСТОР

Основната му характеристика е силната и въздействаща енергетика. Манифесторите са много инициативни, независими, борбени, пробивни, свободолюбиви. Тези хора са перфектни организатори и инициатори на нови неща. Умеят да въздействат на околните и да ги въвличат в собствения си процес. Родени са да действат по своя инициатива и сами да реализират идеите си. Да ги превеждат през всички етапи и да достигнат до желания резултат и крайната си цел. Умеят да налагат нови методи в нова среда, да завоюват нови територии. Винаги се интересуват главно от крайния резултата или какво ще получат. Те са свикнали да разчитат единствено на себе си. Знаят, че сами създават съдбата си. Характерното за тях е, че са много въздействащи за околните, но за разлика от тях не се поддават на чуждо въздействие. Родени са да бъдат водачи, да увличат другите след себе си и да ги променят. Думите им са експресивни, вълнуващи и въздействащи, веднага грабват слушателите. Умело разчупват леда, повеждат другите и им задават посоката. Манифесторите не обичат да вършат монотонни и рутинни дейности, защото това ги напряга. Винаги те определят кога или с кого да общуват.

Манифесторът има затворена и отблъскваща аура, непробиваема. Мисията му е да въздейства на останалите чрез словото си. Да създава нови неща, да тласка напред цялото човечество. На енергийно ниво е роден да излъчва мир и покой в пространството. Стратегия - да информира преди да действа. Тема на Не себе си - гняв. Въпрос - На кого въздействам? Как въздействам?

ПЛУТОН

Духовна трансформация, развитие и обновление.

Символ на силата, трансформацията, радикалната промяна. Владетелят на смъртта, прераждането и колективното съзнание. На духовната сила, мистиката, тайните. Дарява с мощни възстановителни сили, способности за бърза регенерация. Отговаря за духовната еволюция на душата. Оформя житейския план, така че да получим най-доброто обучение в земно измерение. Да преживеем това, което не сме развили достатъчно в миналите си животи, за да научим своите уроци. Поставя ни в ситуации, в които имаме най-голяма нужда, да изградим ценностната си система и да вникнем в нейния смисъл. Безпощадно разрушава всичко, от което душата има нужда да се освободи, за да продължи своя път на развитие. Да  преживее своята трансформация. и възкръсне за нов живот. Символ на обновлението.

НЕПТУН

Универсална любов, духовност, идеализъм.

Дарява с доброта, чувствителност, духовност и афинитет към изкуствата и творчеството. Символ на жертвоготовност, отдаденост, състрадателност и съпричастност. Умение за служба на другите. Господарят на илюзията, мечтите, сънищата и подсъзнанието. На всички видове зависимости като форма на бягство от действителността. Нептун дава голяма сензитивност и впечатлителност. Дарява с достъп до божественото вдъхновение, идващо от дълбоката творческа образност. Позволява на психиката и трансперсоналното преживяване да се проявят чрез изкуството и екстаза. Дава емпатия, желание за сливане и отдаване на любими хора или дейности. Разтваря границите на личността, за да може тя да се слее истински с потока на живота.

УРАН

Изобретател, бунтар, революционер.

Уран е планетата на висшето съзнание и идеалите, която резонира с принципите на промяната, независимостта, освобождението, революцията, напредъка и хаоса. Той ни показва пътя на развитие, насочен към постигане на съвършенство. Като ментална планета, работи с умствената енергия. Отразява тенденции в колективната психика, символизира съзидателния разум на колективно ниво, прониква в несъзнаваното и предизвиква статуквото. Символ на висшия Ум. Той ни помага да виждаме нещата ясно, да разпознаваме моделите и възможностите в живота.

САТУРН

Господарят на кармата и времето.

Символизира бащата, авторитетната фигура, властта, закона, правилата. Също така материята, формата, материалния свят. Сатурн представлява поредицата от пречки и ограничения, най-големите препятствия и предизвикателства в живота ни. Той учи на отговорност, самодисциплина и постоянство. Често се страхуваме от него, защото ни показва, че все още ни липсват някои качества. Сатурн е толкова важен в класацията, защото ни поставя там, където трябва да бъдем дисциплинирани и където сме длъжни да научим нещо.

ЮПИТЕР

Големият Благодетел. Божествената истина, справедливост, вяра, духовност.

Символизира образа на съпруга, дарителя, учителят. Носи добър късмет, успех, щастие, приемственост, последователност. Юпитер е нашият ключ към последователността във времето, към успеха. Също така символизира мъдростта, правото и философията. Той често описва нашата професия, пътя, който трябва да следваме. Юпитер е израз на житейската ни философия, символ на свобода, радост, благоденствие, веселие, забавления и развлечения. Той покровителства пътешествениците, връзките с чужбина и чужди култури.

МАРС

Страстта на война.

Той е водача, авантюриста, пионера. Олицетворява себеутвърждаване, действие, енергия, импулс. Стремежът към екшън, приключения, проучване и завладяване. Двигател на нашите страсти и предизвикателства. Енергията на Марс е огромна тя е извор на конфликти и конкуренция между нас и другите. Във висшето си проявление, той се явява в образа на защитника, лидера и пазителя.

ЛУНА

Чувства и емоционални корени.

Дава ни сведение за нашите чувства и емоционалните ни корени.

Символизира главно майката, но в мъжки хороскоп се явява и в образа на съпругата. Показва ни какви са нашите спомени, източници на емоционална сигурност, от къде идваме. Също и нашите инстинкти, детството, средата в която сме израснали и, от която идваме. Образованието ни, подкрепата, изграждането на нашата личност през целия ни живот.

ВЕНЕРА

Сърцето.

Показва начина, по който обичаме и привличаме другите. Способността ни да се грижим за нещо любимо или стойностно. Нашето разбиране за любовта и чувствеността. Отговаря за привличането на нещата, които искаме. Тя е израз на хармония, грация, красота и състрадание. Венера е желанието за обединяване. Тя е също покровителка на изкуствата и на средствата, които идват по тази линия.

МЕРКУРИЙ

Вестоносецът на боговете.

Показва качествата на мисълта, идеите и рационалния ум. Той е пратеника, вестителя на истината, директния глас. Символ на комуникацията и вербалното изразяване, търсенето на знания и опит. Правила, логика, интелект, междуличностни отношения, обединение и споделяне.

СЛЪНЦЕ

Израз на Висшия Аз или целта на живота.

Основната му характеристика е силната и въздействаща енергетика. Манифесторите са много инициативни, независими, борбени, пробивни, свободолюбиви. Тези хора са перфектни организатори и инициатори на нови неща. Умеят да въздействат на околните и да ги въвличат в собствения си процес. Родени са да действат по своя инициатива и сами да реализират идеите си. Да ги превеждат през всички етапи и да достигнат до желания резултат и крайната си цел. Умеят да налагат нови методи в нова среда, да завоюват нови територии. Винаги се интересуват главно от крайния резултата или какво ще получат. Те са свикнали да разчитат единствено на себе си. Знаят, че сами създават съдбата си. Характерното за тях е, че са много въздействащи за околните, но за разлика от тях не се поддават на чуждо въздействие. Родени са да бъдат водачи, да увличат другите след себе си и да ги променят. Думите им са експресивни, вълнуващи и въздействащи, веднага грабват слушателите. Умело разчупват леда, повеждат другите и им задават посоката. Манифесторите не обичат да вършат монотонни и рутинни дейности, защото това ги напряга. Винаги те определят кога или с кого да общуват.