Blog thumbnail

ОСЕМ „ПРАВИЛА“ ЗА ПО-ЩАСТЛИВ И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ СЪС СИСТЕМАТА HUMAN DESIGN

Blog thumbnail статия ,

Human Design е новата наука за себепознание, навигатор за автентичен живот и път към хармония и щастие. Ключ за разчитането на космичната ни енергийна същност, записана в кодоните на нашата ДНК. Human Design ни дава възможност да осъзнаем истината за нашето уникално съчетание от разнообразни качества, таланти, дарби и заложби, които ни помагат да бъдем пълноценни щастливи, обичани и успешни. Целият необходим набор, за да живеем в добро здраве, изобилие, радост и любов. С помощта на Стратегията и Авторитета в Human Design, ние можем да взимаме най-подходящите за нас решения. Да развием своя индивидуален потенциал, който е заложен в нас, за да постегнем духовно израстване. Живот в хармония със себе си и света. В този смисъл главният въпрос не е какво ни липсва, за да бъдем успешни, завършени и щастливи? А какво ни пречи да разгърнем и реализираме целия си потенциал? Да се спрем внимание на тези важни въпроси.

Какво ни пречи да бъдем автентични и живеем като себе си?

Още от най-ранна детска възраст ние попадаме под въздействието на редица условности, които „изкривяват” нашата истинска природа. Това са всички модели на обуславяне от родители, близки, учители, приятели и други авторитети. Всички наши предразсъдъци, наложени от обществото, културните и социални норми, религията и др. На практика ние носим голям товар от куп ограничения, спирачки, негативни мисловни модели, саботиращи ни убеждения, болезнен минал опит и др. , които спъват нашето развитие. Системата на Human Design ги нарича с общото име модели на НЕ себе си, в които влизаме под влияние на обуславянето от средата и проявите на енергията в отворените ни центрове. А ключът към щастието и успеха е свободата да бъдем себе си. Ето и осемте златни правила, с които системата Human Design ни помага да живеем здравословно, хармонично и автентично.

1. Нашето тяло притежава мъдрост.

Нашето тяло е изключително интелигентно и притежава естествена мъдрост. Тя е плод на хилядолетна еволюция и натрупан опит. Тялото никога не греши. То няма да ни подведе, защото знае на дълбоко ниво, кое е най- правилното за нас. Например нашето тяло продължава да извършва всички жизненоважни функции и процеси, дори и когато спим или релаксираме. Когато има здравословен проблем, то ни подава ясни сигнали, за да получи помощ. Ние трябва да се доверяваме на мъдростта му, защото то знае правилната посока. Дизайнът на тялото ни дава ключа й към нашата естествена и здравословна реализация в живота. Само трябва да се научим да се вслушваме в сигналите му . Да се стремим да ги разчитаме и уважаваме. Human Design ни помага да позволяваме на тялото да ни води в процеса на естественото протичане на енергиите в нас. Често пъти под въздействието на ума и други фактори ние блокираме естествените прояви на тялото. Така спираме правилното циркулиране на енергията на живота, на жизнената сила. Задръжките идват от ума и са плод на предразсъдъци и наложени външни норми. Отказът да откликнем води до блокажи и здравословни проблеми. Развитието също спира. Усеща се огромно недоволство, неудовлетвореност. Human Design ни учи да се доверяваме на вътрешния си Авторитет. Понякога енергията е много първична и може да откликне на неща, които са в противоречие с нашите представи и норми или на нормите, които са наложени от обществото. Тогава ние възприемаме реакцията като плашеща, защото тя е извън нашия контрол или познатите модели. Сблъсква се с нашите представи за нещата, света и критериите за правилно и грешно, които са ни втълпявани с години. По някакъв начин влиза в противоречие с догмите. Но това е истинската енергия на живота и тя ни сочи правилната посока. Любовта към себе си трябва да ни кара да приемаме желанията и откликванията на тялото по естествен начин. Не да ги блокираме чрез ума. Тази енергия е инстинктивна, но мъдра. Тя има свое вътрешно знание и механизми, по- които преценява. Това е нещо, което ние можем да наблюдаваме как се случва, когато е провокирано от външен фактор. Преди да вземем важно решение, е хубаво да се вслушаме в изпращаните от нашето тяло сигнали. Когато ни отговори с физически или емоционален дискомфорт трябва да внимаваме. Ако ни отговори с радост и задоволство значи, че решението ни е правилно.

2. Животът се случва тук и сега.

Хубаво е да се доверим на енергията на Центъра на Далака, който ни помага да живеем пълноценно тук и сега. Да се радваме на всичко, което имаме в настоящият момент. Миналото и бъдещето са извън нашата власт. Тук и сега ние имаме възможност да вземаме своите решения по отношение на: своето здраве, начин на живот, работа, близка среда, благополучие. Когато се концентрираме в настоящия момент имаме рядката възможност да го изживеем. Да го усетим с цялата му пълнота. Мигът е такъв, какъвто е. Винаги, когато се противопоставяме на мига, ние се противопоставяме на цялата Вселена. Сигналите от Центъра на Далака отговарят за състоянието на тялото тук и сега. За начина, по който изразходваме тази ценна жизнена сила в момента, насочвайки вниманието си към своето СЕГА. Ние сме отговорни за своето тялото и трябва да го пазим от отровни въздействия. Били те чрез храната, водата и въздуха или чрез собствените ни грешни емоционално- психологически модели, които рушат нашето здраве и душевен комфорт. Тялото е нашето превозно средство в пътя на живота. Ние трябва да се отнасяме с любов, грижа и признателност към него. Помни, че „ти си най-важният в този свят – подари си време и тишина, за да чуеш себе си Сега. ”

3. Архетипи на щастието и драмата.

Системата Human Design ще Ви помогне да осъзнаете Вашите архитипни модели щастието и драмата . Те са кодирани в Центъра на Слънчевия Ви сплит, който отговаря за Вашето емоционално и духовно осъзнаване. Какво Ви прави щастливи? Кои са „моторите”, движещи различните Ви емоции? Кои са хората, натискащи бутоните в емоционалния Ви живот и как се задействат и случват процесите в тази насока. Емоцията е вълна – синусуида. Тя има пик и спад. Не взимайте решения когато сте в най-високата или най-ниската фаза на емоцията- еуфория или драма. Освободете се от вредните емоционално-психологически модели, които Ви карат да се въртите в кръг и да преживявате едни и същи драми. Заложете на ведрото и мъдро възприемане на любовта, щастието и живота. Задълбочете наблюдението си над емоционалните и мисловни шаблони, които често използвате в ежедневието си. Това ще Ви помогне да откриете архетипните характеристики на емоционалните си модели. Лицата, от близкото или социалното обкръжение, които ги провокират. Техните действия и емоционални реакции са ключовите участници в създаването на Вашите емоции. Пуснете отрицателните емоции да си отидат. Бъдете по- осъзнати за моделите и поставете акцента главно върху положителните от тях.

4. Доверете се на своята сила.

Всеки от нас носи богатството на космичните енергии във вселената, съчетани по уникален начин. Те намират израз в нашия Бодиграф. Human Design ни дава знанието за нашата сила, концентрирана в затворените ни центрове. Те са космичните източници на всички наши уникални таланти, дарби и заложби, които сме дошли да споделим с другите. Ние носим отговорност за тези дарове както пред себе си, така и пред другите. Знанията за специфичната енергия във всеки затворен център ни помагат да разгърнем своят пълен потенциал по начин, които ни кара да се чувстваме щастливи, успешни, уважавани и ценени. Да навигираме в живота уверено, привличайки повече обич, ресурси, щастие и късмет. Те трасират пътя на нашите успехи. Дават ни силата да сбъднем своята мечтана приказка.

5. Осъзнайте своята ценност и не робувайте на другите.

Време е да осъзнаем своята ценност. Наслаждавайки се на даровете на вселената, да ги споделим с любов и благодарност. Да се отърсим от потребността да получаваме одобрението на другите. Да следваме сляпо грешните стереотипи, които ни ограбват и заробват в материален, морален и духовен план. Често влизаме в модели на поведение, което се диктува от авторитети, общество, медии, мода и др. Науката Human Design ни разкрива дълбоката истина за нашата себеоценка. Помага ни да прозрем скритите механизми, които я определят и задвижват в живота ни. Успехите се определят не само от нашите знания, умения и таланти, но и от нашата вяра в собствените ни сили и възможности. Адекватната самооценка е важна предпоставка в пътя към успеха и ключова по отношение на начина, по който се чувстваме. Енергията на Его центъра определя и отношението ни към парите, бизнеса и нашите ценности. Начина, по който печелим средства, разходваме и споделяме ресурси. Помнете, че ние не зависим от ничие одобрение, освен от своето собствено. Всеки от нас е достатъчно ценен и значим. Няма нужда да пилеем сили в непрекъснато показване и доказване, защото нашата стойност е автентична.

6. Позволете си да обичате и да бъдете открити.

Позволете на любовта да дойде при вас такава, каквато е. Не я товарете с прекалени очаквания, изисквания и претенции. Така блокирате потока на нейната сила и автентичност. Отворете сърцата си и проявете мъдростта и смелостта да бъдете уязвими. Позволете си лукса да обичате открито и да бъдете автентични, с отворено сърце за любовта. Да подхождате с невинност и радост. Не се страхувайте да обичате, защото ще бъдете наранени. Тава е грешен модел, които ограбва любовта и радостта от живота. Системата Human Design ни дава осъзнато виждане за начина, по който работи наша аура. Тя автоматично привлича, хората които са най-подходящи за нас. В този случай е хубаво винаги да се доверяваме на усещанията на нашето тяло, а не на ума. Ума изкривява картината на съвместимостта. Енергийната природа на любовта има свои специфични закони и логика. Те са гаранция за изграждането на хармонични взаимоотношения на всички нива. Новата наука Human Design ни дава осъзнаване и на всички модели на страха, като разглежда техните източници и природа. Дава ни знания за нашите уроци в отворените ни центрове. Страховете са в основата на всички ограничаващи ни модели. Те са причина за голяма част от болестите и нещастието. Страхът може да бъде победен само с любов. Когато сме изпълнени с любов няма място за страха. В живата си привличаме повече радост, обич и хармония.

7. Винаги имаме правото на избор.

Ние възприемаме сигналите от околната среда едновременно рационално и емоционално. Истината е, че фактите са такива, каквито са. А нашите емоции ги осмислят и обагрят по различен начин. Едно и също събитие може да бъде възприето и изтълкувано като положително, неутрално или отрицателно, според отношението ни към него. Единствено ние избираме чувствата и отношението си към хората и ситуациите. По различно време един и същ факт може да ни изглежда тъжен или смешен. Фактите не се променят. Променя се само нашето отношение към тях. В живота ние винаги имаме свещеното право на избор. В каквато и ситуация да се намираме. Human Design ни помага да взимаме най- правилните за нас решения, като се опираме на своята стратегия и авторитет. Те са надежден компас за истинските ни нужди и приоритети. За сбъдването на нашите съкровени мечти във всяка една област на живота. Правота на избор е едновременно отговорност и милост към нас самите и към другите. Понякога правим грешни избори по различни причини. В този случай е важно да умеем да прощаваме на себе си и на другите. Простете на всички, включително и на себе си. Само така ще бъдете свободни.

8. Бъдете толерантни.

Human Design е новата наука за различността. За нашата уникална и прекрасна същност. Тя ни дава възможност да осъзнаем истината за космичната природа на енергиите в нашето тяло. За уникалното им съчетание и начин на проявление, за спецификата на тяхната същност. Human Design е новата наука за толерантността и разбирането към себе си и другите. Обикновено ние привличаме в живота си хората и ситуациите, от които имаме нужда, за да научим определен урок. Когато реагираме с гняв или избираме осъждането, ние обръщаме тяхната отрицателна енергия към самите нас. Каквото даваме, това и получаваме. Не бъдете жестоки със себе си и другите. Светът е огледало на нашите мисли, чувства и действия и винаги ще ги връща обратно към нас.

Системата Human Design ни дава възможността да осмислим живота си по нов начин, да се освободим от вроденото си желание да съдим другите за това, че са различни от нас. Или да съдим и неприемаме себе си, защото сме различни от другите. Тава е много порочен моден, който спъва развитието ни като духовни същества. Блокира потока на разбирането, толерантността, любовта и приемането, които са изключително важни за качеството на живота ни. Приемайки другите и себе си такива, каквито сме, ще се почувстваме мъдри, разбиращи, обичащи. Ще бъдем по-свободни, извисени и просветлени. Това ще внесе мир и хармония във всички сфери на живота ни.

Поръчайте своя Human Design анализ при нас, за да разберете как тези правила могат конкретно да работят за Вас. Да внесат повече здраве, радост, любов, хармония и успех в живота Ви.

Можете да се свържете с нас чрез контактната форма в сайта. Също и на телефони:

(+359 886) 955 666 от 09:00 до 17:00 часа

(+359 898) 235 966 от 09:00 до 21:00 часа.

Оставете Вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено