Изображение - Фън Шуй
Елемент Human Design
Древното изкуство за хармонизиране на пространството във Вашия дом и градина. Настройване на индивидуалния биоритъм на човека в унисон с естествения ритъм на природата и цикъла на сътворението. Път за постигане на здраве, щастие, хармония, късмет и благополучие в живота.
image-human-design-fun-shui01

ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ

Древното изкуство за:

Изображение - Human Design - заглавие - Фън Шуй

ФЪН ШУЙ

ИЗКУСТВОТО ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА СРЕДАТА

Ще ви донесе здраве, късмет, любов и благоденствие.

Фън Шуй е древно китайско изкуството за създаването на хармонична среда за човека в цялото многообразие на неговия живот. Известно е още като китайската геомантия. В превод Фън Шуй означава вятър и вода – основните елементи, които натрупват или раздвижват космичната енергия. Тя се движи свободно както в пространството, така и в тялото на човека. По този начин се създава хармоничната връзка между вселената и човека. На практика Фън Шуй представлява строга система от принципи, концепции и правила за създаването на балансирани и хармонични пространства на живот и труд, на почивка и развлечения, които допринасят за Вашето здраве, привличат щастието, благоденствието и късмета. Успешно се прилага и при изграждането на красива и балансирана обществена среда и инфраструктура. Целта на системата е да Ви научи как да постигате балансиране на различните енергии в пространството. Да създавате необходимата хармония, за да се чувствате здрави и щастливи, да привлечете късмета, успеха и благоденствието в живота си. Според датата и годината на раждане всеки човек носи в себе си спецификата на енергията на някой от петте елемента. Те играят важна роля за определяне на индивидуалните качества на човека и взаимодействието му с обкръжаващата го среда. Фън Шуй Ви дава знанията за постигане на индивидуална хармония, здраве, щастие и късмет, чрез изграждането на баланс между енергията на отделния човек и енергиите на пространството.

Изображение - Human Design - Фън Шуй

ФЪН ШУЙ

Приложение и употреба в ежедневния живот

Създава хармония и баланс в обкръжаващата Ви домашна, работна и социална среда. Активирането на енергийните сектори в дома привлича положителната енергия и спомага за постигане на повече успехи в различните области от живота като:
Ако искате да хармонизирате пространството във Вашия дом и градина, работна и социална среда може да поръчате своя Фън Шуй анализ сега.

ФЪН ШУЙ

ДИХАНИЕТО НА ПРИРОДАТА
"ЦИ"

Ще ви донесе здраве, късмет, любов и благоденствие.

В основана на Фън Шуй стои знанието за спецификата на космичната енергия, наречена Ци. Позната е още като „диханието на природата“ или “диханието на дракона“. Това е абстрактната енергията на Вселената, която прониква във всичко. Тя дарява с живот, добро здраве, привлича късмета, щастието и богатството. Представлява универсалната сила на живота и доброто. Нейното присъствие е изключително важно за човека. Тази енергия циркулира в пространството и се събира на определени места, където има хармонично съчетание на петте елемента на Земята. Затова баланса е от изключително значение. Той носи щастие, благоденствие и дълголетие. В този смисъл е много важно да се създаде или подбере място, където Ци се натрупва. Водата е източник за натрупване на Ци, но трябва да тече бавно и да има повече завои. Ветровете разпръскват енергията в пространството. Ци е жизнената сила, която има космичен произход и на глобално ниво работи върху изграждането на земните форми – планини, реки, равнини др. Тя може да бъде разглеждана на няколко нива: Кодимична – Ци на вселената; Астрологична Ци на планетите; Климатична Ци – сезоните; социална Ци – общата енергия на хората и Индивидуална Ци – на отделния човек. Концепцията за енергията на Вселената, баланса и хармонията се свързва с естествената смяна на сезоните. 

С космичния ритъм, който дава отражение върху живота на Земята. Външната среда е първото място, на което спираме вниманието си, когато изследваме потока на енергията Ци. След това се отчита и посоката и начина на циркулирането на Ци енергията в дома и в тялото на човека. Фън Шуй спира вниманието си на това как се движи потокът на енергийната струя вътре в сградата. Тя оказва влияние върху потока на жизнената сила в човешкото тяло. Китайска медицина и главно акопонктурата имат пряка връзка с потока на жизнената енергия в тялото на човека. Когато тази енергия тече плавно и хармонично в човешкото тяло, без да има блокажи или претоварване, Вие като цяло се чувствате здрави и спокойни. По аналогичен начин изглежда и пътя на енергийния поток в пространството – вътре в дома, офиса или градината. Когато енергията тече плавно в средата се изгражда хармония, която превлича здравето, късмета, щастието и богатството. Основната цел на знанията, представени във Фън Шуй, е създаването на здравословно и хармонично пространство, в което да прекарвате времето си. Когато попаднете в нехармонична среда това се отразява като цяло на вашето здраве, възможности за успех и развитие. Фън Шуй предлага прости, но ефективни решения за хармонизиране на средата. За баланс, който носи здраве, късмет и просперитет.

Изображение - Human Design - Фън Шуй - Тай Чи

ФЪН ШУЙ

Тай Дзи и
„Върховното проявление”

От космичната енергия Ци са създадени мъжкото и женското начало. Първото движение на Ци създало ЯН енергията, която е израз на мъжкия принцип в живота. Когато движението на Ци спряло се образувала ИН енергията, израз на женския принцип в живота. Китайците считат ИН и ЯН за двата основни балансиращи елемента в природата. Те са произлезли от космичната енергия

Ци

И представляват двете проявления на тази енергия. Мъжкият и женският принцип. Те не могат да съществуват отделно. Заедно са носители на живота и хармонията. Съчетанието от двете енергии е изразено в Тай Дзи символа известен още като Тао. Той носи смисъла на „Върховното проявление“. Съчетанието на двете енергии символизира раждането и израстването не живота. Според древният китайски философ Лаодзъ „Само ИН не може да се роди и само ЯН не може да се развие“. Те са различните проявления на една и съща космична енергия, представена в нейните противоположности. Едновременно с това двете противоположности се съдържат една в друга, макар и в много малка степен. Тази философска концепция за света е отразена в символа Тао – двете попови лъжички. Бяла с черно око и черна с бяло око. Израз на максимата, че във всяко добро се съдържа мъничко зло и във всяко зло има мъничко добро.

Ба Гуа

Ба Гуа е „октагонален символ,“ който е създаден на основата на осемте посоки на света, четири основни и четири междинни. Китайската философия за изграждането на света е отразена в книгата„ Книгата на промените” – И Дзин. Тя се базира на наблюденията за естествения ритъм в природата, смяната на сезоните и периодите в живота на човека. Те от своя страна оказват влияние върху протичането на енергията в човешкия организъм. Символизират връзката между макрокосмоса и микрокосмоса. Осемте триграми на И Дзин са израз на великата тайна на живота. Представят ни всички възможни комбинации от съчетаването на Ин и Ян енергията. На смяната на циклите в природата, на движението и силата на космичната енергия. Долният ред на фигурите определя дали символа е Ин или Ян, после четирите символа се удвояват и се добавя една линия. и така се създават осемте триграми в осмоъгълника. Всяка триграма има своя специфична енергия и елемент, който управлява. Символът Тао се поставя в центъра на Ба Гуа, като деветия елемент.

Видимото и невидимото в природата са винаги в хармония. Ние виждаме материалния свят, но не можем да видим електромагнитните полета, ибрациите и цветовете на тоновете в музиката, трептенето на атомите. Независимо от това невидимият свят съществува и оказва влияние върху нас. Видимото зависи от невидимото и обратното и заедно оказват въздействието си върху природата и човека.

ФЪН ШУЙ

ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА В ПРИРОДАТА

Вселената е жива, променяща се, движеща се по вечния си път и кръговрат. Тя помага на хората да синхронизират своя ритъм с нейния, който от своя страна е земно проявление на космичните цикли. А те са свързани с движението на Слънцето и звездите. Има 5 различни начина, по които енергията Ци може да се прояви. Това са петте елемента – огън, земя, метал, вода, дърво.
Изображение - Human Design - Фън Шуй - триграма Огън

Триграма „Ли“

Огън

Символизира горенето, топлината, страстта, ентусиазма, лидерството, също върховното постижение. Топли и развеселява, но може да разрушава да предизвиква пожар и насилие.
число:

9

цвят:

червен

форма:

островърха и подвижна, плазмена, триъгълна

материал:

огън, пламък, вълна, кожа, острие

Изображение - Human Design - Фън Шуй - триграма Земя

Триграма „Кун и Гън“

Земя

Символизира стабилност, фундамент, постоянство, търпение. Свързва се с недвижимото имущество честността, методичността, може да бъде взискателна и потискаща.
число:

2, 5, 8

цвят:

жълт, охра

форма:

плоска, равнинна, правоъгълна

материал:

пръст, камъни, почва, кристали, керамика, глина

Изображение - Human Design - Фън Шуй - триграма Метал

Триграма „Дуй и Циен“

Метал

Символизира финансовият успех, бизнеса, парите, свързва се със златото. Също така с просперитета, богатство натрупването. Дарява със здравина, твърдост. Може да символизира и нож – разрушение и насилие.о.
число:

6, 7

цвят:

златен, сребърен, бял, сив

форма:

кръгла, сферична, обла

материал:

различни метали, метални предмети, руди

Изображение - Human Design - Фън Шуй - триграма Вода

Триграма „Кан“

Вода

Символ на развитието, промяната, неопределеността, разтварянето. Означава пътешествие общуване, учение, литература, изкуства медии. Може да бъде нежна или разрушителна. Тя подхранва всички растения, но също така с постоянството си може да пробие камъка, да предизвика стихийни наводнения. Едновременно нежна и силна. Съживяваща и разрушителна.
число:

1

цвят:

черен, син

форма:

неопределена, променлива, обтекаема, динамична

материал:

вода, водни растения и животни, фонтани, аквариуми, предмети, свързани с водата

Изображение - Human Design - Фън Шуй - триграма Дърво
Триграма „Сюн и Джън“

Дърво​

Символизира раждането и растежа, творчеството, изобретателността, красотата, общуването Дървото може да бъде доста гъвкаво като върбата или здраво и масивно като дъба. Много общително и социално. Свързва се с издигането, разширяването, израстването и развитието на потенциала.
число:

3, 4

цвят:

зелен

форма:

дървесно стебло, издължена нагоре

материал:

дърво

число:

9

цвят:

червен

форма:

островърха и подвижна, плазмена, триъгълна

материал:

огън, пламък, вълна, кожа, острие

число:

2, 5, 8

цвят:

жълт, охра

форма:

плоска, равнинна, правоъгълна


материал:

пръст, камъни, почва, кристали, керамика, глина

число:

6, 7

цвят:

златен, сребърен, бял, сив

форма:

кръгла, сферична, обла


материал:

различни метали, метални предмети, руди

число:

1

цвят:

черен, син

форма:

неопределена, променлива, обтекаема, динамична

материал:

вода, водни растения и животни, фонтани, аквариуми, предмети, свързани с водата

число:

3, 4

цвят:

зелен

форма:

дървесно стебло, издължена нагоре


материал:

дърво

Тези пет основни елемента създават помежду си определени циклични взаимоотношения. Известни са три цикъла на взаимодействие между тях.

ФЪН ШУЙ

Цикъл на произвеждането или на раждането

Той е продуктивен и положителен цикъл. При него всеки елемент създава следващият по реда. Ако започнем от върха на кръга, където е елемента огън и постепенно се предвижваме по посока на часовниковата стрелка ще стигнем да следващия елемент – земя. След това до елемента метал, после до елемента вода и накрая до елемента дърво, който си взаимодейства с огъня на върха. Така кръгът се затваря и създава усещането за непрекъснат процес. Смисълът е следния: огънят произвежда пепел, която се превръща в земя. Земята се подсилва, докато огънят отслабва. После тя произвежда метала и минералите. Земята отслабва а металите се подсилват. Металът на свой ред се втечнява и преминава във вода. Металът отслабва а водата се подсилва. Впоследствие водата произвежда дървото и целият растителен свят, като ги напоява и им помага да растат. Така дървото се подсилва, а водата отслабва. Накрая дървото на свой ред се превръща в огън, защото подпомага горенето. Дървото отслабва а огънят се подсилва.
Изображение - Human Design - Фън Шуй
Изображение - Human Design - Фън Шуй

ФЪН ШУЙ

Цикъл на разрушението

Според китайската астрология тези пет основни елемента могат да бъдат подредени и в цикъл на разрушението. Всяко нещо има начало и край. Кръговратът в природата следва космичните принципи и енергии. Смяната на сезоните се базира на движението на Слънцето. За да има ново начало трябва да има и край. Щом има съзидание трябва да има и разрушение. В цикъла на разрушението всеки предходен елемент разрушава другия, който го следва. В това подреждане огънят разрушава метала, защото го стопява. От своя страна метала унищожава дървото като прекъсва жизнените му сили. Дървото на свой ред разрушава следващия го елемент – водата. То извлича нейната сила. Земята огражда водата, така както брега огражда реката. Поставя я във водохранилища. Водата може да изгаси огъня. Подреждането на елементите в цикъла на разрушението е както следв: огън, метал, дърво, земя, вода.

ФЪН ШУЙ

Цикъл на редуцирането

Според Фън Шуй петте елемента на сътворението могат да бъдат подредени в последователност, която показва как ще се поправят последствията от цикъла на разрушението, така че хармонията на кръговрата да бъде възстановена. В цикъла на редуцирането огънят изгаря дървото. То абсорбира водата. Тя разяжда метала. А той обезсилва земята. Тя може да изгаси огъня. Този цикъл се използва в китайската астрология, само когато се правят корекции на преобладаващите елементи. Хармонията трябва да бъде спазвана, и да се търси баланс на елементите. Корекцията върху акцентиран елемент намира своя израз чрез превнасяне на неговата противоположност. Само по този начин може да бъде намерен необходимия баланс. Например при наличие на много огън се прилага земя, за да го намали. Така се постига необходимия баланс на енергиите и елементите в природата.
Изображение - Human Design - Фън Шуй

ФЪН ШУЙ

ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО
В ДОМА, РАБОТАТА И ОБКРЪЖАВАЩАТА
СРЕДА С БА ГУА

Жизнените стремежи на Ба Гуа.

В системата на Фън Шуй формата на парцела земята, двора, сградата или дома имат важно значение за балансирането на енергийните потоци. Те от своя страна оказват пряко влияние върху здравето и пълноценния личен и социален живот на човека. Всеки от осемте сектора и посоки в Ба Гуа символизира определена област от личния или обществения живот на човека. Когато в конкретен сектор енергиите не са балансирани това се отразява негативно на здравето на човека. Също така носи проблеми и забавяне на просперитета в дадената област. В този случай се прилагат методите и принципите на Фън Шуй за хармонизиране на енергиите, чрез определени лесни за изпълнение корекции. Символът на Ба Гуа или заместващата го схема се поставят върху плана на дома или пространството, за да се определят различните сектори, които трябва да бъдат балансирани, или допълнително активирани, ако човек иска да привлече повече успех, хармония и просперитет в дадената област от живота си. Ба Гуа символът или схемата се налагат върху плана на дома като върху входната врата задължително се поставя сектора кариера. Така се определят останалите сектори и значението им в пространството на дома. Предлагаме на Вашето внимание схемата и символа на Ба Гуа, които можете да използвате еднакво успешно, за определяне на секторите във Вашия дом, стая, помещение, градина, пространство.

Според Фън Шуй предната врата е източникът на Ци. През нея животворната енергия влиза в дома Ви. Затова тя е опорната точка за прилагането на схемата. Традиционно входната врата е тази, която играе ролята на представителен, параден вход на сградата. Разбира се може да има и странични входове, но в случая е важен централният. Същото важи и за къщата. За апартамент или офис входната врата на Вашето жилище е тази, през която влизате. Ако решите да балансирате пространството в стая или друго помещение, входната врата е тази, през която влизате в него. Запознайте се със значението на секторите във Вашият дом.

Богатство

Това пространство от дома има отношение към управлението на парите, материалните Ви ресурси, източниците за получаването им. Отношението Ви към тях, умението да ги натрупвате или разходвате, да ги споделяте. Също така има отношение към всичко, което ви прави богат в материален и морален план. Ако се нуждаете от повече пари можете лесно да активирате сектора, чрез поставяне на подходящите в него предмети – на изток се закачат монети на стените или се поставят метални предмети с подходящата символика.

Слава

Секторът на Вашето признание от страна на обществото. На славата, обществения имидж и престиж, който сте си изградили или искате да изградите. На начина, по който ги разбирате и се стремите към тях. Ако искате да станете по-известни в обществото можете да активирате сектора с поставяне на предмети и изображения които са свързани със славата и престижа.

Брак

Този сектор управлява Вашите лични взаимоотношения с брачния партньор. Също така има отношение към Вашата представа и нагласа за брака. Към романтиката във взаимоотношенията, грижата, разбирането, подкрепата и партньорството като цяло. В известен смисъл може да се отнесе и към бизнес партньорствата. Ако желаете да влезете в нова връзка, да привлечете мечтания партньор или да подобрите вече създадените брачни и романтични отношения е необходимо да активирате сектора с подходящи романтични снимки, картини и други символи на любовта.

Семейство

Това е сектор, който определя Вашите взаимоотношения с членовете на семейството, фамилията, братовчедите и всички Ваши любими хора, за които си грижите. Има отношение към приятелите и близкото обкръжение. Ако искате да хармонизирате отношенията с най-близките си хора, може да активирате сектора с поставянето на подходящи обединяващи символи, семейни снимки и др.

Ци център

Център на добрия късмет и душата на дома.

Това е най-специалното място във Вашия дом и символизира здравето, късмета, просперитета и щастието на дома. Духовния център на семейството, който Ви обединява. Ключовата дума за него е щастие. Затова се нуждае от специално внимание. Пространството тук трябва да бъде светло, чисто и красиво, защото това допринася за превличането на положителната енергия Ци. Тъй като тя самата носи баланс, хармония и жизнена сила, обича хармонията, красотата, и светлината. В този сектор можете да поставите красиви осветителни тела, които да разпръскват благотворната енергия във всички посоки. Изящни предмети или произведения на изкуството. Тук е мястото на символните елементи и предмети, които Ви свързват с духовното израстване. Удобното обзавеждане ще направи тази част от дома привлекателен център за всеки член на семейството. Това ще допринесе за повече любов, разбиране и хармония във взаимоотношенията Ви. Ще привлече повече късмет, здраве, богатство и благополучие в дома.

Деца

Това е центърът, който отговаря за децата и творчеството. Той има отношение към Вашите умения да изграждате пълноценни, хармонични и любящи взаимоотношения с децата си. Да ги дарявате с повече, любов и подкрепа. Да им давате необходимата закрила, да ги насърчавате и учите. Ако искате да имате деца или да хармонизирате отношенията с децата си ще трябва да активирате допълнително този център.

Знание

Този сектор се свързва с духовността, ученето и ученията, с усвояването на знания и образованието. Ето тук е най-подходящото място за библиотеката, учебниците и средствата за получаване на информация. Ако искате да активирате сектора може да сложите картини с планини, които символизират духовното израстване, също студентски снимки и др.

Кариера

Тази част от дома е най-подходящото място да си направите работен кабинет или работно пространство. От тук можете да движите своите служебни дела и ангажименти. Мястото е подходящо за поставяне на бюро, компютър и друга необходима техника. Ако искате да активирате сектора в близост до бюрото може да поставите цвете, символ на израстването, също така подходящи изображения в този стил красиви аксесоари за бюро и др.

Наставници

Този сектор отговаря за Вашите успешни социални контакти. За умението да общувате с хора, които Ви подкрепят в усилията и желанията да се изявите в обществото, да развивате талантите си и да разгърнете своя потенциал. Също символизира връзката с Вашите духовни учители, философията и житейския мироглед. Има отношение към пътешествията. Ако искате да активирате сектора може да поставите кристали, сувенири от далечни страни и др.
Изображение - Фън Шуй

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено

РЕФЛЕКТОР

Рефлекторите са много рядък енергиен тип - само 1% от хората на планетата. Те са уникалното изключение от правилото, защото за разлика от останалите енергийни типове, които са подвластни на Слънцето, са подвластни на Луната. С право могат да бъдат наречени „Лунните хора“. Другата им отличителна черта се състои в това, че всичките им девет центъра са отворени, което ги прави изключително сензитивни и творчески натури. Освен това Рефлекторите имат автентичната способност да отразяват хората и  средата, пречупени през собствените им възприятия и оценка. Те са като огледала, в които хората виждат своето отражение и отражението на средата. Това не означава, че копират другите. Напротив, по-скоро напасват нестандартната си натура, скрита зад затворената аура, за да се впишат в средата по свой уникален начин. Имат подчертано нестандартен подход към всяко нещо и са майстори в намирането на креативни и нетрадиционни решения. Смяната на местоположението на Луната и отворените центрове им дават възможността да изживяват всеки ден от месеца с различна самоличност, да имат различна перспектива и гледна точка. Това се повтаря всеки месец по аналогичен начин. Най-специалният дар, който притежават, е умението им да живеят по новаторски начин.

Рефлекторът има затворена, отразяваща аура. Мисия му е да отразява средата и хората, по свой собствен начин. Стратегия - да чака един лунен цикъл. Дошъл е на този свят, за да изпитва радостна изненадва. Тема на Не себе си - разочарование. Въпрос - Кои са те? Кои са другите?

ПРОЖЕКТОР

Прожекторите са родени да наблюдават, изследват и съветват хората. Имат таланта да развиват дарбите на другите. Веднага разпознават възможностите на енергийните типове и чудесно могат да ги напътстват как да използват своята енергия по най-ефективния начин. Изключително организатори са. Имат естествената дарба да свързват подходящите хора по правилния начин, за да се постигат най-продуктивните резултати в работата. Прожекторът е тук, за да бъде разпознат от някой енергиен тип. Иска и чака да бъде поканен в ролята на съветник, консултант, ментор, коуч експерт, ръководител и др. Прожекторите не се интересуват толкова от себе си, а буквално се фокусират и се съсредоточават върху другия човек. Като опознават хората на дълбоко енергийно ниво, чрез тях опознават и самите себе си. Откривайки идентичността на другия, те достигат до своята автентична същност и до своята идентификация. Най-голямата дарба на прожекторите е умението им да разбират, насочват и ръководят енергийните типове. Истината е, че това може да бъде дълъг процес на осъзнаване. Необходимо е време, за да може Прожекторът да се пробуди за това, което е. Да осъзнае и приеме своята мисия. Прожекторът има отворен сакрален център. Той се зарежда с жизнена сила от другите. Това от една страна му дава дарбата да прониква в енергийното им поле, да ги разбира и усеща, но от друга страна го прави много обусловен от тяхната енергия. Ето защо, той трябва да внимава с какви хора контактува и в каква среда попада. Най-добре е да бъде в компанията на Генератор или Манифестиращ генератор. Прожекторите не са около нас заради енергията ни. Те са устроени да получават достъп до нея, за да разбират как и къде трябва да бъде използвана тя.

Прожекторът има отворена аура, която буквално е насочена към другите и прониква в тях, като ги изследва. Мисията му е да наблюдава, проучва и съветва. Стратегия - да чака покана от човек, на когото държи. На енергийно ниво - да излъчва в пространството радост от признанието на другите. Тема на Не себе си - огорчение и обида. Въпрос - кой си ти? Кой е другия?

МАНИФЕСТИРАЩ ГЕНЕРАТОР

Манифестиращият генератор е много фокусиран в себе си и в процеса на създаването на нови неща, като мисълта му е насочена винаги към крайния резултат. Изключително пробивен и целеустремен и в добавка е много издръжлив. Може да общува едновременно и ефективно с няколко човека. Това е една мощна енергийна машина, която непрекъснато иска да влага енергия в различни дейности - да създава, планира и организира неща, в личен и обществен план, и после трайно да се ангажира с поддържането им. Той е най-мощният енергиен тип, защото е специфична комбинация от Манифестор и Генератор. Манифесторът има енергия да създава различни неща, но няма силата да ги поддържа във времето. Генераторът има енергия да поддържа неща, но не ги създава. За разлика от тях, Манифестиращият генератор има енергията, силата и мисията да създава нови неща и да ги поддържа във времето. Умее да променя хората, чрез словото си, да им дава цел и посока в живота. Неговата истинска същност изисква да се изяви като инициатор, организатор и водач. И той го правиш по един лесен и естествен начин, защото това е заложено в неговия дизайн. Роден е не само да проправя нови пътища, но и да кара другите да го следват по тях. Това е планетарната му мисия, която изпълнява по свой собствен и уникален начин. Умее с лекота да убеждава и да привлича останалите в процесите, които смята за важни. Манифестиращият генератор постига много и различни неща, но малко от тях го карат да се чувства наистина удовлетворен. Има високо ниво на самостоятелност. Може да свърши всичката работа сам, без да се оплаква. Когато стои дълго време на изчакване, той се изнервя и започва да инициира разни неща и процеси. Някои от тях са напълно излишни, като мотива да ги започне е това, че „трябва”. Когато инициира без истински отклик за това, той греши и се товари излишно. Енергията му е  особено магнетична, когато изчаква и не инициира. Тогава има голяма сила да привлича подходящите инициативи и хора. Той е тук, за да си привлича всичко, което му е необходимо.

Манифестиращият генератор има отворена и излъчваща аура. Мисия му е да въздейства върху останалите чрез словото като ги променя. Така променя и себе си. Също така и да въздейства върху средата.Когато я променя, той променя и себе си. Стратегия - да информира преди да действа и да чака преди да откликне. На енергийно ниво да излъчва в пространството удоволствие. Тема на Не себе си - недоволство. Въпрос - кой съм аз? На какво откликвам?

ГЕНЕРАТОР

Отличителната черта на Генератора е способността му да влага своята енергия в дългосрочни проекти, да действа, да променя средата и себе си. Генераторът обича да дава импулс за постоянно развитие и да работи за него. Той може да се чувства щастлив от това да извършва рутинни и монотонни дейности, с които трансформира пространството. Тук е за да въздейства на средата със собствените си усилия и това му носи радост. Обича да работи бавно, като изпипва всеки детайл. Има нужда изцяло да се потопи в процеса, като го изучи в дълбочина. Необходимо му е време, за да разгърне целия си потенциал. Държи да има експериментален опит. Иска да постигне вътрешно преживяване на удовлетвореност. Генератора се интересува от другите, обича да работи в екип и е много общителен. За него е важно да получава обратната връзка от хората. Двете основни теми за него са работа и семейство. Той иска да получи удовлетворение от връзката си, от семейството си, от децата си, от работата си, от начина, по който прави нещата. За него това е най-важното в живота.

Генераторът има отворена и излъчваща аура. Тя обгръща другите с енергия и топлина. Мисията му е да променя средата чрез действията си. Променяйки средата променя и себе си. На енергийно ниво, е роден да излъчва в пространството задоволство, удовлетворение. Стратегия – да чака преди да откликне. Тема на НЕ себе си - недоволство. Въпрос - Кой съм аз? На какво откликвам?

МАНИФЕСТОР

Основната му характеристика е силната и въздействаща енергетика. Манифесторите са много инициативни, независими, борбени, пробивни, свободолюбиви. Тези хора са перфектни организатори и инициатори на нови неща. Умеят да въздействат на околните и да ги въвличат в собствения си процес. Родени са да действат по своя инициатива и сами да реализират идеите си. Да ги превеждат през всички етапи и да достигнат до желания резултат и крайната си цел. Умеят да налагат нови методи в нова среда, да завоюват нови територии. Винаги се интересуват главно от крайния резултата или какво ще получат. Те са свикнали да разчитат единствено на себе си. Знаят, че сами създават съдбата си. Характерното за тях е, че са много въздействащи за околните, но за разлика от тях не се поддават на чуждо въздействие. Родени са да бъдат водачи, да увличат другите след себе си и да ги променят. Думите им са експресивни, вълнуващи и въздействащи, веднага грабват слушателите. Умело разчупват леда, повеждат другите и им задават посоката. Манифесторите не обичат да вършат монотонни и рутинни дейности, защото това ги напряга. Винаги те определят кога или с кого да общуват.

Манифесторът има затворена и отблъскваща аура, непробиваема. Мисията му е да въздейства на останалите чрез словото си. Да създава нови неща, да тласка напред цялото човечество. На енергийно ниво е роден да излъчва мир и покой в пространството. Стратегия - да информира преди да действа. Тема на Не себе си - гняв. Въпрос - На кого въздействам? Как въздействам?

ПЛУТОН

Духовна трансформация, развитие и обновление.

Символ на силата, трансформацията, радикалната промяна. Владетелят на смъртта, прераждането и колективното съзнание. На духовната сила, мистиката, тайните. Дарява с мощни възстановителни сили, способности за бърза регенерация. Отговаря за духовната еволюция на душата. Оформя житейския план, така че да получим най-доброто обучение в земно измерение. Да преживеем това, което не сме развили достатъчно в миналите си животи, за да научим своите уроци. Поставя ни в ситуации, в които имаме най-голяма нужда, да изградим ценностната си система и да вникнем в нейния смисъл. Безпощадно разрушава всичко, от което душата има нужда да се освободи, за да продължи своя път на развитие. Да  преживее своята трансформация. и възкръсне за нов живот. Символ на обновлението.

НЕПТУН

Универсална любов, духовност, идеализъм.

Дарява с доброта, чувствителност, духовност и афинитет към изкуствата и творчеството. Символ на жертвоготовност, отдаденост, състрадателност и съпричастност. Умение за служба на другите. Господарят на илюзията, мечтите, сънищата и подсъзнанието. На всички видове зависимости като форма на бягство от действителността. Нептун дава голяма сензитивност и впечатлителност. Дарява с достъп до божественото вдъхновение, идващо от дълбоката творческа образност. Позволява на психиката и трансперсоналното преживяване да се проявят чрез изкуството и екстаза. Дава емпатия, желание за сливане и отдаване на любими хора или дейности. Разтваря границите на личността, за да може тя да се слее истински с потока на живота.

УРАН

Изобретател, бунтар, революционер.

Уран е планетата на висшето съзнание и идеалите, която резонира с принципите на промяната, независимостта, освобождението, революцията, напредъка и хаоса. Той ни показва пътя на развитие, насочен към постигане на съвършенство. Като ментална планета, работи с умствената енергия. Отразява тенденции в колективната психика, символизира съзидателния разум на колективно ниво, прониква в несъзнаваното и предизвиква статуквото. Символ на висшия Ум. Той ни помага да виждаме нещата ясно, да разпознаваме моделите и възможностите в живота.

САТУРН

Господарят на кармата и времето.

Символизира бащата, авторитетната фигура, властта, закона, правилата. Също така материята, формата, материалния свят. Сатурн представлява поредицата от пречки и ограничения, най-големите препятствия и предизвикателства в живота ни. Той учи на отговорност, самодисциплина и постоянство. Често се страхуваме от него, защото ни показва, че все още ни липсват някои качества. Сатурн е толкова важен в класацията, защото ни поставя там, където трябва да бъдем дисциплинирани и където сме длъжни да научим нещо.

ЮПИТЕР

Големият Благодетел. Божествената истина, справедливост, вяра, духовност.

Символизира образа на съпруга, дарителя, учителят. Носи добър късмет, успех, щастие, приемственост, последователност. Юпитер е нашият ключ към последователността във времето, към успеха. Също така символизира мъдростта, правото и философията. Той често описва нашата професия, пътя, който трябва да следваме. Юпитер е израз на житейската ни философия, символ на свобода, радост, благоденствие, веселие, забавления и развлечения. Той покровителства пътешествениците, връзките с чужбина и чужди култури.

МАРС

Страстта на война.

Той е водача, авантюриста, пионера. Олицетворява себеутвърждаване, действие, енергия, импулс. Стремежът към екшън, приключения, проучване и завладяване. Двигател на нашите страсти и предизвикателства. Енергията на Марс е огромна тя е извор на конфликти и конкуренция между нас и другите. Във висшето си проявление, той се явява в образа на защитника, лидера и пазителя.

ЛУНА

Чувства и емоционални корени.

Дава ни сведение за нашите чувства и емоционалните ни корени.

Символизира главно майката, но в мъжки хороскоп се явява и в образа на съпругата. Показва ни какви са нашите спомени, източници на емоционална сигурност, от къде идваме. Също и нашите инстинкти, детството, средата в която сме израснали и, от която идваме. Образованието ни, подкрепата, изграждането на нашата личност през целия ни живот.

ВЕНЕРА

Сърцето.

Показва начина, по който обичаме и привличаме другите. Способността ни да се грижим за нещо любимо или стойностно. Нашето разбиране за любовта и чувствеността. Отговаря за привличането на нещата, които искаме. Тя е израз на хармония, грация, красота и състрадание. Венера е желанието за обединяване. Тя е също покровителка на изкуствата и на средствата, които идват по тази линия.

МЕРКУРИЙ

Вестоносецът на боговете.

Показва качествата на мисълта, идеите и рационалния ум. Той е пратеника, вестителя на истината, директния глас. Символ на комуникацията и вербалното изразяване, търсенето на знания и опит. Правила, логика, интелект, междуличностни отношения, обединение и споделяне.

СЛЪНЦЕ

Израз на Висшия Аз или целта на живота.

Основната му характеристика е силната и въздействаща енергетика. Манифесторите са много инициативни, независими, борбени, пробивни, свободолюбиви. Тези хора са перфектни организатори и инициатори на нови неща. Умеят да въздействат на околните и да ги въвличат в собствения си процес. Родени са да действат по своя инициатива и сами да реализират идеите си. Да ги превеждат през всички етапи и да достигнат до желания резултат и крайната си цел. Умеят да налагат нови методи в нова среда, да завоюват нови територии. Винаги се интересуват главно от крайния резултата или какво ще получат. Те са свикнали да разчитат единствено на себе си. Знаят, че сами създават съдбата си. Характерното за тях е, че са много въздействащи за околните, но за разлика от тях не се поддават на чуждо въздействие. Родени са да бъдат водачи, да увличат другите след себе си и да ги променят. Думите им са експресивни, вълнуващи и въздействащи, веднага грабват слушателите. Умело разчупват леда, повеждат другите и им задават посоката. Манифесторите не обичат да вършат монотонни и рутинни дейности, защото това ги напряга. Винаги те определят кога или с кого да общуват.