Blog thumbnail

ДУАЛНОСТТА В HUMAN DESIGN – ДИНАМИКА И СИНТЕЗ НА МЪДРОСТТА НА ТЯЛОТО И ЛОГИКАТА НА СЪЗНАНИЕТО

Blog thumbnail статия ,

Human Design е новата наука за човешката индивидуалност. Път към себепознание и възможност за разгръщане на пълния наличен потенциал на човека. Тя е уникален израз на универсалните космични енергии, намиращи проявление чрез формата на индивидуалната биологична матрица и съзнанието. Изградена е на базата на древни езотерични знания, включващи: Западната астрология, китайската „Книга на промените” – И-дзин, брахманическия индуизъм със системата на чакрите и Дървото на живота от кабалистическата традиция. Едновременно с това, представяща всички тези знания, пречупени през призмата на съвременната наука. Може да се каже, че Human Design представлява уникален синтез на базовите знания за механиката на вселената и човека.

Древната езотерика и модерните научни открития.

В новата наука Human Design ясно се вижда връзката между 64-те портала в Бодиграфа и 64-те хексаграми в И-дзин. В допълнение има включване на знанията за механизмите на функциониране на тялото на дълбоко генетично ниво. Те се изразяват в съответствието между 64-те портала в Бодиграфа и 64-те кодона на ДНК. Наблюдава се и логическата връзка между планетарните позиции в астрологията и хексаграмите на природната цикличност. Позициите на планетите са разположени във външният кръг на схемата, с цел да се направят нужните тълкувания. А вътрешният кръг се използва, за да се направят точните изчисления. Резултатът от синтезирането на информацията на двата кръга е уникалната схема на биологичната матрица, наречена Бодиграф. В него има общо 64 портала, свързани в 36 канала и 9 енергийни центъра. Те са своеобразен уникален космичен отпечатък върху биологичната матрица на всеки човек. Няма две еднакви матрици. В този смисъл може да се каже, че Human Design е модерната наука за различността, за автентичната енергия на всеки човек. Представен е й характерен нов подход в начина на изчисляване на биологичната матрица. За начало се вземат не един а два момента от развитието на човека.

Дуалността на раждането ни.

Може да се каже, че според Human Design ние имаме две дати на раждане. Първата е на Дизайна на тялото. Това се случва три месеца преди раждането, когато душата влиза в плода. Като изчисление е 88 градуса от Слънцето. Свързва се с интелигентността на формата и вродената способност за навигация в пространството и времето. С еволюцията на нашето „превозното средство”, с което преминаваме през живота. Според последните психологически проучвания, спомените ни също имат предродов период, което потвърждава написаното по-горе. Втората дата на раждане е традиционната, която познаваме всички. Това е момента на излизането на плода от утробата на майката- ражда се Личността. Тя е плод на съзнанието за себе си. В графиката на Бодиграфа данните, свързани с дизайна на тялото- подсъзнанието, са оцветени в червено, а данните за Личността- съзнателният ни Аз, са оцветени в черно. Така всеки от нас живее в двете нива на съзнанието- подсъзнателно и съзнателно. В светлината и сянката на своите житейски преживявания, проявления и опитности.

Human Design и теорията за Големия взрив.

Изключителното съчетание между древните учения и съвременните открития на науката прави Human Design универсална система, която е едновременно наука, път към самопознание и уникална възможност за успешна себереализация. Според последните астрофизични изследвания нашата вселена се е образувала от Големия взрив преди 13,7 милиарда години. При това гигантско астрономическо събитие всичко, съществуващо при взрива, се разделя на две групи. А те са израз на пасивният принцип – Ин и активният принцип – Ян. Така се заражда основната дуалност във вселената, която е описана и в древното учение И-Дзин. Дуалността е представена също в отношенията между Земята, която е подвластна на пасивния принцип – Ин и Слънцето- израз на активния космичен принцип Ян. Мощните съзидателни сили в природата са плод на взаимодействието на тези два космични принципа.

Също така знаем, че атомът се състои от протони с положителен електрически заряд и електрони с отрицателен електрически заряд. Съществуват и неутрални елементарни частици – неутрони. Съвременната наука ни запознава с новите си изследвания и открития, според които света, който познаваме е приблизително само 1/10 от цялата Вселена. Другото пространство, в размер на 9/10 от тази Вселена, е съставено от различна енергия и материя.Това са едни необикновени субатомни частици, които имат нулева маса, пренасят информацията и се наричат неутрино. Те се движат свободно и преминават през атомните бариери без проблем. При съприкосновението с космичните обекти тези частици обменят информацията с тях и я „запечатват.”

Потокът неутрино и Дефинираните центрове.

 Новата наука Human Design обяснява изграждането на биоенергийната матрица на човека на базата на свойствата на потока от неутрино.Той се движи от Слънцето към Земята и срещайки планетите, обменя информация, която поставя „отпечатък” на качествата им. Именно този процес стои в основата на кодирането на биологичната ни матрица. Тя от своя страна намира израз в графиката на тялото, като дефиниция в нашия Бодиграф. А Дефинираните ни центрове, канали и портали са израз на уникалното съчетание от планетарни енергии, определящо и нашите постоянни качества, таланти, дарби, заложби. Именно сред тях са и даровете, които ние сме дошли да споделим с другите по автентичен за нас начин.Този процес се случва при нашето раждане, но той продължава да протича през целия ни живот. В своето движение планетите продължават да обменят информация с потока неутрино, който минава и през нас. Така транзитиращите планети, постоянно ни обуславят и ни въздействат. Съвременната наука е установила, че 70 процента от потока неутрино, който идва от Слънцето, попада на Земята. В този смисъл ние непрекъснато се намираме под неговото енергийно и информационно въздействие, като буквално ни обуславя. Активира различни портали и канали в енергийната ни матрица. Ние сме звездни същества, потопени в океан от космична енергия.

Оставете Вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено