Изображение - Общуване и връзки
Елемент Human Design

Важен е само онзи път, който е извървян със сърце. Всички остали пътища водят до никъде.

Карлос Кастанеда
из „Учението на Дон Хуан“
Ще ви разкрием цялата истина за тайните на успешните взаимоотношения. Осъзнаването на вашата лична истина, възприятия, желания и потребности, с цел изграждане на хармонични взаимоотношения с партньора, семейството и обкръжаващата среда.

ОБЩУВАНЕ И ВРЪЗКИ

ЛЮБОВ, БРАК

Цялата истина за:

Изображение - Общуване и връзки
Изображение - Human Design - заглавие - Общуване и връзки

ОБЩУВАНЕ И ВРЪЗКИ

Емоционалната интелигентност

Път към щастие и хармония.

Емоционалната интелигентност играе ключова роля в общуването и връзките. Тя е път на осъзнатост, който води към разбиране, осмисляне, приемане и овладяване на нашите емоции, както и на емоциите на другите. Дава възможност да се научим отлично да разграничаваме вида на емоциите, които изпитваме, да ги изживяваме и управляваме, без да ги потискаме. Емоцията е вълна и ние трябва да сме много осъзнати по отношение на нейната природа, да умеем да отчитаме кога и защо е възникнала, да я приемаме, изживяваме, регулираме и пускаме без да нараняваме себе си и другия. Емоционалният ни интелект е надежден компас в ежедневното ни общуване на всички нива. Дава стабилност и осъзнатост на нашите действия и на изборите, които правим. Помага ни да разберем и емоционалния свят на другите. За да можем да се възползваме от него е необходимо да развием в себе си следните способности:
Изображение - Human Design - Общуване и връзки
Изображение - Human Design - Общуване и връзки

Индивидуалността на мисленето, възприятията и емоциите ни правят много различни и често създава проблеми във връзките. Благодарение на емоционалната интелигентност, ние можем да бъдем по-толерантни към другите. Тя ни помага ни да разбираме по-ясно какво изпитваме самите ние в различни ситуации. Основните чувства са: любов, радост, тъга, страх, гняв, изненада. Когато ги осъзнаваме и приемаме ние се учим на по-голяма гъвкавост и адаптивност. Намираме баланс и хармония в общуването на различните нива – романтика и семейни връзки, приятелски и партньорски взаимоотношения, социални контакти. Емоционалната интелигентност е гаранция за щастие и хармония в отношенията ни. За да изградите Вашата емоционална ителигентност, е необходимо да имате ясна представа за отговорите на въпросите:

Позитивната психология причислява емоционалната интелигентност към добродетелта „Човечност“. Свързва я с нашите способности да изграждаме в ежедневния си живот взаимоотношения на уважение и любов към другите, да създаваме хармонични връзки на всички нива.

ОБЩУВАНЕ И ВРЪЗКИ

Еволюция на връзките

От целяването на рода към хармонията на тялото и душата
Уникалната система „Хюман Дизай“ ни дава възможността да погледнем на развитието на връзките от позицията на времето. Да преценим как се променят нашите нагласи – лични и обществени в сферата на общуването. Чрез отхвърляне на обуславянето и стереотипното поведение да осъзнаем и разчупим старите модели, които не са адекватни на нуждите на съвременния човек.Да се освободим от заблудата и връзките, създавани в името на оцеляването и запазването на генетичната информация на рода, за да се научим да изграждаме нов тип отношения. Пълноценни и истински връзки на физическо, емоционално и духовно ниво.
Изключително необходимо в тази посока е да се научим да осъзнаваме и приемаме различността. Да подкрепяме и разбираме своята автентична същност, както и същността на другия. Всеки човек е една индивидуална вселена. Когато се опираме на самопознанието на автентичната ни същност, ние започваме постепенно да преживяваме любовта като уважение и разбиране към себе си и към другите. Като осъзнаване и признаване на нуждите ни от любов, разбиране и подкрепа. Изграждане на хармонична комуникация с партньора на всички нива. Поставяне на връзката на основата на дълбоката свързаност на два вътрешни и външни авторитета, които са направили своя свободен и осъзнат избор. Да имаме смелостта да се доверим на усещането за резонанс на енергийно, емоционално и ментално ниво. Да се вслушваме в гласа на истинската си същност. Създаването на връзката не е самоцел. Тя не бива да се основава на егоистични подбуди или моментно хрумване и увлечение. Изисква се необходимата емоционална яснота за това подхождаме ли си с партньора или не. Има ли резонанс на физическо, емоционално и ментално ниво? Да преживяваш любовта чрез пробуденост е изключително дълбоко духовно и едновременно с това чувствено изживяване. Мъдро, автентично и пълноценно общуване за цял живот. В този смисъл трябва да си дадем сметка в каква насока изпитваме нуждата да се изразим и по какъв начин. Да разберем как се оценяват нашите добри страни, таланти и заложби от другия човек. Това прави ли му впечатление, разбира ли ни, подкрепя ли ни? Аналогично трябва да си дадем сметка и ние как чувстваме и оценяваме другия човек.
Изображение - Human Design - Общуване и връзки
Новата наука „Хюман Дизайн“ е незаменим съветник при избора на най-подходящия партньор за нас. Един задълбочен анализ на двата дизайна веднага може да покаже сходствата и различията, които имаме. Да ни даде ясната представа как ние ще влезем в тази връзка и какво можем да очакваме.
Изображение - Human Design - Общуване и връзки
Ние сме свикнали да правим своя избор на партньор на базата на ума. Съобразно качествата, които виждаме, анализираме и преценяваме. Доверяваме се на разума, на интелекта и на предишен опит в тази област. Подвластни сме и на емоциите, които ни завладяват. Обаче в много случаи този начин на избор не е коректен спрямо нашия дизайн. Връзката трябва да бъде хармонична по отношение на биоенергийната ни матрица и на индивидуалната ни вибрационна честота. Да звучи като изграждаща и преливаща хармония на тоновете и мелодиите. Правилният избор задължително трябва да бъде съобразен със сърцето и с тялото. Защото умът може „да избяга“ в света на всякакви фантазии обаче тялото не може. Когато се придържаме към стереотипите и обусловените модели, които са ни изкуствено наложени от обществото, ние грешим, защото не се съобразяваме със своя дизайн. Печелившият вариант е да се доверим на интуицията си и на дълбокото разбиране на дизайна си. Да оставим тялото си да усеща и да преценява. Как се чувстваме с даден човек, комфортно ли ни е с него или изпитваме напрежение? Нашето тяло е интелигентно и веднага може да ни даде верните отговори. То е плод на хилядолетна еволюция и опит, запечатан в генетичната ни памет. Няма да ни излъже или подведе.
Персонално изготвяне на
анализ за категориите Human
Design, Астрология и
Общуване и връзки.
Ако желаете да получите пълната информация за Вашите индивидуални особености и възможности в изграждането на връзките. Да живеете в мир и хармония, да бъдете щастливи и обичани, може да поръчате своя „Хюман Дизайн“ анализ за Вашите партньорски взаимоотношения сега.
Изключително важно е на ниво дизайн да се разгледат съответните вериги и канали в Бодиграфите на партньорите. Да се направи задълбочен сравнителен анализ, за да се види има ли баланс на елементите. Същото така е необходимо да се разгледат висящите портали и на двамата. При избора на най-подходящия за нас партньор е хубаво да знаем, че е добре да има няколко висящи портали. Те ще обединяват нашите противоположни половинки и ще пораждат голяма влюбеност – електромагнетизъм. Всеки висящ портал е определена тема.Но все пак да не са прекалено много, защото в този случай ще се редуват моменти на голямо привличане и после на голямо отблъскване. Оптималният вариант е да има определено сходство в дизайните на партньорите, но да не са прекалено еднакви.Голямото различие също не е добър вариант .Когато правим своя избор на партньор в живота и се ръководим само от разума, емоциите и опита без да се съобразим със своя дизайн ние правим грешка. Ако при избора на партньор в живота си сме свикнали да се ръководим само от разума, емоциите и опита, без да се съобразим със своя дизайн, ние правим грешка. Решението ще бъде неподходящо за дизайна а нашият избор – като „наложен брак“. Доверявайки се на своя дизайн, на интелигентността на тялото и на мъдростта на сърцето, ние наистина ще направим най-подходящия избор на партньор в живота си. И това ще бъде един много хармоничен и мистичен съюз на две прекрасни и автентични същности.
Изображение - Human Design - Общуване и връзки

ОБЩУВАНЕ И ВРЪЗКИ

HUMAN DESIGN

Ключ към изграждането на пълноценни и хармонични взаимоотношения на всички нива

Хюман Дизайн е новата наука, която представя спецификата на Вашата биоенергийна матрица. Разкрива Ви механизмите и принципите на енергийно ниво, които стоят в основата на привличането между хората. Показва Ви как на практика се изграждат и осъществяват различните взаимодействия, на биоенергийно ниво, които слагат своя отпечатък върху връзките. Учи Ви на разбиране и осъзнаване, на толерантност. На приемане и осмисляне на Вашия уникален дизайн, както и на индивидуалния дизайн на партньора. Дава Ви възможност да направите своя осъзнат и интелигентен избор за най-подходящия за Вас партньор. Посочва пътищата и начините за изграждането на успешни и хармонични връзки на всички нива – романтично, интимно, семейно, социално.
Изображение - Human Design - Общуване и връзки

Когато става въпрос за връзки е изключително важно да можете да осъзнавате различността на другия човек. Да отчитате както Вашите специфични нужди и желания така и нуждите на партньора. Да го приемате такъв, какъвто е. Без да се опитвате да го променяте. Защото матрицата не се променя. Тя е уникален генетичен код за цял живот. Електромагнитното поле на превличане се задейства от Вашия генетичен код. Голяма роля в този процес играят линиите на Вашата Луна, както и тази на партньора. Те се задействат на приливи и отливи. Възниква специфичен електро-магнетизъм. На практика Вие ставате буквално като магнити един за друг. Вибрациите, които излъчвате подсъзнателно привличат другия. Аурата на човек работи автоматично. Тя веднага отчита това превличане. Сферата на превличането е като фокусна точка между пътя на живот, кармата и даровете, които трябва да получите. Всичко това е програмирано в кодоните на ДНК, които намират израз в особеностите на Вашия Бодиграф и този на партньора. На същият принцип се създават Вашите връзки на всички нива – романтични, интимни, семейни или социални.

Сферата на привличане ще Ви покаже кого и какво ще привлечете в този живот, за да отработите Вашата емоционалната и дълбоко интимна травма. Тя се определя от позицията на Луната и показва Вашите лични нужди в сферата на общуването на много дълбоко енергийно и психологическо ниво. Това е Вашата емоционално – психологическа травма от сегашен или предишен живот, която трябва да излекувате сами. Много важно за Вас ще бъде да я осъзнаете и отработите преди да тръгнете да създавате връзка. Защото ако не го направите Вие ще натоварите партньора с различни проекции и нереални очаквания. Ще искат и ще се надявате Вашите партньори да излекуват всичките Ви предходни травми. Ако това не се случи, веднага ще се разочаровате. Така че Вашата основна задача ще бъде да се постараете да осмислите ситуацията и да положите усилия да се излекувате сами. Трябва да разберете, че никой освен Вас не може да го направи. Вие сами трябва да дадете на себе си необходимата любов, разбиране и подкрепа. Да се освободите от грешните модели на обуславянето, на емоционално – психологическите блокажи, на самосъжалението или самообвинението. Колкото по-бързо се справите с тази задача и колкото по-осъзнати сте в тази посока, толкова по-добре ще се справите с избора на подходящ партньор. С помощта на генетичния ключ Вие ще успеете да привлечете най-подходящия за Вас партньор в живота, за да се чувствате обичани, щастливи и подкрепяни.
По аналогичен начин Вие превличате в живота си онези хора, които са необходими за научаването на Вашите уроци, за израстването и следването на пътя на живота. Получавате това, с което можете да постигнете целта си. Когато се научите да гледате на Вашите връзки осъзнато и в дълбочина, ще започнете да виждате онези повтарящи се модели, които Ви напрягат или нараняват. Постарайте се да анализирате в дълбочина взаимоотношенията си с близкото Ви обкръжение – родители, деца, съпрузи, приятели и врагове. Как ги оценявате, по какъв начин ги чувствате или мислите за тях. На какво Ви учат? Чрез самонаблюдението и анализа, ще работите за освобождаването от грешните модели. Ще започнете да осъзнавате , че всеки човек има различен дизайн и е уникален. Когато проявявате необходимата толерантност и разбиране към другите, те ще Ви отвърнат със същото. Отново с помощта на разчитането на Вашия генетичен код, отразен в Бодиграфа, ще получите необходимата информация за най-адекватния начин на общуване с Вашите близки. Ще успеете да хармонизирате напрегнатите взаимоотношения. Това ще внесе мир и хармония във Вашия живот и начин на общуване. Така ще промените и полето на вибрацията си и в живота Ви ще започнат да се случват чудеса. Ще се разкрие магията на пътя на живота Ви. И ще получите всички дарове, за които мечтаете.

ОБЩУВАНЕ И ВРЪЗКИ

Сътворете своя мечтан емоционален свят с мъдростта на звездите

image-human-design-category-astrology-select-
Астрологичният анализ ще Ви покаже пътя за изграждането на Вашите хармонични взаимоотношения на всички нива. Спецификата на Вашите комплексни взаимоотношения е отразена в рождената Ви звездна карта, наречена хороскоп. Тя може да Ви даде цялата информация за Вашия емоционален свят още от предродилния период, детството, юношеството и зрялата Ви възраст, та дори до края на живота Ви. Да представи Вашият роден дом, взаимоотношенията Ви с родителите, характерните черти на майката и бащата. Емоционалната топлина, любов и подкрепа, която сте получили или не сте получили от тях. Връзките с Вашите братя, сестри и братовчеди, с приятелите. Начинът, по който възприемате и оценявате, любовта. Как я показвате, давате, приемате или пък не умеете да го правите. Възможностите Ви за изграждане на любовни, интимни, семейни и социални връзки. Конкретните характеристиките на предпочитаните от Вас партньори. Типа на взаимоотношенията във връзките Ви. Кога и как ще се развиват. Вашите представи и възможности за създаване на брак и деца, на бизнес партньорства. Образите на Вашите приятели, ментори наставници, скрити и явни врагове. Цялата гама на Вашите взаимоотношения може да намери конкретни отговори при разглеждането на звездната Ви карта. Анализът ще Ви помогне да разберете по-добре своята истинска същност и начина, по който сте устроени да осъществявате различните видове взаимоотношения. Ще можете да получите конкретни професионални съвети, които ще Ви помогнат да изградите здравословни, пълноценни и хармонични връзки и взаимоотношения на всички нива.

Емоционалният свят играе изключително важна роля в живота на човека. Чрез различните връзки, които създавате и емоциите и чувствата, които изпитвате Вие научавате най-важните си уроци. Всяка една връзка била тя любовна, семейна, партньорска или социална идва в живота Ви в определеното време и с определената си цел. Тя има своята задача да Ви провокира да се развивате, да Ви накара да научите нещо, да Ви въвлече в конкретна ситуация с конкретни хора. Преживявайки Вашите емоции, Вие усвоявате умението да общувате по-пълноценно с другите на всички нива. Учите се да бъдете по-обичащи, по-силни, по-мъдри, приемащи, разбиращи, толерантни. Обръщате поглед първо към вътрешния си свят, за да можете впоследствие да изградите и подредите и външния. Търсите начините за хармонизиране на взаимоотношенията между Аза и социума на всички нива. Научавате се да обичате и приемате себе си и близките си. Усвоявате уроците на общуването – как да давате и получавате любов, подкрепа, разбиране. Как да приемате и изживявате емоциите си и как да се освобождавате от тях.


Чувствата и емоциите трябва да се преживяват в цялата им дълбочина и пълнота. И после да се пускат да си отидат, когато е дошло времето за това. Ако ги потискате, отричате, скривате или задържате това се отразява на общуването Ви на всички нива. В определени случаи дори може да доведе до конкретни здравословни проблеми, породени от емоционалните блокажи.

Емоционалните Ви връзки и взаимоотношения могат да Ви даряват с най-щастливите, вдъхновяващи и истински моменти в живота. В същото време обаче те могат да причиняват и най-големите Ви болезнени травми, които трудно се лекуват. Но тази болка е необходима за усвояването на уменията за общуване на всички нива. Именно в областта на чувства и взаимоотношенията с близките и социума Вие получавате най-големите си уроци и най-големите възможности за духовно развитие и израстване. Трябва да се научите да прощавате и забравяте. Да обичате!!! Необходимо е да помните, че хората, които Ви нараняват всъщност Ви помагат да научите някой свой урок. Те идват в живота Ви именно затова и често дори не осъзнават, че го правят. Вие просто ги привличате във Вашето преживяване, за да научите уроците си чрез тях. Когато осъзнаете този факт ще престанете да обвинявате и себе си и тях Но трябва да бъдете силни и напълно честни и открити със себе си. Да бъдете смели и да се научите да отваряте сърцето си за любовта. Само когато си позволите лукса и мъдростта да бъдете уязвими, сърцето и душата Ви ще разцъфтяват. Обаче трябва да бъдете внимателни и да отваряте сърцето си и душата си само за онези, които са готови да приемат Вашата откритост и уязвимост като път към любовта.

ОБЩУВАНЕ И ВРЪЗКИ

ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ

от Ра Уру Ху, създател на системата за Дизайна на човека
„Ние имаме погрешно схващане за естеството на любовта. Считаме, че пораждаме любов в света, обичайки се един друг. Именно в това е забавното, защото то няма нищо общо с естеството на любовта. То няма общо с това да обичаш своя гуру, приятел или кучето си. Става въпрос за това да бъдеш в едно със съзидателния процес, да приемеш да се предадеш на това да бъдеш себе си и в това състояние на отпускане да видиш собствената си красота. Единствено, когато откриеш какво означава да се предадеш на собствената си красота, ти внасяш любов в аурата на света. Няма друг път за това, независимо колко си мил и сладък и колко любов носиш в себе си или колко любов искаш да предадеш на света. Всичко това няма да промени аурата на земята. Това, което променя аурата на земята, са хора, които живеят своята природа. Това е трудността на нашата работа, човешките същества да могат да живеят своята природа … Това поражда любовта в света…“

ОБЩУВАНЕ И ВРЪЗКИ

ХАРМОНИЧНИТЕ АКЦЕНТИ В ЗВЕЗДНОТО НАЧАЛО НА ВРЪЗКИ

От целяването на рода към хармонията на тялото и душата

Елективната астрология е дял от астрологията, който изследва избора на най-подходящото време за осъществяване на определени дейности. Тя е изключително разпространена в източните страни – Индия и Китай. Основава се на специфичните характеристики на циклите в природата и естествената смяна на сезоните през годината. Времето, в което е активен всеки зодиакален знак, слага своя отпечатък върху Вашите дела, емоционални и социални нагласи, възможности за развитие и др. Всичко това се отнася и за момента, в който Вие създавате интимните си връзки. Те приемат част от характера и спецификата на зодиакалния знак, в който са стартирали. Основната тематика на знака става водеща и цялата връзка се изгражда върху нея. Също така в повечето случаи научавате или правите нещо важно, свързано със значението на този зодиакален знак. Разбира се в тълкуването на връзката се вземат под внимание и други много важни фактори, които слагат своя отпечатък върху нея, но все пак началният момент е изключително важен. Вижте каква информация Ви носи моментът, в който започвате една връзка.

Овен

Връзката, създадена по време на Слънце в Овен, е свързана с Вашето самоутвърждаване и с желанието на личността за реализиране на нещо ново. Стремежът да бъдете забелязвани и харесвани се отразява повече на физическо ниво. В желанието Ви за взаимно харесване и одобрение рязко сменяте своя стил на обличане, обноски и поведение. Отдавате голямо внимание на външния си вид и грижата за себе си. Вашето самочувствието също се променя. Представяте пред света един нов личен стил, който дава старт на активна промяна, на утвърждаване, на постигане на цели. Това естествено води до промяна на начина, по който ви възприемат другите.Поставяте началото на активния процес на Вашата лична реализация в обществото.

Телец

Когато връзката е създадена в периода на знака Телец, водещата тема е свързана с Вашата ценностна система.Нараства желанието Ви за придобиване на повече ресурси, с които искате да разполагате: финанси, дом, имущество, вещи, земя. Стремите се към постигане на комфорт и лукс, към удобства и наслади. Поставяте акцент върху материалната страна на живота. Може да промените и моралната си ценностна система. Започвате да внасяте ред в своите парични дела. Финансовата тема във всичките й аспекти става водеща. Обръщате много сериозно внимание на източниците на пари, на разпределянето на ресурсите. Учите се къде и в какво да инвестирате средства, да управлявате паричните потоци, да внимавате за какво и колко харчите. Много често във връзката се влиза предимно заради финансови мотиви.

Близнаци

Ако сте поставили началото на връзката в знака Близнаци, то водещата тема е свързана с представянето на нови идеи, интелектуално общуване, взаимна размяна на различна информация. Обединява Ви някакъв общ интерес, свързан с нови знания, курсове, проекти, кратки пътувания или бизнес. Във връзката има много движение, превозни средства, информационна техника, телефони. Под влияние на партньора сте започнали да променяте интонацията и речника си. Станали сте по-самоуверени, получавате желание за интелектуална и обществена изява.Връзката е повлияла главно на стила Ви на общуване. с околния свят, запознали сте с много хора и сте получили някакво знание.

Рак

Щом сте започнали връзка по време на Слънцето е Рак, водещата тема в нея ще бъде емоционалния Ви свят. Ще държите преди всичко на усещането за защитеност и сигурност, за емоционален комфорт. Акцентът ще бъде поставен върху създаването на дом, семейство, деца. Отношенията с Вашите родители и особено с майките ще бъдат важни. Често се случва да промените местоживеенето си с цел да създадете  семейство.Ще усетите много дълбока свързаност с Вашия партньор и ще изпитвате чувства, които са били непознати. Може да се отключат стари романтични спомени. Искате да се грижите за партньора, да го обичате и защитавате. Такава връзка е изключително дълбока и емоционална, много трудно се преглъща нейния край.

Лъв

Връзката, създадена в периода на знак Лъв, поставя акцент върху любовта, радостта от живота и това да си влюбен. Върху умението да се забавляваш и наслаждаваш. Тя стимулира творческите процеси и креативността. Изпитвате силно желание да творите и създавате – деца, рисунка, стих, може да е книга, музика. Също и да бъдете на сцената. Да представите пред света своето творчество и да се гордеете с него. Под нейно влияние може да започнете да мислите много по-активно за създаването на каквито и да било творчески продукти. Също така за различни забавления и развлечения. Ставате по щедри и великодушни, по емоционално ангажирани. Връзка се запомня с това, че е била много вълнуваща, искрена, изпълнена с повече деца, смях, забавления.

Дева

Когато сте започнали връзка в знак Дева, водещата тема е свързана с помощта за другия, взаимна грижа, разбиране, внимание към здравето. В тази връзка Вие ставате по-критични към себе си и другите. По-рационални и практични. Замисляте се за работата си, ежедневието, здравословния живот. Обикновено единият от партньорите има по-сериозни житейски дилеми, засягащи организацията на бита, ежедневните грижи, работните условия. Може да се замисляте за смяна на работно място, лично самоусъвършенстване и промяна на начин на живот – хранене, движение, здравословен статус. Такава връзка се характеризира със стремеж за изпипване на детайлите, повече критичност и организиране дори и на най-дребни детайли във всяко нещо. В нея единият партньор служи на другия, и понякога има борба кой, на кого да се подчинява.

Везни

Връзката, започнала в периода на знака Везни, съсредоточава вниманието си върху сериозните партньорства, брак и дълготрайни взаимоотношения. Тук Вие подлагате на преосмисляне всички свои слаби и силни страни в уменията си да общувате. Да създавате и поддържате връзки, да правите компромиси в името на общото благо. Учите се да сътрудничите и съдействате, без да се налагате. Ставате по-умерени при отстояването на собствената си индивидуалност и обръщате повече внимание на партньора. Усвоявате уменията на партньорските взаимоотношения на всички нива. Стараете се да решавате спорове и конфликти, да постигате споразумения, правите отстъпки. Трупате голям опит в посока на дълготрайните връзки, разбирате ролята на дипломатичността, на толерантността, на умението да създаваш хармонични взаимоотношения.

Скорпион

Започналите в периода на знака Скорпион връзки поставят акцента върху дълбокото духовно обвързване и сексуалния живот. Появява се онази любов, която Ви променя завинаги и никога не можете да я забравите. Ставате подвластни на големите страсти. Намесват се обаче въпроси, свързани с чужди пари, финансово и материално облагодетелстване. Поемане на рискове, разрушаване на табутата, които имате. Често неусетно и несъзнателно отивате много по-надалеч, отколкото сте предполагали. Изживявате страсти и емоции, каквито не сте предполагали, че можете да изпитате. Попадате в някакъв друг свят, за който дори не сте подозирали, че съществува. Разбирате дълбоката същност и роля на секса, връзката му с парите, властта, упражняването на контрол. Животът Ви са променя коренно, дори и за кратко.

Стрелец

Ако сте поставили началото на връзка, когато Слънцето е в знака Стрелец, обединяващият фокус ще бъде духовното развитие, вярата, личните Ви морални възгледи и убеждения. Ще обичате да пътувате на екзотични и непознати места. Дългите екскурзии, почивките и контактите с чужденци или чужди култури също ще оказват влияние върху връзката.Ще получите житейски прозрения и мъдрост, ще имате усета, че сте намерили свой духовен учител и наставник. Висшето образование, философия и право също ще бъдат акцент. Под влияние на тази връзка ще промените сериозно личните си убеждения и морални ценности, според които живеете. За Вас партньорът ще бъде човек, който обогатява живота Ви, разширява кръгозора и Ви въвежда в нови светове. Ще се отдадете на желанието да опознаете света, да пътувате, да имате по-интензивни контакти с всякакви чужди и далечни култури.

Козирог

Ако връзката е създадена в периода на знака Козирог водещата тема ще бъде свързана със социалния и обществен статус. И двамата ще държите на авторитета професионалната кариера и израстването в йерархията. Изявите Ви ще бъдат публични. В тази връзка спазването на обществените норми, правила и закони ще играят основна роля в комплексния Ви живот. Мисълта „какво ще кажат хората” ще Ви ръководи при вземането на всички важни решения и изявите Ви в обществен план. Водещо ще бъде и желанието да поддържате висок стандарт и начин на живот. Под влияние на тази връзка се засилват амбициите за постижения, искате да бъдете значими в очите на другите. Отлични професионалисти, хора с авторитет и респект в обществото .Като си поставяте по-значими цели в живота, неусетно се превръщате в по-зрели хора, готови да поемат големи отговорности.

Водолей

Когато сте поставили началото на връзка в периода на знак Водолей, основният акцент ще бъде свързан с желанието да направите нещо бунтарско. Много е вероятно да разчупите някакви наложени модели, да се възпротивите на статуквото, да направите или опитате нещо ексцентрично. Главна роля ще играят приятелството, разбирането, единомислието и нестандартния подход. Ще държите всеки да има своята свобода, да няма натиск нито задължения. Такава връзка обикновено прави впечатление на другите с нещо нестандартно в нея. Вие осъзнавате силата на приятелството, променяте идеите си за свободата. Започвате да следвате желанията си. За Вас няма ограничения от партньора а само безрезервна подкрепа. Също така неусетно навлизате в нов приятелски кръг, намирате нови различни интереси. Радвате се на изобилие от приятелски контакти и се посвещавате на обществено значими каузи.

Риби

Връзката, създадена в периода на знак Риби се отличава с голяма посветеност и отдаденост на партньора. Присъства мотивът за саможертвата, за посветеността на партньора. Акцентът се поставя върху възможността на двойката да се превърнат в лечители един за друг. Забравяйки за себе си, взаимно да се спасяват, утешават и подкрепят. Да лекуват раните, които живота им е нанесъл. Обикновено в такава връзка има силна намеса на съдбата. Човекът сякаш не може да избягате от нея. Партньорите търсят усамотение и покой. Отдават се на алтруистичната любов, на различни духовни практики. Искат да се пречистят и да започнат напълно нов живот. Под влияние на връзката те сякаш отново се прераждат. Освобождават се от страховете си, лекуват душата си, приключват някакъв житейски цикъл. За съжаление такава връзка може да бъде и доста болезнена. Процеса на освобождение и лечение да бъде труден. Възможно е с неговото финализиране да приключи и самата връзка.

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено

РЕФЛЕКТОР

Рефлекторите са много рядък енергиен тип - само 1% от хората на планетата. Те са уникалното изключение от правилото, защото за разлика от останалите енергийни типове, които са подвластни на Слънцето, са подвластни на Луната. С право могат да бъдат наречени „Лунните хора“. Другата им отличителна черта се състои в това, че всичките им девет центъра са отворени, което ги прави изключително сензитивни и творчески натури. Освен това Рефлекторите имат автентичната способност да отразяват хората и  средата, пречупени през собствените им възприятия и оценка. Те са като огледала, в които хората виждат своето отражение и отражението на средата. Това не означава, че копират другите. Напротив, по-скоро напасват нестандартната си натура, скрита зад затворената аура, за да се впишат в средата по свой уникален начин. Имат подчертано нестандартен подход към всяко нещо и са майстори в намирането на креативни и нетрадиционни решения. Смяната на местоположението на Луната и отворените центрове им дават възможността да изживяват всеки ден от месеца с различна самоличност, да имат различна перспектива и гледна точка. Това се повтаря всеки месец по аналогичен начин. Най-специалният дар, който притежават, е умението им да живеят по новаторски начин.

Рефлекторът има затворена, отразяваща аура. Мисия му е да отразява средата и хората, по свой собствен начин. Стратегия - да чака един лунен цикъл. Дошъл е на този свят, за да изпитва радостта и да изненадва. Тема на Не себе си - разочарование. Въпрос - Кои са те? Кои са другите?

ПРОЖЕКТОР

Прожекторите са родени да наблюдават, изследват и съветват хората. Имат таланта да развиват дарбите на другите. Веднага разпознават възможностите на енергийните типове и чудесно могат да ги напътстват как да използват своята енергия по най-ефективния начин. Изключително организатори са. Имат естествената дарба да свързват подходящите хора по правилния начин, за да се постигат най-продуктивните резултати в работата. Прожекторът е тук, за да бъде разпознат от някой енергиен тип. Иска и чака да бъде поканен в ролята на съветник, консултант, ментор, коуч експерт, ръководител и др. Прожекторите не се интересуват толкова от себе си, а буквално се фокусират и се съсредоточават върху другия човек. Като опознават хората на дълбоко енергийно ниво, чрез тях опознават и самите себе си. Откривайки идентичността на другия, те достигат до своята автентична същност и до своята идентификация. Най-голямата дарба на прожекторите е умението им да разбират, насочват и ръководят енергийните типове. Истината е, че това може да бъде дълъг процес на осъзнаване. Необходимо е време, за да може Прожекторът да се пробуди за това, което е. Да осъзнае и приеме своята мисия. Прожекторът има отворен сакрален център. Той се зарежда с жизнена сила от другите. Това от една страна му дава дарбата да прониква в енергийното им поле, да ги разбира и усеща, но от друга страна го прави много обусловен от тяхната енергия. Ето защо, той трябва да внимава с какви хора контактува и в каква среда попада. Най-добре е да бъде в компанията на Генератор или Манифестиращ генератор. Прожекторите не са около нас заради енергията ни. Те са устроени да получават достъп до нея, за да разбират как и къде трябва да бъде използвана тя.

Прожекторът има отворена аура, която буквално е насочена към другите и прониква в тях, като ги изследва. Мисията му е да наблюдава, проучва и съветва. Стратегия - да чака покана от човек, на когото държи. На енергийно ниво - да излъчва в пространството радост от признанието на другите. Тема на Не себе си - огорчение и обида. Въпрос - кой си ти? Кой е другия?

МАНИФЕСТИРАЩ ГЕНЕРАТОР

Манифестиращият генератор е много фокусиран в себе си и в процеса на създаването на нови неща, като мисълта му е насочена винаги към крайния резултат. Изключително пробивен и целеустремен и в добавка е много издръжлив. Може да общува едновременно и ефективно с няколко човека. Това е една мощна енергийна машина, която непрекъснато иска да влага енергия в различни дейности - да създава, планира и организира неща, в личен и обществен план, и после трайно да се ангажира с поддържането им. Той е най-мощният енергиен тип, защото е специфична комбинация от Манифестор и Генератор. Манифесторът има енергия да създава различни неща, но няма силата да ги поддържа във времето. Генераторът има енергия да поддържа неща, но не ги създава. За разлика от тях, Манифестиращият генератор има енергията, силата и мисията да създава нови неща и да ги поддържа във времето. Умее да променя хората, чрез словото си, да им дава цел и посока в живота. Неговата истинска същност изисква да се изяви като инициатор, организатор и водач. И той го прави по един лесен и естествен начин, защото това е заложено в неговия дизайн. Роден е не само да проправя нови пътища, но и да кара другите да го следват по тях. Това е планетарната му мисия, която изпълнява по свой собствен и уникален начин. Умее с лекота да убеждава и да привлича останалите в процесите, които смята за важни. Манифестиращият генератор постига много и различни неща, но малко от тях го карат да се чувства наистина удовлетворен. Има високо ниво на самостоятелност. Може да свърши всичката работа сам, без да се оплаква. Когато стои дълго време на изчакване, той се изнервя и започва да инициира разни неща и процеси. Някои от тях са напълно излишни, като мотива да ги започне е това, че „трябва”. Когато инициира без истински отклик за това, той греши и се товари излишно. Енергията му е  особено магнетична, когато изчаква и не инициира. Тогава има голяма сила да привлича подходящите инициативи и хора. Той е тук, за да си привлича всичко, което му е необходимо.

Манифестиращият генератор има отворена и излъчваща аура. Мисия му е да въздейства върху останалите чрез словото като ги променя. Така променя и себе си. Също така и да въздейства върху средата. Когато я променя, той променя и себе си. Стратегия - да информира преди да действа и да чака преди да откликне. На енергийно ниво да излъчва в пространството удоволствие. Тема на Не себе си - недоволство. Въпрос - кой съм аз? На какво откликвам?

ГЕНЕРАТОР

Отличителната черта на Генератора е способността му да влага своята енергия в дългосрочни проекти, да действа, да променя средата и себе си. Генераторът обича да дава импулс за постоянно развитие и да работи за него. Той може да се чувства щастлив от това да извършва рутинни и монотонни дейности, с които трансформира пространството. Тук е за да въздейства на средата със собствените си усилия и това му носи радост. Обича да работи бавно, като изпипва всеки детайл. Има нужда изцяло да се потопи в процеса, като го изучи в дълбочина. Необходимо му е време, за да разгърне целия си потенциал. Държи да има експериментален опит. Иска да постигне вътрешно преживяване на удовлетвореност. Генератора се интересува от другите, обича да работи в екип и е много общителен. За него е важно да получава обратната връзка от хората. Двете основни теми за него са работа и семейство. Той иска да получи удовлетворение от връзката си, от семейството си, от децата си, от работата си, от начина, по който прави нещата. За него това е най-важното в живота.

Генераторът има отворена и излъчваща аура. Тя обгръща другите с енергия и топлина. Мисията му е да променя средата чрез действията си. Променяйки средата променя и себе си. На енергийно ниво, е роден да излъчва в пространството задоволство, удовлетворение. Стратегия – да чака преди да откликне. Тема на НЕ себе си - недоволство. Въпрос - Кой съм аз? На какво откликвам?

МАНИФЕСТОР

Основната му характеристика е силната и въздействаща енергетика. Манифесторите са много инициативни, независими, борбени, пробивни, свободолюбиви. Тези хора са перфектни организатори и инициатори на нови неща. Умеят да въздействат на околните и да ги въвличат в собствения си процес. Родени са да действат по своя инициатива и сами да реализират идеите си. Да ги превеждат през всички етапи и да достигнат до желания резултат и крайната си цел. Умеят да налагат нови методи в нова среда, да завоюват нови територии. Винаги се интересуват главно от крайния резултата или какво ще получат. Те са свикнали да разчитат единствено на себе си. Знаят, че сами създават съдбата си. Характерното за тях е, че са много въздействащи за околните, но за разлика от тях не се поддават на чуждо въздействие. Родени са да бъдат водачи, да увличат другите след себе си и да ги променят. Думите им са експресивни, вълнуващи и въздействащи, веднага грабват слушателите. Умело разчупват леда, повеждат другите и им задават посоката. Манифесторите не обичат да вършат монотонни и рутинни дейности, защото това ги напряга. Винаги те определят кога или с кого да общуват.

Манифесторът има затворена и отблъскваща аура, непробиваема. Мисията му е да въздейства на останалите чрез словото си. Да създава нови неща, да тласка напред цялото човечество. На енергийно ниво е роден да излъчва мир и покой в пространството. Стратегия - да информира преди да действа. Тема на Не себе си - гняв. Въпрос - На кого въздействам? Как въздействам?

ПЛУТОН

Духовна трансформация, развитие и обновление.

Символ на силата, трансформацията, радикалната промяна. Владетелят на смъртта, прераждането и колективното съзнание. На духовната сила, мистиката, тайните. Дарява с мощни възстановителни сили, способности за бърза регенерация. Отговаря за духовната еволюция на душата. Оформя житейския план, така че да получим най-доброто обучение в земно измерение. Да преживеем това, което не сме развили достатъчно в миналите си животи, за да научим своите уроци. Поставя ни в ситуации, в които имаме най-голяма нужда, да изградим ценностната си система и да вникнем в нейния смисъл. Безпощадно разрушава всичко, от което душата има нужда да се освободи, за да продължи своя път на развитие. Да  преживее своята трансформация. и възкръсне за нов живот. Символ на обновлението.

НЕПТУН

Универсална любов, духовност, идеализъм.

Дарява с доброта, чувствителност, духовност и афинитет към изкуствата и творчеството. Символ на жертвоготовност, отдаденост, състрадателност и съпричастност. Умение за служба на другите. Господарят на илюзията, мечтите, сънищата и подсъзнанието. На всички видове зависимости като форма на бягство от действителността. Нептун дава голяма сензитивност и впечатлителност. Дарява с достъп до божественото вдъхновение, идващо от дълбоката творческа образност. Позволява на психиката и трансперсоналното преживяване да се проявят чрез изкуството и екстаза. Дава емпатия, желание за сливане и отдаване на любими хора или дейности. Разтваря границите на личността, за да може тя да се слее истински с потока на живота.

УРАН

Изобретател, бунтар, революционер.

Уран е планетата на висшето съзнание и идеалите, която резонира с принципите на промяната, независимостта, освобождението, революцията, напредъка и хаоса. Той ни показва пътя на развитие, насочен към постигане на съвършенство. Като ментална планета, работи с умствената енергия. Отразява тенденции в колективната психика, символизира съзидателния разум на колективно ниво, прониква в несъзнаваното и предизвиква статуквото. Символ на висшия Ум. Той ни помага да виждаме нещата ясно, да разпознаваме моделите и възможностите в живота.

САТУРН

Господарят на кармата и времето.

Символизира бащата, авторитетната фигура, властта, закона, правилата. Също така материята, формата, материалния свят. Сатурн представлява поредицата от пречки и ограничения, най-големите препятствия и предизвикателства в живота ни. Той учи на отговорност, самодисциплина и постоянство. Често се страхуваме от него, защото ни показва, че все още ни липсват някои качества. Сатурн е толкова важен в класацията, защото ни поставя там, където трябва да бъдем дисциплинирани и където сме длъжни да научим нещо.

ЮПИТЕР

Големият Благодетел. Божествената истина, справедливост, вяра, духовност.

Символизира образа на съпруга, дарителя, учителят. Носи добър късмет, успех, щастие, приемственост, последователност. Юпитер е нашият ключ към последователността във времето, към успеха. Също така символизира мъдростта, правото и философията. Той често описва нашата професия, пътя, който трябва да следваме. Юпитер е израз на житейската ни философия, символ на свобода, радост, благоденствие, веселие, забавления и развлечения. Той покровителства пътешествениците, връзките с чужбина и чужди култури.

МАРС

Страстта на война.

Той е водача, авантюриста, пионера. Олицетворява себеутвърждаване, действие, енергия, импулс. Стремежът към екшън, приключения, проучване и завладяване. Двигател на нашите страсти и предизвикателства. Енергията на Марс е огромна тя е извор на конфликти и конкуренция между нас и другите. Във висшето си проявление, той се явява в образа на защитника, лидера и пазителя.

ЛУНА

Чувства и емоционални корени.

Дава ни сведение за нашите чувства и емоционалните ни корени.

Символизира главно майката, но в мъжки хороскоп се явява и в образа на съпругата. Показва ни какви са нашите спомени, източници на емоционална сигурност, от къде идваме. Също и нашите инстинкти, детството, средата в която сме израснали и, от която идваме. Образованието ни, подкрепата, изграждането на нашата личност през целия ни живот.

ВЕНЕРА

Сърцето.

Показва начина, по който обичаме и привличаме другите. Способността ни да се грижим за нещо любимо или стойностно. Нашето разбиране за любовта и чувствеността. Отговаря за привличането на нещата, които искаме. Тя е израз на хармония, грация, красота и състрадание. Венера е желанието за обединяване. Тя е също покровителка на изкуствата и на средствата, които идват по тази линия.

МЕРКУРИЙ

Вестоносецът на боговете.

Показва качествата на мисълта, идеите и рационалния ум. Той е пратеника, вестителя на истината, директния глас. Символ на комуникацията и вербалното изразяване, търсенето на знания и опит. Правила, логика, интелект, междуличностни отношения, обединение и споделяне.

СЛЪНЦЕ

Израз на Висшия Аз или целта на живота.

Основната му характеристика е силната и въздействаща енергетика. Манифесторите са много инициативни, независими, борбени, пробивни, свободолюбиви. Тези хора са перфектни организатори и инициатори на нови неща. Умеят да въздействат на околните и да ги въвличат в собствения си процес. Родени са да действат по своя инициатива и сами да реализират идеите си. Да ги превеждат през всички етапи и да достигнат до желания резултат и крайната си цел. Умеят да налагат нови методи в нова среда, да завоюват нови територии. Винаги се интересуват главно от крайния резултата или какво ще получат. Те са свикнали да разчитат единствено на себе си. Знаят, че сами създават съдбата си. Характерното за тях е, че са много въздействащи за околните, но за разлика от тях не се поддават на чуждо въздействие. Родени са да бъдат водачи, да увличат другите след себе си и да ги променят. Думите им са експресивни, вълнуващи и въздействащи, веднага грабват слушателите. Умело разчупват леда, повеждат другите и им задават посоката. Манифесторите не обичат да вършат монотонни и рутинни дейности, защото това ги напряга. Винаги те определят кога или с кого да общуват.