Blog thumbnail

АЗБУКА НА ЕМОЦИОНАЛНОТО ОБЩУВАНЕ

Blog thumbnail статия ,

Чрез взаимодействието, което осъществяваме с другите, в нашето ежедневно общуване ние научаваме най-важните уроци в живота си. Учим се на любов и грижа, разбиране, толерантност и подкрепа, на емоционална яснота и зрялост. А най-важният урок от всички е да се научим да изразяваме чувствата си по подходящ за нас и другите начин. Да разберем как да даваме и приемаме любов, за да се чувстваме желани и обичани. Ключов момент в емоционалното общуване е умението да се настроим на една и съща „честота” с любимия човек. Да разберем по какъв начин е най-подходящо да изразим любовта си така, че да бъде приета и оценена. С други думи да говорим на един и същ емоционален език. В противен случай ще има пълно несъответствие между „търсената” и „предлаганата” любов. Ако партньорът усеща проявите на любов, чрез словесно изразяване ще бъде необходимо любовта да се представи имено по този начин, а не по друг. В противен случай има огромен риск да останете неразбрани. Може да предприемате всякакви действия, които според вас сами по себе си да „говорят” за любов, но ако не сте изразили чувствата си вербално, партньорът няма да го разбере.

Важна роля в процеса на изразяването на любовта играе детството. Защото имено то определя начините, по които ще показвате любовта си. От това как вашите родители са изразявали обичта си към вас зависи и начина, по който вие ще я изразявате и търсите. Спомнете си добре как вашите родители изразяваха открито любовта си? Чрез повече ласки, прегръдки и целувки или като ви казваха колко много ви обичат и какво прекрасно дете сте. Като ви купуваха много и различни подаръци или като ви посвещаваха своето време и внимание изслушвайки ви, подкрепяйки ви, насърчавайки ви. Сигурно – по всеки от изброените начини, но все пак един или два от тях са били преобладаващи. Имено тези „модели” от детството ще определят вашия стил в любовта и това как естествено проявявате своята обич. Те ще посочват и това какво ще очаквате и търсите от партньора и близките си като доказателство за тяхната обич. 

Много често под влияние на различни обуславяния и външни фактори или поради неумение за изразяване на чувствата си, хората  блокират потока на любовта и предизвикват така наречените емоционални блокажи. Понякога тези блокажи дори могат да разболяват. Емоционалният поток по принцип е много силен и той трябва да намира израз по някакъв начин. Най-добре е да бъде изразен чрез споделяне на чувствата и взаимност, но емоцията може да бъде изразена и чрез творчество,чрез занимания с нещо, което обичаме да правим. Начинът, по който хората изразяват любовта си е доста индивидуален, но все пак в тази насока могат да се обособят условно четири общи групи. Разбира се, че съществуват и други комбинации между тях, както и редица междинни стилове, но все пак тези четири са основните: 

Словесно изразяване

Умението за изразяване на любовта чрез думите, с които си служим, е изключително важно. То започва да се усвоява още от ранното детство като начин за показването на чувствата и емоциите. Когато родителите казват на детето колко го обичат, те му помагат не само да усети тяхната любов, но и да се научи да я показва словесно. Откритото  изразяване на любовта чрез думите се проявява и когато изказваме похвали, насърчения, разбиране и подкрепа. То е изключително важно, защото помага на детето да се научи да говори за чувствата и емоциите си. Така то ще усвои умението да ги споделя по един естествен и открит начин. Това ще му бъде много необходимо и в бъдеще при изявите му в емоционалната и социалната сфера на общуване. Ще му даде увереност във вербалната изява на любовта. Ето защо за много хора имено думите са най-естественото средство за изразяването на чувствата. Те усещат и възприемат любовта чрез думите, които са отправени към тях. Чувстват се истински обичани, когато ги наричат с нежни имена и любовта и нежността са изразени словесно. За тях е важно да чуят колко ценено е присъствието им в живота на другия. Да разберат какво изпитват партньорите им, как се развива връзката и т. н. За тези хора е от изключително значение да намират в думите проява на обич, на разбиране и подкрепа, насърчаване и одобряване. Словесното изразяване на любовта ги кара да се чувстват щастливи,обичани и пълноценни. За тях е много нараняващо да слушат обиди или думи на неодобрение, казани с гневен тон. Това буквално би съсипало взаимоотношенията. Те ценят искрените думи на обич, които идват от сърцето и душата. При тях имено това е сполучливия начин за изграждането и поддържането на хармоничната връзка.

Физическо докосване

Изразяването на любовта и грижата чрез физически контакт е заложено дълбоко у нас още от ранното детство. Това е първият ни начин на общуване с майката и бащата, с близките. Всяко бебе се чувства обичано, сигурно и защитено, когато усеща близостта на майката и бащата. Всички ласки, които получават децата ги карат да растат спокойни и самоуверени. Така те се учат още от малки да приемат любовта и на свой ред да дават любов. Да изразяват своята обич чрез преградка или целувка, чрез погалване. Много хора запазват този модел като еталон за изразяване на любовта и в романтичните си връзки.Затова те предпочитат да изразяват обичта си чрез физически контакт и обикновено търсят и държат на партньори, които също да засвидетелстват чувства към тях имено по този начин. Понякога дори това е единственият начин да се почувстват обичани. В този случай не става дума за правилно или неправилно, а за начин на изразяване и възприемане  на обичта, който те разбират. Типът на физическия контакт, който ги кара да се чувстват обичани, може да има доста широк диапазон. Всяко нежно  докосване за тях е израз на любов. От хващане на ръката, разрошване на косата, прегръдка или целувка до сериозната дълбочина на сексуалната връзка. Тези хора са по-сензитивни към допира и усещането за близост и любов, което се създава по този начин. За тях липсата на физическо докосване може да доведе до сериозни проблеми във взаимоотношенията. Ето защо при тези хора хармоничните връзки се изграждат и на физическо ниво. Необходимо им е да получат потвърждение за любовта на партньора чрез определен вид физически контакт. Това е пътя на изграждането на хармония във взаимоотношенията при този тип.

Действия

Много често проявите на любов и грижа намират своя естествен израз чрез различни видове действия. Те могат да се наблюдават по хиляди начини в ежедневието ни. Децата винаги усещат всеотдайната обич на родителите си в грижите, които те полагат за тях. В приготвянето и поднасянето на любимата храна и лакомствата, които обичат, в топлите дрешки, приказката за леко нощ, в игрите и в толкова много и различни на пръв поглед дребни жестове. И този пример на проявата на любовта се запечатва в съзнанието им и те на свой ред се учат да проявяват любовта си чрез действия. Да я изразяват чрез различни по-големи и по-малки жестове, които са важни за нас. За някой хора изразяването на обичта чрез действие се превръща в основен начин за нейното разбиране, осмисляне и осъзнаване. В начин, по който те умеят да дават и получават любов. За тях няма значение дали ги докосваш, казваш че ги обичаш или им отделяш част от своето време. Те искат да виждат, че партньора се старае да прави различни добри неща за тях. Например да ги отмени в измиването на чиниите и им даде възможност да си починат. Тези хора приемат и изразяват привързаност чрез дела. Да направиш нещо хубаво за тях, без значение дребно или голямо означава, че ги обичаш. По същият начин, когато те желаят да покажат обич го правят чрез малки или големи жестове. Липсата на действия от страна на партньора, които да показват, че ги обичат, ще създаде проблеми във взаимоотношенията. Те са ценители на всеки романтичен жест или добронамерено действие, който са направен за тях от сърце.

Споделено време 

Когато детето получава достатъчно време за активно общуване с родителите си то се чувства истински обичано и щастливо. Разбира, че заема изключително важно място в живота им и се научава да цени моментите на взаимност, на времето, което прекарват заедно. Намирането на необходимото време за съвместни дейности не само сближава семейството. То е изключително полезно за предаване на различни знания и опит. За усещането на грижата, вниманието и любовта, за създаването на чувството за принадлежност към цялото. Този модел на изразяване и получаване на любовта също се запазва с годините. Дори за някой хора се превръща във водещ начин в изразяване на любовта. Специално отделеното време за любимия човек се усеща и възприема като израз на обич и внимание. За хората, които следват този модел няма значение дали любимите ги докосват, правият нещо специално за тях или често им казват, че са обичани. Единственият начин, по който усещат любовта на другия е чрез неговото специално време за тях. Ако не им бъде засвидетелствано те се чувстват пренебрегнати и изоставени. В много връзки това е ключова тема при анализиране на причините за проблемните взаимоотношения. Започват да се отправят упреци и обвинения към партньора, затова че е ангажиран с друго или отсъства. Разбира се споделеното време трябва да бъде наситено с положителни емоции, да оставя следи в душата и сърцето на партньора. Това е гаранция за изграждането и поддържането на хармонична и трайна връзка.

Езикът на любовта е универсален, но всеки го възприема и осмисля по различен начин. За да може даден човек да се чувства наистина обичан и желан, то любовта трябва да бъде поднесена по неговия начин. Както се казва да има съвпадане между начина, по който искаме да получим любов и начина, по който ни я дават. В противен случай с голяма вероятност ще се получи разминаване между партньорите. Всяка разлика между  исканата и дадената любов води до дисхармония в романтичните взаимоотношения. Ето защо понякога хората се чувстват несигурни в любовта на партньора си и дори да се обичат стават жертва на грешките в общуването и разминаването. Например ако партньорът дава израз на любовта си като ви купува подаръци и ви казва, че сте прекрасен човек, а вие очаквате да ви прегърнат и да ви отделят повече време то това ще бъде огромно разминаване. Връзката ще бъде нехармонична, защото всеки жест на партньора ще се тълкува в стил: „Хубаво е, че прави разни неща за мен, но не смятам ,че ме обича истински”. В крайна сметка продължаването на такава връзка ще бъде въпрос на голям компромис или ще последва раздяла. Ето защо е необходимо да проявяваме повече емоционална зрялост и ясното в партньорските си взаимоотношения, за да намерим истински подходящия за нас човек.да изградим здрава, щастлива и хармонична връзка, която да ни кара да се чувстваме истински, обичани, ценени и щастливи.

Оставете Вашето мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено