Blog thumbnail

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН “ЛЕЧЕБЕН МОСТ”, МЕЖДУ СЪЗНАНИЕТО И ПОДСЪЗНАНИЕТО, С ТЕС”

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН “ЛЕЧЕБЕН МОСТ”, МЕЖДУ СЪЗНАНИЕТО И ПОДСЪЗНАНИЕТО, С ТЕС”

Blog thumbnail статия ,

Името на модерната терапевтична практика ТЕС – Техники за емоционална свобода е превод от английски език. Името звучи като Emotional Freedom Techniques (EFT). Това е модерен метод в енергийната психология, който се прилага много успешно. Той постига бързи и ефикасни резултати на базата на умелата и фина работа с подсъзнанието, емоциите, духа и тялото. Представлява…

Blog thumbnail

БЪРЗИ И ЕФЕКТИВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ ЗА СНИЖАВАНЕ НА СТРЕСА

БЪРЗИ И ЕФЕКТИВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ ЗА СНИЖАВАНЕ НА СТРЕСА

Blog thumbnail статия ,

Социалната медицина и съвременните психологически изследвания изтъкват стреса като една от най-разпространените причини за редица сериозни заболявания. Модерният изключително динамичен и интензивен начин на живот, новите технологии, медиите и все по-завишените изисквания в работен и личен план подлагат човека на огромно напрежение и стрес. Последните събития с пандемията и войната в Украйна нажежиха социалното напрежение…

Blog thumbnail

ТЕХНИКИТЕ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА СВОБОДА – НАДЕЖДНА ТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА В МОДЕРНАТА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

ТЕХНИКИТЕ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА СВОБОДА – НАДЕЖДНА ТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА В МОДЕРНАТА ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ

Blog thumbnail статия

ТЕС е съкратеното наименувание на Техника за Емоционална Свобода. Това е модерен метод в енергийната психология, който се прилага много успешно. Произлиза от английски EFT = Emotional Freedom Techniques. Техниката за емоционална свобода е ефикасна терапия за умелата и фина работа с подсъзнанието, емоциите, духа и тялото. Нейният комплексен характер е онази липсваща частичка в…

Blog thumbnail

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ С ТЕХНИКИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА СВОБОДА (ТЕС)

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ С ТЕХНИКИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА СВОБОДА (ТЕС)

Blog thumbnail статия

Какво представляват Техниките за емоционална свобода? Техниките за емоционална свобода са модифицирана и усъвършенствана версия на акупунктурата и източната алтернативна медицина, като самата методология е създадена за работа без игли. Използват се древните знания за системата от енергийни канали в човешкото тяло, наречени меридиани. Чрез въздействието върху точките на крайните меридиани се отстраняват блокажите в…

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено