Изображение - Астрология
Елемент Human Design

Звездите предразполагат, но не налагат

Науката за звездите ще Ви разкрие Вашите основните физически и психологически характеристики и начина, по който те се проявяват в различните области на живота Ви. Ще се превърне в надеждно ръководство за представяне на най-подходящото време, за конкретни дейности, с цел постигане на оптимални резултати и реализация в желаната сфера и в живота като цяло.
Изображение - Астрология

АСТРОЛОГИЯ

АСТРОЛОГИЯТА

Звездите ще Ви разкрият тайната на:

Изображение - Human Design - заглавие - Астрология

АСТРОЛОГИЯ

НАУКАТА ЗА ЗВЕЗДИТЕ

Която ни помага да усвоим изкуството да живеем автентично.

Думата астрология идва от древногръцки и означава „наука за звездите“. Може да се преведе и като „беседа със звездите“. Всъщност астрологията е най-древната и точна наука, която ни помага да разберем какви са нашите психологически характеристики, предразположения, таланти и заложби. Кога, къде и в какво да влагаме усилия. Дава ни информация за областите от живота, в които ще трябва да отработим нашите уроци. Също и ключовете за решаването на различни проблеми. Хвърля светлина върху целият ни житейски опит и път в живота. Тя се базира на изчисленията за позициите на Слънцето, Луната и планетите в звездната Ви карта. Взаимодействията помежду им , които оказват влияние върху Вашия живот. Самото тълкуване на информацията в картата следва строги принципи и астрологични закони. Определени правила, които са заложени в научния подход на изследването. След това идва ред на великото изкуство да изживеете това, което искате да бъдете. Доверявайки се на тези знания, ще работите за разгръщането на своя пълен потенциал. Опознавайки своите силни и слаби страни, Вие на практика ще можете да превърнете уроците в трупане на опит. В придобиване на житейска мъдрост. Ще се научите да обичате и да бъдете обичани. Да изживеете живота си с любов, успехи, радост и достойнство. Вие сами сте творци на своята уникалната същност. Единствено Вие решавате по какъв начин ще реализирате кодираната в звездната Ви карта програма. Помнете, че „Звездите предразполагат, но не налагат“. Изборът е Ваш!

Изображение - Human Design - Астрология
Изображение - Human Design - Астрология
В момента на физическото раждане и с поемането на първата глътка въздух, Вие получавате и уникалния си звезден код. Той представлява своеобразна снимка на звездното небе, в момента на раждането, от позицията на Земята. Всъщност това е Вашият хороскоп или звездната Ви карта. В нея по определен начин е кодирана цялата информация за Вас. Разбира се трябва да се уточни, че планетарните позиции не са въпрос на предопределеност. Те са по-скоро инструмент, с който можете да си служите, за да изпълните успешно Вашата житейска програма. Всяко нещо в природата се проявява със своите положителни и отрицателни качества. От самите Вас зависи по какъв начин ще ги използвате. Ще съумеете ли да развиете заложените в картата таланти или ще ги пренебрегнете? Какъв тип емоционални връзки ще създавате? Към каква професия ще се насочите? Каква ще бъде Вашата реакция и позиция в конкретни напрегнати ситуации? Какви решения ще взимате в живота си? Знанието, което Ви дава астрологията, ще Ви бъде изключително полезно. На практика ще имате един надежден съветник, който ще Ви насочва по пътя на живота.
За да си направите Хороскоп или Звездна карта е необходимо да знаете датата, часа и мястото на раждане. На тази база се правят изчисленията и се съставя хороскопа. Ако не знаете часа на раждане може да попитате своята майка или близки, присъствали на раждането. Информация може да получите и от Отдел „ГРАО“ в съответната община, където сте родени. Там се пази регистъра на ражданията и се извършват всички вписвания.
Персонално изготвяне на
анализ за категориите Human
Design, Астрология и
Общуване и връзки.

АСТРОЛОГИЯ

ДОМОВЕТЕ В ХОРОСКОПА

Филмът на живота

Кръгът на домовете разделя наталната карта на 12 различни области. Всяка от тях изразява дадена сфера от нашия личен или обществен живот. Точното начало на всеки дом се нарича Връх и се отбелязват неговите градуси и минути. Също и зодиакалния знак, в който се намира. Например Вашият първи дом се намира на 1 градус и 1 минута в зодиакалния знак Лъв. Номера на дома – първи, втори и т. н., показва конкретната област от живота. А зодиакалният знак уточнява качеството и характеристиката на опита Ви в тази конкретна област. Позицията на планетата по дом показва къде, в коя област тя ще се проявява най-силно. Зодиакалният знак уточнява по какъв начин. Добавя се и тълкуването за символа и характеристиката на планетата. На практика се получава отговор на въпросите:

Какво?

планетата

Къде?

дома или съответната област от живота

Как?

Характеристиките на зодиакалния знак

Например Венера в Първи дом в Лъв се проявява много различно от Венера в Дванадесети дом в Риби.
Ето и значенията на дванадесетте дома в хороскопа.

Първи дом

Асцендентът, или изгряващият знак, показва начина, по който другите хора ни възприемат. Това, което виждат и оценяват в нас като съвкупност от качества. Асцендентът определя нашия външен вид, нашия подход или стил, който другите познават, индивидуалния ни почерк. Първият дом показва как ние изразяваме нашите дълбоки импулси и идеали чрез нашата личност и действия. Това е директна проява на начина, по който интегрираме нашата целенасоченост в нашето същество. Той представлява това, което е уникално в нас. Най-личната област в наталната карта, тъй като зависи от времето, в което сте родени. Планетата, която управлява знака на Асцендента, се нарича „Господар на хороскопа“.

Втори дом

Нашите ценности, материални и морални. Парите материалните активи, вещите, всичките ни притежания. Както и начина, по който ги търсим, получаваме, намираме и изразходваме. Показва как изразяваме ценностите, с които се идентифицираме. Как се променяме заради тях – били те материални или морални. Адаптирането ни към притежанията, задържането или придобиването на неща. Също и начина, по който ние самите се осигуряваме материално, печелим парите и активите си. Как ги оценяваме, работим с тях, пазим, задържаме или споделяме. Какво правим с нашите ценности като пари, вещи и сексуалност, характера и стила на нашите сексуални реакции.

Трети дом

Дом на обучението, информацията, комуникациите, кратките пътувания, братята и сестрите, приятелите и близкото ни обкръжение. Показва начина, по който ние използваме логиката си. Има отношение към обработването на информацията, проучването на всички детайли, разследванията, издирване във всякакъв вид. Също така управлява връзките и всичко, което можем да получим чрез нашите преживявания, ум, глас, писане или тяло. Подчертано мисловен дом. Концентриран върху намирането, задълбоченото изразяване и търсенето на информация. Последици от нашите ежедневни преживявания и опит. Това е езотеричен дом на интеграцията.

Четвърти дом

Символизира нашият роден дом, атмосферата в него, отношението на родителите ни към нас и между тях самите. Той крие на подсъзнателно ниво спомени дори от предродилния ни период. Също така показва качествата на родителя от противоположния на нас пол. Свързан е с целия ни комплексен опит от детската възраст. Емоционалната сигурност, даването и получаването на любов, разбиране и подкрепа. Първичните източници на ресурси, необходими за оцеляването ни. Майчината подкрепа. Това е най-емоционалната основа на нашето същество, родовите ни корени. Мястото, където създаваме една емоционално сигурна и удобна среда за себе си. Също така е и дом на нашите последни години, където намираме или задаваме нашите граници. Това е краят на всяко търсене, което сме направили в живота. Тук вече можем да се успокоим, да направим своята равносметка, да владеем ситуацията.

Пети дом

Домът на любовта, романтиката, радостта, децата, забавленията, развлеченията, на всички дарове, които живота ни е подготвил. Тук ние постепенно изграждаме своето АЗ. Самочувствието си, усещането за гордост и самоувереност. Започваме да оценяваме собствения си опит. Пети дом владее творческата себеизява, емоцията и всички начини за търсене на признание. Също така романтиката, осъзнаването на любовта. Показва начина, по който обичаме и търсим любов. Създаването на потомство, чрез което предаваме гените си. Утвърждаването ни на емоционално и социално ниво в обществото. Дом на изкуството и творчеството, на сценичната изява. Представя бляскавата страна на нашата личност.

Шести дом

Символизира нашата професия и здраве. След като вече сме опитали от всички радости в Пети дом, идва ред на служенето ни в полза на хората. Шести дом показва нашата професия и начина, по който ние даваме своя принос за обществото. Има връзка с условията на труд, отношенията с колегите, изучаването и използването на инструменти и техника. Също с нашия професионален и житейски опит. Със събирането и запазването на това, което е добро и здраво в нашия живот. Затова е и дом на здравето. Тук ние започваме да се грижим за себе си. За здравето и живота си, за храненето, хигиената и за тялото си. Показва умението ни да анализираме нашия опит и да мислим за това какво е полезно и какво не.

Седми дом

Дом на брака, законните ни партньорства, договорите. На изпълнението на ангажиментите към другите. Тук е мястото, където започваме да хармонизираме нашата любов и лични нужди с любовта и нуждите на партньора или на другите. Движим се отвъд личната сфера. Интегрираме се в света и в обществото. Хармонизираме взаимоотношенията между света в нас и света извън нас. Този дом е свързан с обществения живот и всичко, което е отвъд нашата личност. Можем да видим необходимия баланс в изграждането на връзките. Да отработим този опит и да се ангажираме с трайни взаимоотношения. Това е областта на най-големите ни уроци в изграждането на взаимоотношенията ни с другите на всички нива.

Осми дом

Показва нашите наследства, завещания и парите, идващи по линията на партньорствата – лични и бизнес. Начина, по който ги получаваме и се отнасяме към тях. Бизнеса, умението и възможността да работим с ресурсите на другите. Учи ни на отговорност към ценностите на останалите хора, на коректност и съвестно отношение. Разкрива ни динамиката на споделените ресурси и енергия. Тук научаваме за себе си и нашите ценности чрез огледалото на взаимоотношенията. Традиционно също е дом на смъртта и прераждането, на разрушението и обновлението, на трансформацията. Това е дом и на лечебната енергия, окултните учения и практики.

Девети дом

Показва нашата житейска философия, вярвания, идеали, религия и право. Той е дом на знанията, висшето образование, идеологиите, философията, правото и дългите пътувания. Символизира интереса и отваряне към непознатото, чуждите страни и култури, чужденците. Свързан е с това, което остава трайно и е запаметено от целия цикъл на себепознанието. Търсенето на истината, на по-висшите знания и по-широкото разбиране на живота.

Десети дом

Десети дом е символ за кариера, слава и чест. Тук ние имаме най-видима активност във външния свят. Поставяме началото, завоюваме и поддържаме нашата ясна визия за изявата ни в обществото. Изразяваме най-големият си потенциал за постигане на признание. Това е дома на планирането, на ясното практическо виждане, на целите и постиженията. Той се намира в най-високата точка на наталната ни карта. Мястото, където можем да видим как се представяме пред света, свързва се с нашата репутация и богатство. В Десети дом можем да видим нашата гледна точка, за представянето ни пред света, в развитие и перспектива. Планетите, които се намират в този дом подкрепят по блестящ начин изявите ни в обществото. А преминаващите през дома планети ни дават моменти на прозрение и ясно виждане, носят ни възможности за постигане на нашите цели.

Единадесети дом

В този дом са нашите приятели, ментори, покровители и изобщо всички, с които работим за постигане на значими обществени идеи и цели. Тук ние предприемаме действия, които се по-мащабни и значими. Искаме, заедно с другите, да превърнем идеите и мечтите в реалност. Този дом винаги е бил свързан с алтруистични и хуманитарни начинания, защото отсъства егото. Работим с всички и за благото на всички, независимо от различията.

Дванадесети дом

Това е най-скритият и мистичен дом, в който правим прехода от един завършен цикъл към друг. От Дванадесети към Първи дом в новото бъдещо раждане. Тук ние започваме да правим разлика между идеали и реалност. Изправени сме пред предизвикателството да приемем мистерията на живота отвъд нашите граници, за да достигнем до универсални истини, отвъд нашето разбиране. Това е дом на невидимите светове, символизира трансформацията, смъртта и прераждането Също се свързва с ограниченията, лишаването от свобода и тайните. Дом на саможертвата в името на по-висшите идеи и светове.
Изображение - Астрология

АСТРОЛОГИЯ

ЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ В ТЪЛКУВАНЕТО НА ХОРОСКОПА

Астрологията е много древна наука, която ни разкрива мистичната връзка между макро и микросвета. Между космоса и човека, чиито живот е свързан с цикличното движение на Слънцето, Луната, Земята и планетите. Съвременните технологии все повече доказват, че това не е мистика а научни знания, които ние тепърва ще преоткриваме и потвърждаваме.
Изображение - Human Design - заглавие - Астрология
Според принципите на астрологията, движението на планетите и взаимодействията, които осъществяват една с друга, слагат траен отпечатък върху нас. Определят нашите физически и психологически характеристики, както и начина, по който те се проявяват в различните области на живота. Даровете или трудностите, които ни носят. Потребностите, които ни обуславят на лично ниво. Уроците, които ни карат да израстваме и да се развиваме. При анализ на хороскопа е полезно да отчитаме следните факти и информация: какви са специфичните характеристики, нужди, желания и дарове на дадената планета и как те са отразяват на мен и на моя живот. Следват някои от ролите и ключовите думи, свързани с всяка планета. Както и концепциите, които ще Ви помогнат в това разбиране. Светилата – Слънцето и Луната са двата най-важни фактора в наталната карта.

Пълнолуние
Пълнолуние

Луната е във Дева
Луната е на 15 дни

Разстояние: 63 земни радий
Еклиптична Ширина: 2 градуса
Еклиптична Дължина: 166 градуса
Кликнете върху всеки един от обектите, 
за да научите повече
Планета - Слънце

СЛЪНЦЕ

Израз на Висшия Аз или целта на живота

Изображение - Human Design - Астрология - Луна

ЛУНА

Чувства и емоционални корени

Изображение - Human Design - Астрология - Марс

МАРС

Страстта
на война.

Изображение - Human Design - Астрология - Юпитер

ЮПИТЕР

Големият Благодетел. Божествената истина, справедливост, вяра, духовност

Изображение - Human Design - Астрология - Сатурн

САТУРН

Господарят на кармата и времето

Изображение - Human Design - Астрология - Уран

УРАН

Изобретател, бунтар, революционер

Изображение - Human Design - Астрология - Нептун

НЕПТУН

Универсална любов, духовност, идеализъм

Изображение - Human Design - Астрология - Плутон

ПЛУТОН

Властелинът на подземния свят

АСТРОЛОГИЯ

ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ И АСЦЕНДЕНТИ

Звезден калейдоскоп

ОВЕН

Аз съм

Овенът е кардинален и огнен знак. С него започва Зодиака. Кардиналните му характеристики го даряват с качества на перфектен инициатор – самоуверен, амбициозен и силно мотивиран за действие. Овенът обича да бъде на ръководна позиция в работата или сам да си бъде началник. Той е смел и никога не бяга от отговорност. Дори и да не заема ръководна длъжност, той ще бъде неформалният лидер в колектива. Като огнен знак се отличава с хиперактивност, неуморност и свръхизобилие на нови идеи и проекти. Човек на действието, завоеванията и честта. Във висшето си проявление, той е войнът спасител, защитник на слабите и онеправданите. Смел до безразсъдство, идеалист, бори се за справедливостта във всичките и форми. Умее да защитава правата на човека и се гордее, че може да се жертва за каузата. Индивидуалист, обича да ръководи и поучава, хвърля се безстрашно напред. Изразява себе си чрез водачество, а не чрез следване. Той трябва да намери своята идентичност и да помага на другите знаци да намерят тяхната. Поставя началото на астрологичната година. За него е съвсем естествено да постави на първо място своето Его, защото това е абсолютно необходимо за неговото утвърждаване в живота. Той има задачата да посее семената на новото начало, но не може да ги обгрижва и да чака да пораснат. Знае, че го чакат нови предизвикателства и веднага се впуска в тях с присъщата си завладяваща енергия и устрем. Бърза да се впусне в новото приключение. Може да преуспява главно в поприща, съответстващи на огнения му темперамент. Изпитва нужда да командва и да кара нещата да се случват. Прилягат му всички начинания, позволяващи да привлича вниманието и да печели признание. Чувства се притиснат ако не разполага с пълната свобода, за да разгърне потенциала си и това може да го доведа до агресивно поведение. Харесва му да слага начало на всякакви нови начинания. Притежава смела и агресивна природа. Винаги е готов да се бие за утвърждаването на своята цел с всеки, който застава на пътя му и пречи на неговата реализация. Овните се нуждаят от тази битка, защото така захранват огъня в себе си. Живеят в търсене на приключение, преживяване и най-вече на нови начала. Кардиналната им, огнената природа не им дава покой. Тласка ги към нови завоевания и героични пътешествия. Обичат да упражняват съзидателните си умения и майсторство. Състезателният дух движи Овена напред. Такива хора са много тясно свързани със собствения си процес на развитие и помитат всичко пред себе си. Обожават високите скорости, които подxpaнвaт състезателния им дух. Много активни, но импулсивни хора. Обичат кратките задачи. Те са бегачи на къси разстояния, тип спринтьори. Трудно е от тях да се изисква нещо, което не им е интересно. Овните винаги са оптимисти, уверени в себе си. Стремят се да превличат вниманието на другите към себе си. Преследват интересите си с ентусиазъм. Поемат с удоволствие нови предизвикателства и рискове. Тяхната амбиция е да покажат на другите и на себе си, че са най-добрите във всичко. Обичат да бъдат забелязани и хвалени. Представяйки резултатите от своите усилия, те очакват одобрението и възхищението на околните. Те са пионерите в съответната област. Полагат основите на нещата. Притежават организаторски и лидерски способности. Обаче забравят, че са част от колектива. Необходимо е да проявяват повече внимание към потребностите на общността. Усет, такт и съобразяване с останалите. Трябва да се научат да преотстъпват своята собственост за общо ползване, както и да ползват общата собственост, без да се стараят да я превръщат в лична. Кариерата има голямо и решаващо значение за Овните . За тях е много важно да бъдат първи. Чудесно се справят в професии, отличаващи се с повече движение, динамизъм и конкуренция. Правят отлична кариера в армията, медицината – хирургия, инженерните специалности, електронната и електрическата индустрия и др. На тях трябва да им се предостави свобода на действията и широко поле за изява. Те са изключително амбициозни, но не винаги преследват определена цел заради самата нея. За тях тя не е толкова важна, по-важен е динамизма при преследването й. Постигнали една цел, те веднага са готови да се втурнат към друго предизвикателство. Ръководят се повече от желанието за постоянно движение, отколкото от амбицията за достигането на конкретната цел.Имат много и различни идеи но рядко реализират всяка от тях.По природа могат да бъдат свръхпродуктивни, но нямат търпение за това.Склонни са да оставят нещата недовършени, защото губят интерес. Притежават силен предприемачески дух. Справят се много добре на борсовите пазари, в големите корпорации и в частния бизнес. Имат търговски нюх и са способни да печелят много пари. Понякога нетърпението им взима връх и инвестират големи суми прибързано. Ролята на Овните е изключително важна при стартирането на всеки нов проект, защото те имат енергията на новото начало. Дават му първична сила и устрем към целта. Обаче на тях понякога им липсва постоянство в усилията, също и търпение. Те не могат дълго време да задържат интереса си върху едно нещо. Ако то се проточи във времето, ентусиазмът им бързо угасва или се насочва към ново предизвикателство. Често започват по много проекти наведнъж и се отказват от тях, преди да са ги реализирали. Така на практика те могат да скачат от едно нещо на друго, без да го реализират до край. Необходимо е да изградят в себе си повече търпение и постоянство. Те много бързо се палят, но и бързо се отказват ако успеха не дойде веднага. Може да ги сравним с децата, които искат всичко сега, на мига.

Овните не могат да живеят без предизвикателства. Затова непрекъснато търсят нови. Те никога не се превръщат в пенсионери в истинския смисъл на тази дума. Няма как да станат пасивни, дори и на преклонна възраст. Освен това изобщо не биха се примирили с по-нисък стандарт на живот от този, с който са свикнали. Доста е възможно, поредното им хоби да се превърне в професия. В източник на допълнителни доходи. До дълбока старост те запазват по-високо ниво на физическа енергия от останалите. Урокът, на който ни учи Овенът е, че посвещаването на една идея, с пълна вяра, е условие за успех. Той винаги се бори за нещо, от лично налагане в обществото, до борба за общочовешка справедливост, социални идеи и други общочовешки каузи. Овните са социални водачи, пионери в областта на идеите.

Вие сте много свободолюбиви, енергични и независими хора. Не обичате чуждата намеса в делата ви и веднага сте готови да изригнете, ако някой се опита да ограничава свободата ви. Притежавате смелост и дързост, която ви помага да преследвате мечтите си и да ги постигате. Ще успеете в живота ако се доверите на своята предприемчивост, амбициозност и увереност. Необходимо е да овладеете огнената си натура и да не пребързвате с думи или действия защото в последствие това може да ви създаде проблеми.

По природа сте импулсивни и обичате да налагате мнението си на останалите, също и идеите си. Имате доста инициативи, но ако нещата не дадат бърз резултат се отказвате. Във ваш интерес е да си наложите необходимото търпение, за да можете да реализирате успешно своите проекти. Имате склонност да не завършвате започнатите инициативи. Не се захващайте с нови неща, преди да сте завършили старите .В известна степен ви липсва трезва и реална преценка за нещата. Необходима е повече разсъдливост, както и постоянство за постигане на целите. С вашата напориста неотстъпчивост си създавате неприятели. Имате си твърдо и определено мнение за всичко и трудно се поддавате на чужди влияния, особено при вземане на важни решения. Увличате се по авантюри. Бъдете по постоянни, за да не изпуснете шансовете си в живота.

ТЕЛЕЦ

Аз имам

Телецът е неподвижен земен знак. Тъй като неподвижността му дава стабилност и огромно акумулиране на енергия, той е изключително търпелив, волеви и издръжлив. Принципът, с който е свързан, се нарича „Запазване“. Той е най-плодовития, устойчив и постоянен знак. Символизира растежа, натрупването, изобилието и запазването на материалните блага – пари, ресурси, активи и др. Подпомага развитието на изкуствата и талантите. Умее да живее в хармония с природата и със себе си. Телците са стабилни и упорити. Обичат удобствата на дома, лукса, добрата и качествена храна, чувственото удоволствие. Това е знакът на изкуството, лукса, материалните блага, пари и финанси. От Телците можем да се научим на себеуважение. На умението да ценим себе си, да оптимизираме талантите си и да ги превърнем в пари. Той владее изкуството да се наслаждава на малките удоволствия в живота, които му носят истинско щастие. Радва се на виталната енергия, която го зарежда с голямо жизнелюбие и страст. Слави се като истински почитател на хедонизма. Мирът, търпението и смирението са отличителни черти на Телците, както и предаността, покорството, верността и постоянството. Обичат конкретни задачи, които да изпълняват във времето бавно и усърдно.Те са бегачи на дълги разстояния и винаги довършват започнатото. Много са издръжливи и практични, ориентирани към материалното благополучие. От изключителна важност за тях е да притежават ресурси. Вършат всичко сигурно, здраво и уверено.

Светът на Телците е доста спокоен, стабилен и статичен. Те не харесват промените, защото ги стресират, също така и не обичат да рискуват. Надарени са с търпение, устойчивост и постоянство. Насила нищо не вършат и трудно се поддават на влияние на авторитети. Телецът обича да прави това, което му харесва или му е приятно. Трудно се приспособяват към нови обстоятелства, освен ако не става въпрос за подобряване на средата и създаване на комфорт в дома. Най-важното за Телците е да са добре обезпечени материално, защото това им придава усещане за сигурност. Ще преуспяват във всяко поприще, където имат възможност да обуздават импулсивното поведение на другите и да градят фундамента за собственото си бъдеще. Силата им е в създаването на големи корпорации, в стабилността в растежа и развитието. Те са лоялни, упорити, готови да работят денонощно за собствена или колективна кауза. Знаят, че когато успеят, успехът ще бъде на всички. Стремят се да разширяват това, с което са се заели, като от година на година се развива все повече и повече. Телците се чувстват най-добре, когато успеят да материализират идеите си.

Характерни черти на Телците са голямото им търпение и постоянство. Те са трудолюбиви и упорити, обичат да виждат резултатите от своите усилия. Могат да се захващат с работа, която на другите се вижда непривлекателна, монотонна и досадна, стига да е добре платена. Да има атрактивен финансов резултат, който допринася полза и за тях и за другите. Имат подчертан интерес и желание да работят във финансовата сфера. Способни са да развият успешен семеен бизнес. Много им се отдава да работят със земята, на полето, в селското стопанство и в животновъдството. Препоръчва се да ходят боси, за да усещат енергията на земята, това ги зарежда. Обикновено довеждат до край започнатата работа, въпреки, че работят по-бавно. Това е един от техните плюсове. Често се случва да довършват проектите, започнати от други. Могат да бъдат направлявани и ръководени, но само от хора, които уважават. Те не претупват задачите, които са им поставени. В природата им е заложено да вървят бавно и сигурно през живота. Обикновено се нуждаят от време, за да вземат решение. След като веднъж са го взели вече не го подлагат на съмнение. Следват го последователно и без колебания.

В отношенията си с другите, Телецът също създава точни граници.Всичко трябва да бъде ясно, стабилно, надеждно, да има завършеност. В любовта постъпва по същия начин. Търси сериозен, улегнал и разбран партньор, който да се грижи за него и за дома. Да има емоционална сигурност е изключително важно за него. Цени семейството си и е грижовен партньор. Естественият му инстинкт го подтиква да даде добър материален старт на своите деца. Също и да намери работа с постоянни доходи. Обича всички чувствени удоволствия и наслади на тялото. Притежава усет за красота, стил изисканост, артистичен вкус. Държи на красивите неща и хармонията. За него всичко трябва да има материална стойност. Парите, притежанията и ресурсите са от изключителна важност. Има уникална способност да се вкопчва. Не обича да губи или да се разделя с нищо свое. Неговите притежания му носят чувството за емоционална и материална сигурност и удовлетворение. За него е изключително важно да може да вижда и докосва това, което има. Това му помага за постигането на материален успех в живота, но има опасност да стане краен материалист. В този случаи, той трябва да се обърне към духовното начало. Тогава прозира през булото на материята и вижда, че любовта е в основата на всичко и е породила всичко. После в душата му настъпват мир и хармония. Телецът е почвата на душата, която трябва да бъде подготвена, за да дойде времето да се берат сладки плодове. Мир, търпение и смирение са качествата, на които Телецът може да учи другите. Важният духовен урок, който Телците трябва да научат в този живот е, че материалните блага нямат трайност и само замяната им с духовни може да донесе непреходна ценност.

Вие сте много упорити, устойчиви и стабилни. Умеете да работите за целите си бавно и постепенно. Стремите се към постигане на материално благополучие в живота. Прагматичен и и спокоен, социалния статус е важен за вас Имате собствено мнение, но едновременно с това сте готови да приемете съвет от хора, които уважавате.

Вероятно сте доста привлекателни на външен вид, тъй като сте подвластни на Венера. Умеете да бъдете търпелив, методичен и лоялен. Ключът към успеха за вас е да се научите да не отлагате. На моменти може да проявявате склонност към леност и инертност. Вие сте общителен, тих, сговорчив. Харесвате социални събития и компанията на добри приятели. Държите на физическия комфорт, добрата храна и удоволствията. Харесвате изкуството, музиката и всичко красиво и изискано.Обикновено имате хубав глас. Изявите за вас са важни, и като цяло се стараете да изглеждате добре. Ще успеете, ако постоянствате и ако поддържате еднакъв ритъм на живот. Бавно се приспособявате към новото. Промените не са много по вкуса ви. Веднъж поели към целта, вие я следвате до край. Търсите мир, тишина и спокойствие. Обичате да бъдете сред природата, близо до земята. Държите да имате сигурност на всички нива-емоционално, материално и социално. По природа сте кротък, но ако са застрашени вашите интереси сте способни до ги браните и отстоявате докрай.

БЛИЗНАЦИ

Аз мисля

Овенът е кардинален и огнен знак. С него започва Зодиака. Кардиналните му характеристики го даряват с качества на перфектен инициатор – самоуверен, амбициозен и силно мотивиран за действие. Овенът обича да бъде на ръководна позиция в работата или сам да си бъде началник. Той е смел и никога не бяга от отговорност. Дори и да не заема ръководна длъжност, той ще бъде неформалният лидер в колектива. Като огнен знак се отличава с хиперактивност, неуморност и свръхизобилие на нови идеи и проекти. Човек на действието, завоеванията и честта. Във висшето си проявление, той е войнът спасител, защитник на слабите и онеправданите. Смел до безразсъдство, идеалист, бори се за справедливостта във всичките и форми. Умее да защитава правата на човека и се гордее, че може да се жертва за каузата. Индивидуалист, обича да ръководи и поучава, хвърля се безстрашно напред. Изразява себе си чрез водачество, а не чрез следване. Той трябва да намери своята идентичност и да помага на другите знаци да намерят тяхната. Поставя началото на астрологичната година. За него е съвсем естествено да постави на първо място своето Его, защото това е абсолютно необходимо за неговото утвърждаване в живота. Той има задачата да посее семената на новото начало, но не може да ги обгрижва и да чака да пораснат. Знае, че го чакат нови предизвикателства и веднага се впуска в тях с присъщата си завладяваща енергия и устрем. Бърза да се впусне в новото приключение. Може да преуспява главно в поприща, съответстващи на огнения му темперамент. Изпитва нужда да командва и да кара нещата да се случват. Прилягат му всички начинания, позволяващи да привлича вниманието и да печели признание. Чувства се притиснат ако не разполага с пълната свобода, за да разгърне потенциала си и това може да го доведа до агресивно поведение. Харесва му да слага начало на всякакви нови начинания. Притежава смела и агресивна природа. Винаги е готов да се бие за утвърждаването на своята цел с всеки, който застава на пътя му и пречи на неговата реализация. Овните се нуждаят от тази битка, защото така захранват огъня в себе си. Живеят в търсене на приключение, преживяване и най-вече на нови начала. Кардиналната им, огнената природа не им дава покой. Тласка ги към нови завоевания и героични пътешествия. Обичат да упражняват съзидателните си умения и майсторство. Състезателният дух движи Овена напред. Такива хора са много тясно свързани със собствения си процес на развитие и помитат всичко пред себе си. Обожават високите скорости, които подxpaнвaт състезателния им дух. Много активни, но импулсивни хора. Обичат кратките задачи. Те са бегачи на къси разстояния, тип спринтьори. Трудно е от тях да се изисква нещо, което не им е интересно. Овните винаги са оптимисти, уверени в себе си. Стремят се да превличат вниманието на другите към себе си. Преследват интересите си с ентусиазъм. Поемат с удоволствие нови предизвикателства и рискове. Тяхната амбиция е да покажат на другите и на себе си, че са най-добрите във всичко. Обичат да бъдат забелязани и хвалени. Представяйки резултатите от своите усилия, те очакват одобрението и възхищението на околните. Те са пионерите в съответната област. Полагат основите на нещата. Притежават организаторски и лидерски способности. Обаче забравят, че са част от колектива. Необходимо е да проявяват повече внимание към потребностите на общността. Усет, такт и съобразяване с останалите. Трябва да се научат да преотстъпват своята собственост за общо ползване, както и да ползват общата собственост, без да се стараят да я превръщат в лична. Кариерата има голямо и решаващо значение за Овните . За тях е много важно да бъдат първи. Чудесно се справят в професии, отличаващи се с повече движение, динамизъм и конкуренция. Правят отлична кариера в армията, медицината – хирургия, инженерните специалности, електронната и електрическата индустрия и др. На тях трябва да им се предостави свобода на действията и широко поле за изява. Те са изключително амбициозни, но не винаги преследват определена цел заради самата нея. За тях тя не е толкова важна, по-важен е динамизма при преследването й. Постигнали една цел, те веднага са готови да се втурнат към друго предизвикателство. Ръководят се повече от желанието за постоянно движение, отколкото от амбицията за достигането на конкретната цел.Имат много и различни идеи но рядко реализират всяка от тях.По природа могат да бъдат свръхпродуктивни, но нямат търпение за това.Склонни са да оставят нещата недовършени, защото губят интерес. Притежават силен предприемачески дух. Справят се много добре на борсовите пазари, в големите корпорации и в частния бизнес. Имат търговски нюх и са способни да печелят много пари. Понякога нетърпението им взима връх и инвестират големи суми прибързано. Ролята на Овните е изключително важна при стартирането на всеки нов проект, защото те имат енергията на новото начало. Дават му първична сила и устрем към целта. Обаче на тях понякога им липсва постоянство в усилията, също и търпение. Те не могат дълго време да задържат интереса си върху едно нещо. Ако то се проточи във времето, ентусиазмът им бързо угасва или се насочва към ново предизвикателство. Често започват по много проекти наведнъж и се отказват от тях, преди да са ги реализирали. Така на практика те могат да скачат от едно нещо на друго, без да го реализират до край. Необходимо е да изградят в себе си повече търпение и постоянство. Те много бързо се палят, но и бързо се отказват ако успеха не дойде веднага. Може да ги сравним с децата, които искат всичко сега, на мига.

Овните не могат да живеят без предизвикателства. Затова непрекъснато търсят нови. Те никога не се превръщат в пенсионери в истинския смисъл на тази дума. Няма как да станат пасивни, дори и на преклонна възраст. Освен това изобщо не биха се примирили с по-нисък стандарт на живот от този, с който са свикнали. Доста е възможно, поредното им хоби да се превърне в професия. В източник на допълнителни доходи. До дълбока старост те запазват по-високо ниво на физическа енергия от останалите. Урокът, на който ни учи Овенът е, че посвещаването на една идея, с пълна вяра, е условие за успех. Той винаги се бори за нещо, от лично налагане в обществото, до борба за общочовешка справедливост, социални идеи и други общочовешки каузи. Овните са социални водачи, пионери в областта на идеите.

Имате подчертано интелектуален и прагматичен подход към живота. Обикновено сте много изобретателен и находчив Също така изключително впечатлителен и любознателен. По външен вид и маниери си оставате млади, независимо от възрастта. Често ви наричат „Децата на Зодиака“. Вие сте любезен, чувствителен и разсъдлив човек, но и резервиран, когато се затворите в себе си. Изпитвате ужас от еднообразието, липсата на интелигентност и самотата. Имате дарбата да импровизирате, да вършите няколко неща наведнъж и сте перфектни в сферата на комуникациите и общуването.

Притежавате деен, гъвкав и всеобхватен ум. Като представител на интелектуалните знаци се отличавате с подчертана умозрителност. Притежавате умения за писане, говорене, за усвояване на чужди езици, научна работа, спорт. Ако получите добро образование добро образование сте бъдете много подходящ за умствена и литературна дейност. Дори и ако сте по-спокоен тип, имате интелектуално любопитство за различни теми. Умеете да усвоявате и сподляте информация и опит. Донякъде ви липсва концентрация, търпение, решителност и силна воля, както и сигурност в себе си. Наложете си повече постоянство. Силните ви страни са в разума и желанието за разбирателство. Имате отлична сръчност, също и художествени умения.

РАК

Аз чувствам

Ракът е кардинален знак, което означава че е роден да се утвърждава, да бъде много предприемчив и пробивен. Същевременно елемента вода символизира чувствата и емоциите. Затова кардиналната характеристика тук се проявява по един по различен, по пластичен начин, повече на вътрешно ниво.Тази съзидателна сила се концентрира в емоционалния свят на Рака. Силата на „Аз чувствам“ отеква дълбоко в съзнанието му. Ето защо интензитета и дълбочината на неговите чувства и емоции са така подчертани на вътрешно ниво. Водата е по-емоционална и пластична от огъня, където утвърждаващото начало се изразява много по-ярко на външно ниво. Тъй като е и женски знак, Ракът е изключително грижовен и майчински настроен. У него има известна доза пасивност и сдържаност, възприемчивост. Склонен е да заемат една по премерена и изчакваща позиция. Умее да бъде търпелив и да изслушва и разбира другите. Като подвластен на Луната, той е силно материален знак. Той има вродено чувство за собственост и обича да се запасява с различни неща. Луната по принцип е планета, която държи на собствеността.

Ракът е символ на Великата Майка. Свързан е с родния дом, любовта на майката, грижата за детето и дома, осигуряването на храна и емоционална сигурност. С израстването, грижата, възпитанието и образованието на децата. Затова майката играе сериозна роля в живота на Рака. Тази силна и здрава връзка се създава още преди раждането и продължава през целия живот. За Раците основният психологически двигател е нуждата да се чувстват защитени, спокойни и уверени в живота. Затова се стараят да изградят едно уютно и защитено пространство, където да намират емоционална топлина, сигурност, любов и подкрепа. Това е пространството на дома и семейството, за което обичат да се грижат. Раците държат много на изграждането на стабилно семейство – с партньор и деца. За тях това са базовите неща в живота, тъй като им дават чувство за емоционална сигурност, разбиране, подкрепа. Също и за принадлежност и притежание. За любов и грижа през целия живот. Именно поради това тези хора са склонни да толерират неподходящ партньор, просто защото са ужасени от мисълта да прекарат живота си сами. На подсъзнателно ниво за тях това е еквивалент на пълна емоционална беззащитност и изолация.Семейството и дома му дават стабилна опора, карат го да се чувства предпазен от превратностите на съдбата. За него е в пълна сила максимата „Моят дом е моята крепост”. Той е емоционално зависим от връзките си. Именно тук кардиналната му природа проявява най-голяма инициатива – за изграждането на взаимоотношения, които водят до създаване на семейство. Повечето от Раците минават през живота като повтарят в различни вариации връзката между майка и дете. В брака и в партньорството те се нуждаят от някого, когото да „осиновят“ или от човек, който да им е като майка. Тук става въпрос за връзки и взаимоотношения на много по-дълбоко ниво, което се изразява с безусловна любов и грижа, подкрепа, закрила. Ракът обича да се чувства нужен и необходим. По принцип не е агресивен, но когато става въпрос за близки, дом и семейство или за негова собственост може да бъде много изобретателен в нападението и защитата.

Същото усещане за защитеност и сигурност му носи и наличието на материални средства за съществуване. Една от основните движещи сили в живота на Раците е желанието за материален просперитет. Стабилната банкова сметка, солиден дом, сигурна работа, възможности за допълнителни доходи, това са все базови неща, които вълнуват Рака. Дава му чувството на сигурност срещу катаклизмите на материалната действителност. Най-характерната му черта е стремежът към запасяване, подсигуряване на храна за кризисни периоди. Той обича да бъде защитен от превратностите на живота. Чувства се спокоен, когато има дълготрайни материални активи. Тъй като е много грижовен и интуитивен този зодиакален знак чудесно може да работи в сферата на всички видове обслужване.Главно в ресторантьорството и всички професии, свързани с храненето и напитките. Също така в хотелиерството, детските градини и грижата за човека изобщо.Имат добри музикални заложби и могат да се реализират успешно в областта на музиката и пеенето.Луната ще им дава умението за интуитивен и много емоционален контакт с публиката.Добра реализация ги очаква и в областта на историята, археологията, фолклора и всичко свързано с дома, традициите и семейството.

Раците са чудесни психолози. Умеят да изслушват, съчувстват и разбират другите. Владеят изкуството на общуването и могат да установяват контакт с другите на дълбоко емоционално ниво.За тях чувствата и емоциите доминират над разума. Много са сетивни за душевните неща. Умеят да се сливат с другите и да ги разбират. Бидейки женски воден знак Ракът се посвещава много дълбоко в любовта. Като кардинален знак, той не може без това. Трябва да се реализира и утвърди и по този начин. Обаче Ракът винаги е много предпазлив, както в любовта, така и в думите и действията си. Той се страхува да отваря твърде често сърцето си. Това е много болезнено за него. Затова не се ангажира толкова лесно с хора. Може да ви слуша внимателно и накрая някак си седи безучастен. Ракът не бърза да се обвързва, защото при него обвързването е душевно. И се пази да не бъде въвличан в различни сблъсъци. Опитва се да има паритет. Настроенията му са променливи като Луната, колебае се защото знае, че е твърде раним. Много е романтичен, има добра памет и обича да празнува семейните празници. Склонен е да крие чувствата дълбоко в себе си. Необходимо му е време да ги изрази и прояви. Веднъж взел решение, той може да бъде много настъпателен.

Ракът е страшно упорит и собственически настроен. Веднъж хванал нещо в щипците си не го пуска до край. Това важи както за любим човек,така и за работа, служебно положение, емоция. Основният проблем е, че не умее да пуска. Никакви доводи, аргументи, обяснения и здрав размисъл не помагат в тази насока. Може да се откаже и пусне едно нещо, само ако вече са се вкопчили в друго. Раците обичат да се потапят в миналото, да го изследват в дълбочина да го съпреживяват. Често се обръщат срещу този, който се опитва да ги убеди в нещо различно. Те учат другите знаци на чувствителност, любов и грижа, на общуване на дълбоко емоционално ниво. Когато се грижат за създаването, израстването и съхраняването на живота те се свързват с Източника на висшата енергия. Раците знаят, че дарявайки любов и грижа получават от другите любов и грижа. Уроците, които трябва да усвоят е да се научат да пускат. Също така обичат да потъват в емоциите и в миналото си, често пъти се възприемат като жертва. Затова е необходимо да се научат да живеят тук и сега, да бъдат емоционално независими и балансирани. Да развият решителност, целеустременост и вяра в бъдещето.

Отличавате се с голяма чувствителност, богато въображение и фантазия. Често преживявате повторно миналото си. Също така имате интуитивни предчувствия за бъдещето. Присъщи за вас са голямата възприемчивост, дейните чувства и емоциите, любовта към новото. Имате силно развито чувство за дом. Вие сте съобразителен, внимателен и мъдър човек. Подходът ви към живота като цяло е емоционален. Много сте всеотдайни и грижовни. Същевременно сте и практични и амбициозни. Имате магнетична личност. Хората обичат да ви се доверяват и да изливат сърцата си пред вас. Умеете да предизвиквате естествено доверие. Влияете се от хората, които обичате и харесвате и понякога се оставяте се да ви моделират. Хубаво е да усещате тези влияния и да се предпазвате от тях, като уважавате собствената си позиция и усет. Осигурете си време да оставате насаме със себе си ,за да решите какво искате и от какво имате истинска нужда. Особено в емоционален план. Притежавате лидерски умения, добри търговци и икономисти сте. Можете да постигнете добри успехи в професии, свързани с грижата за хората и храната. Способни сте да разгърнете мощна, скрита дълбоко у вас, сила.

ЛЪВ

Аз искам

Лъвът е огнен и неподвижен знак. Като огнена натура има неизчерпаема енергия, която влага в своите дейности и проекти. Изобилието й е изключително голямо, защото той е подвластен на Слънцето. Забързаният му начин на живот не го оставя да стои дори минута без работа. Много енергия влага и в чувствата. Емоцията е нещо, което го впечатлява веднага и той е готов да изригне още на момента. За него тя е по-бърза и от мисълта. Реагира автоматично на обстоятелствата и никакво мислене не е в състояние да го убеди в нещо така, както емоцията, която преживява. „Свещеният гняв“ е показна и запазена марка на Лъва. По принцип е емоционален и топъл. Като неподвижен знак, той е изключително стабилен, устойчив и издръжлив. Ключовата дума тук е твърда убеденост във всичко, което е свързано с него самия. Концентрирано манифестира своята лъвска природа. Поради това си качество, той не би се хвърлил с главата напред да променя живота си, просто защото статуквото в момента му е омръзнало.

Лъвът харесва всичко вълнуващо, нестандартно, дръзко, което е в състояние да го вдъхнови. Изпитва потребност да се изразява открито, да бъде уважаван и оценяван. В противен случай ще бъде неудовлетворен от себе си. Ако му пречат да осъществява оригиналните си мащабни идеи, ще се чувства потиснат и нереализиран. Ще търси и намери други начини за изява. Той никога не свири втора цигулка. Ще работи усилено, за да постигне успех и да бъде оценен по достойнство. Всяка професия, в която може да покаже своите знания и да разгърне потенциала си е подходяща за него. Всяка блестяща изява ще му дава нови сили и самочувствие, ще го прави щастлив. Всички професии, в областта на изкуствата и щоубизнеса са създадени за него. Лъвът е най-щастлив, когато е под светлините на прожекторите! Лъвът се усеща в героичните неща. Лъвът се усеща в героичните неща. Той има силата да събере енергията и да я канализира. В състояние е да извършва грандиозни дела. Не иска да живее обикновен живот. Умее да сплотява хората, обича да ги ръководи и да ги вдъхновява. Иска да предаде на другите онзи вечен копнеж на духа, който тласка човека напред. Той е мъжкото начало и отива там, където има предизвикателство. Умее да намира истинския смисъл на живота.

Лъвовете са много независими, цялостни, самостоятелни хора.Те са творци на собствената си съдба, изграждат своя живот и го управляват. Отличават се с достойнство и съзидателност. Държат да изглеждат добре, да са в обектива на прожекторите или на сцената, да блестят. Обичат успеха, популярността, възхищението на другите. Лъвът е актьор от висока класа и обича да драматизира. Да има повод за страсти и емоции. Затова, когато ги няма си ги измислят и ги създава. Драматизира живота дори изкуствено, само и само да се вихрят повече емоции. За него аплодисментите са по-важни отколкото заплащането. Обаче най-важна е собствената му оценка, макар че държи да бъде почитан и оценяван от другите.

Обича да ръководи и често има свой бизнес. Директен, открит, прям. разчита единствено на себе си. Не понася ръководство или контрол. Умее да се противопоставя на външни влияния и натиск. Лъвът е индивидуалист. Участва в живота на колектива само ако иска. Има творческо въображение. Не обича конфликтите. Много е избирателен в своите контакти. Също така не обича да демонстрира своите недостатъци и не умее да губи. Най-лошото нещо, което може да му се случи е поражението. Собственото му достойнство е най-силно развитото му качество.

Лъвът има широко сърце. Той е топъл, приветлив, усмихнат и контактен. Действа винаги с размах и „кралско величие”. Щедър и великодушен е, но само когато му е засвидетелствано нужното уважение и почит. Лъвът не обича да се доказва като Овена и не държи непрекъснато да влиза в битки, това не е на неговото ниво. Може да влезе в сражение и да покаже силата си, само когато е застрашена кралската власт. За всичко останало си има подчинени – генерали и армия. В личните си взаимоотношения предпочита да заема централно място и да има водеща роля. Но не обича лесните завоевания. Държи на изисканите маниери и атмосфера, на скъпата, луксозна и бляскава обстановка. Винаги избира възможно най-доброто защото смята, че това подхожда на неговите „кралски качества” и стандарт. Може да разбере другия и да бъде толерантен, обаче само при условие, че той е кралят, а другият – поданик, който просто служи. Трябва да е ясно, че има един крал на земята и това е именно той. Навалица не може да става. Все пак тронът е само един и се полага именно на него. Другият трябва да засвидетелства почит и уважение към него, пък дори и преднамерно. Той е абсолютно убеден, че му се дължи. В човешките отношения не обича да се раздвоява, не дели сърцето си на две. Ако има две посоки – трудно се движи. Лъвът е неподвижен знак, няма голям стремеж да си променят партньора. Обратното – имат дълбаеща природа, те се окопават. Това е много дълбоко заложено в него, това е качество на знака. Винаги черпи сили от традициите. Този човек е по-скоро сноб, рядко разрушава традицията.Той обича да блести и да бъде еталон за подражание във всяко едно отношение.

Родените под знака на Лъва, обичат да се шегуват и веселят, да флиртуват и да бъдат съблазнявани. Обожават развлеченията, забавленията, игрите и спорта. Могат да разказват интересни истории и да се изживяват като актьори на сцена. За тях е важно всички да ги слушат захласнати. Много са горди и смятат за недостойно да използват непочтени удари под кръста. Когато е необходимо може да приложат и сила. Въпреки известната доза егоцентризъм и самолюбие, той е готов да върши много неща в името на доброто на останалите. Каквито и да са подбудите и мотивите му, след като действа за благото на другите той трябва да бъде оценен. Лъвовете трудно преглъщат неуважението и непочтителността, които са открито изразени към тях. Обикновено гневът им е краткотраен и отминава бързо, както се е появил. По принцип се отличават с великодушие, не са злопаметни и лесно прощават недостатъците на другите. Стига да не е наранено самолюбието им. Това те могат да забравят за своето великодушие и добрите нрави. Лъвовете са много щедри, обичат да се раздават за другите. Предназначението на тези хора е да внасят топлота, радост и щастие в живота на останалите. Те ги зареждат с жизненост, оптимизъм и вяра. Изповядват философията, че парите са предназначени да се харчат, да носят удоволствие от живота, да поддържат жизнеността и развлеченията. Лъвът винаги влиза в честен двубой. Той учи другите знаци на достойнство, почтеност и сила. Урокът който трябва да научат е да бъдат по гъвкави и пластични, да работят върху своята неотстъпчивост. Да гледат на промените като на средство за развитие. Резултатът ще бъде по-добър, ако разглеждат промените като предизвикателство, което води към определен прогрес.

Вие умеете да бъдете център на внимание. Обичате луксозната обстановка, модните дрехи и изискания стил на живот. Имате отворен, искрен и почтен характер. Обикновено сте щедър и весел, пълен с надежда. Много сте общителен и дружелюбен. Великодушнната ви природа печели симпатиите на другите. Те търсят вашата компания, подкрепа и съвети. Хубаво е да се стараете да действате винаги лоялно и според съвестта си.

Обикновено се възползвате умно от предоставените ви възможности. Държите да осъществите амбициите си. Вашата самоувереност ви прави успешни и щастливи хора. Умеете да прощавате несъвършенствата на околните. Бързо се гневите, но и бързо ви минава. Имате силна воля и можете да постигате желаните от вас цели. Способни сте да работите уверено и упорито дълго време. Когато веднъж вземете решение трудно го променяте.

Обичате да демонстрирате определено превъзходство пред другите. Склонни сте към известна показност и от време на време имате нужда от публични изяви. Самолюбието ви лесно се засяга. Най-много се радвате на компанията на онези, които ви позволяват да блеснете. Обичате удоволствията, лукса, игрите, спорта. Имате топлото сърце. Искрените ви чувства към другите ви правят верен приятел, на когото винаги може да се разчита. Постоянни сте в преследването на мечтите си. Като цяло сте доста популярна личност.

ДЕВА

Аз анализирам

Девата е подвижен земен знак. Подвижността на знака ги прави перфектни посредници. Те просто са родени за това да осъществяват връзките между хората на едно практично ниво, защото земния елемент ги прави по- ментални. Перфектни са в това да свързват конкретните хора с определените задачи и обстоятелства, с цел да се постигне най-голяма ефективност в работата. Те са аналитични, строги и организирани. Обичат реда и установените правила. Девите са разумни, предпочитат да гледат реалистично и трезво на живота, не харесват безпочвените илюзии и фантазии. Обичат да помагат на другите по един много деликатен, конкретен и практичен начин. Обикновено знакът се рисува като девойка с крила и житен клас в ръката. Символ е на чистота и безкористното служене, на осигуряване на бърза и ефективна помощ за другите. На предоставянето на най-необходимото за човека – храната, представена чрез житния клас. Девите изпитват необходимост да бъдат нужни на хората и да служат. Със своята проницателност, хладен ум и спокойствие умеят да внасят ред в безпорядъка. Безценни са с анализаторските си способности и откриването на грешки, които другите не забелязва. Умението за точен анализ ги прави незаменими в медицината с поставянето на точните си диагнози. Обикновено си избират професии, свързани с грижата за здравето на хората и животните, с храненето, хигиената, агрономството, администрацията. Подхождат им и професии като счетоводители, секретари, работа с документи, учители, занаятчии, техници, медицински сестри, хигиенни инспектори и т. н. Идеални са за всякаква интелектуална дейност. Управител на зодиакалния знак Дева е планетата Меркурий. Тя дарява хората от този знак с голяма широта на мисълта, умение за работа с различна информация и по-активна комуникация. Наблюдава се също и една практичност в начина на мислене. Това дава възможност за висока степен на аналитичност и последователност. Логическото мислене и практическата насоченост се котират високо в съвременното общество. Те са гаранция за успеха в материалния свят. С присъщия си стремеж да изпипа подробностите, Девата е в състояние да създава перфектни планове и проекти. Да ги реализира и да открива безпогрешно слабостите и пропуските в плановете на другите.

Девата се приспособява към особеностите на заобикалящата среда като я опознава и анализира. Тя обича да знае и да бъде информирана, като влага в този стремеж чисто практическа насоченост. Има вродена способност и необходимост да обръща съществено внимание на детайлите да се вглежда в подробностите, да изпипва нещата до перфекционизъм. Земният елемент й дава реалистично усещане за света и вродено знание, че живота е труден урок. Поставя ни изпитания и иска от нас работа, труд и развитие. Затова на Девата обикновено й липсва огромният оптимизъм на огнените знаци в това отношение, без значение, доколко е основателен. В този знак могат бъдат наблюдавани два типа хора. Едните с преобладаващ подвижен и ментален елемент, подвластни повече на Меркуриевата природа, се насочват към предизвикателствата на ума. Харесва им да работят с информация или в търговията, и посредничеството. Другите с превес на земния елемент имат афинитет към грижата за човека, храната, тялото, растенията и животните. Девите са изключително грижовни, внимателни и отзивчиви. Притежават умение за разбиране на нуждите на партньора. Изразяват любовта си чрез внимание, практична подкрепа, обгрижване и помощ. Трябва да ограничат склонността си непрекъснато да мъмрят партньора си за дребни неща. Правят го машинално и с най-добри намерения, но това може да наруши хармонията в отношенията. Необходимо е да бъдат по-толерантни и тактични спрямо другия човек.

Главната отличителна черта на Девите е желанието им за перфекционизъм във всичко. Обичат да се вглеждат в детайлите, да изпипват всяко нещо до съвършенство. Тази склонност изключително ги натоварва, често грижите и тревогите им идват от тук. Обикновено те поставят изключително високи изисквания към себе си и към другите. Това носи голям стрес на вътрешно ниво както за тях, така и за останалите. Както хората около тях, така и те самите, не успяват да отговорят и да достигнат до изключително високите критерии. Така Девите бързо се разочароват от себе си и от другите, дори понякога от света. Започват да се тревожат, че не са достатъчно просперирали, че не са постигнали необходимия успех в живота. Това ги кара да се амбицират и да работят още повече, за да изпълнят стремежите си. Да вдигат летвата още по-високо и да си налагат още по-големи изисквания.

Дева е знака на стремежа към съвършенството. Основната им цел е непрекъснато да подобряват и развиват всичко около себе си. Това е запазената им марка. Ненадминати са в умението за откриване на всякакви грешки и несъвършенства. Имат предназначението да подобряват всичко и всички, да работят за усъвършенстването на всичко създадено. Това води до опасност от крайности в тази посока. Създава проблеми на всички нива-вътрешно, психологическо, комуникативно и изпълнително. Девите гледат на себе си също толкова критично, колкото и на останалите. Въпреки всички свои достойнства имат склонност да страдат от липса на самочувствие. Няма значение дали реално са постигнали добри резултати и признание в обществото. За тях е важно, че те самите не са доволни от качеството на постигнатото. Това им създава голямо напрежение. Единственото разрешение в случая е да понижат нереално високите си изисквания, което е много трудна задача за Девите.За целта е необходимо да се научат да получават вътрешно удовлетворение от постигнатото на този етап. Да си създадат навик да оценяват самите себе си, да се радват и възнаграждават за всяко свое постижение, независимо колко незначително изглежда в техните очи. Така ще си осигурят необходимото здравословно спокойствие. Обикновено тези хора успяват в една по-късната възраст да се обърнат назад към миналите си постижения. Да ги осъзнаят и оценят. Тогава вече си дават сметка за своите реални постижения и достойнства. Този резултат е свързан с истинско и мъдро познание за човешката същност и възможности. Изводът е, че най-добрият начин за самоусъвършенстване на човека е неговата правилната самооценка. Обективното оценяване на собствените възможности и способности. Девите учат другите знаци на стремежа към развитие и съвършенство. Урокът, който трябва да усвоят е да развият по-обективна преценка за себе си, да изградят реална представа за своите качества. Да разберат, че идеалите винаги са фикция на ума. Плод на стремежа към съвършенство, който тласка към развитие. За Девата човешката индивидуалност се формира чрез непрекъснат мисловен анализ на качествата, обстоятелствата и събитията. Тя подлага всяко събитие от живота си на подробен разбор, аналитична преценка, и старателно осмисляне. За нея познанието, само по себе си, няма стойност, ако не води до мъдро осмисляне на живота. Като земен знак Девата винаги търси приложение на придобитото знание. Основната и задачата е да асимилира правилно човешкия опит. Да анализира в дълбочина преживените събития, за да достигне до екзистенциалните истини за човека и света.

Вие сте дарени с физическа красота и висока интелигентност. Гледате на живота практично и реалистично. Обичате да помагате и да се грижите за другите. Много сте дисциплинирани, организирани и имате усет за детайлите. По природа сте перфекционисти. Скромни и трудолюбиви, вие сте отличен изпълнител.Понякога губите много време в търсене на съвършенството, защото обичате да изпипвате всеки детайл.

Имате задълбочен и логичен ум и перфектни аналитични способности, които ви дават възможност да се реализирате в различни области на науката. Също така притежавате ораторски и писателски заложби, отлични комуникативни качества и тънък търговски усет.

Правите впечатление като внимателна, разумна и скромна личност. Усмихната, грижовна и отзивчива, към проблемите на близки и приятели.Обичате да помагате и хората ви ценят заради практичния ум и ценните съвети, които им давате. Състрадателни и любезни сте, но без да изпадате в крайни емоционални изблици. Държите на здравословния режим на хранене и начин на живот. Необходимо е да имате повече доверие в себе си, за да разгърнете скритите си заложби.Обичате тишината и спокойствието на природата. Отнасяте се с грижа и любов своите близки, към растенията и животните. Обикновено помощта ви има практична насоченост.

ВЕЗНИ

Аз се колебая

Лъвът е огнен и неподвижен знак. Като огнена натура има неизчерпаема енергия, която влага в своите дейности и проекти. Изобилието й е изключително голямо, защото той е подвластен на Слънцето. Забързаният му начин на живот не го оставя да стои дори минута без работа. Много енергия влага и в чувствата. Емоцията е нещо, което го впечатлява веднага и той е готов да изригне още на момента. За него тя е по-бърза и от мисълта. Реагира автоматично на обстоятелствата и никакво мислене не е в състояние да го убеди в нещо така, както емоцията, която преживява. „Свещеният гняв“ е показна и запазена марка на Лъва. По принцип е емоционален и топъл. Като неподвижен знак, той е изключително стабилен, устойчив и издръжлив. Ключовата дума тук е твърда убеденост във всичко, което е свързано с него самия. Концентрирано манифестира своята лъвска природа. Поради това си качество, той не би се хвърлил с главата напред да променя живота си, просто защото статуквото в момента му е омръзнало. Лъвът харесва всичко вълнуващо, нестандартно, дръзко, което е в състояние да го вдъхнови. Изпитва потребност да се изразява открито, да бъде уважаван и оценяван. В противен случай ще бъде неудовлетворен от себе си. Ако му пречат да осъществява оригиналните си мащабни идеи, ще се чувства потиснат и нереализиран. Ще търси и намери други начини за изява. Той никога не свири втора цигулка. Ще работи усилено, за да постигне успех и да бъде оценен по достойнство. Всяка професия, в която може да покаже своите знания и да разгърне потенциала си е подходяща за него. Всяка блестяща изява ще му дава нови сили и самочувствие, ще го прави щастлив. Всички професии, в областта на изкуствата и щоубизнеса са създадени за него. Лъвът е най-щастлив, когато е под светлините на прожекторите! Лъвът се усеща в героичните неща. Лъвът се усеща в героичните неща. Той има силата да събере енергията и да я канализира. В състояние е да извършва грандиозни дела. Не иска да живее обикновен живот. Умее да сплотява хората, обича да ги ръководи и да ги вдъхновява. Иска да предаде на другите онзи вечен копнеж на духа, който тласка човека напред. Той е мъжкото начало и отива там, където има предизвикателство. Умее да намира истинския смисъл на живота. Лъвовете са много независими, цялостни, самостоятелни хора.Те са творци на собствената си съдба, изграждат своя живот и го управляват. Отличават се с достойнство и съзидателност. Държат да изглеждат добре, да са в обектива на прожекторите или на сцената, да блестят. Обичат успеха, популярността, възхищението на другите. Лъвът е актьор от висока класа и обича да драматизира. Да има повод за страсти и емоции. Затова, когато ги няма си ги измислят и ги създава. Драматизира живота дори изкуствено, само и само да се вихрят повече емоции. За него аплодисментите са по-важни отколкото заплащането. Обаче най-важна е собствената му оценка, макар че държи да бъде почитан и оценяван от другите. Обича да ръководи и често има свой бизнес. Директен, открит, прям. разчита единствено на себе си. Не понася ръководство или контрол. Умее да се противопоставя на външни влияния и натиск. Лъвът е индивидуалист. Участва в живота на колектива само ако иска. Има творческо въображение. Не обича конфликтите. Много е избирателен в своите контакти. Също така не обича да демонстрира своите недостатъци и не умее да губи. Най-лошото нещо, което може да му се случи е поражението. Собственото му достойнство е най-силно развитото му качество. Лъвът има широко сърце. Той е топъл, приветлив, усмихнат и контактен. Действа винаги с размах и „кралско величие”. Щедър и великодушен е, но само когато му е засвидетелствано нужното уважение и почит. Лъвът не обича да се доказва като Овена и не държи непрекъснато да влиза в битки, това не е на неговото ниво. Може да влезе в сражение и да покаже силата си, само когато е застрашена кралската власт. За всичко останало си има подчинени – генерали и армия. В личните си взаимоотношения предпочита да заема централно място и да има водеща роля. Но не обича лесните завоевания. Държи на изисканите маниери и атмосфера, на скъпата, луксозна и бляскава обстановка. Винаги избира възможно най-доброто защото смята, че това подхожда на неговите „кралски качества” и стандарт. Може да разбере другия и да бъде толерантен, обаче само при условие, че той е кралят, а другият – поданик, който просто служи. Трябва да е ясно, че има един крал на земята и това е именно той. Навалица не може да става. Все пак тронът е само един и се полага именно на него. Другият трябва да засвидетелства почит и уважение към него, пък дори и преднамерно. Той е абсолютно убеден, че му се дължи. В човешките отношения не обича да се раздвоява, не дели сърцето си на две. Ако има две посоки – трудно се движи. Лъвът е неподвижен знак, няма голям стремеж да си променят партньора. Обратното – имат дълбаеща природа, те се окопават. Това е много дълбоко заложено в него, това е качество на знака. Винаги черпи сили от традициите. Този човек е по-скоро сноб, рядко разрушава традицията.Той обича да блести и да бъде еталон за подражание във всяко едно отношение. Родените под знака на Лъва, обичат да се шегуват и веселят, да флиртуват и да бъдат съблазнявани. Обожават развлеченията, забавленията, игрите и спорта. Могат да разказват интересни истории и да се изживяват като актьори на сцена. За тях е важно всички да ги слушат захласнати. Много са горди и смятат за недостойно да използват непочтени удари под кръста. Когато е необходимо може да приложат и сила. Въпреки известната доза егоцентризъм и самолюбие, той е готов да върши много неща в името на доброто на останалите. Каквито и да са подбудите и мотивите му, след като действа за благото на другите той трябва да бъде оценен. Лъвовете трудно преглъщат неуважението и непочтителността, които са открито изразени към тях. Обикновено гневът им е краткотраен и отминава бързо, както се е появил. По принцип се отличават с великодушие, не са злопаметни и лесно прощават недостатъците на другите. Стига да не е наранено самолюбието им. Това те могат да забравят за своето великодушие и добрите нрави. Лъвовете са много щедри, обичат да се раздават за другите. Предназначението на тези хора е да внасят топлота, радост и щастие в живота на останалите. Те ги зареждат с жизненост, оптимизъм и вяра. Изповядват философията, че парите са предназначени да се харчат, да носят удоволствие от живота, да поддържат жизнеността и развлеченията. Лъвът винаги влиза в честен двубой. Той учи другите знаци на достойнство, почтеност и сила. Урокът който трябва да научат е да бъдат по гъвкави и пластични, да работят върху своята неотстъпчивост. Да гледат на промените като на средство за развитие. Резултатът ще бъде по-добър, ако разглеждат промените като предизвикателство, което води към определен прогрес.
Вие сте много внимателен и дипломатичен човек, роден медиатор. Отнасяте се учтиво и любезно към хората, притежавате дарбата да туширате конфликти. В споровете умеете да извъртите ситуацията в своя полза. Обикновено сте практични, насочени към постигане на целите. Държите на доброто сътрудничество в социалните контакти. Хармоничните взаимоотношения с половинката са с висок приоритет за вас. Винаги сте готови да правите компромиси, за да запазите мира. Проявявате дух на сътрудничество и обикновено лесно се разбирате с другите. Обичате елегантните дрехи, хубавите бижута и аксесоари. Тъй като сте подвластни на Венера изглеждате физически привлекателни. Имате афинитет към изкуствата, красотата, модата, архитектурата и добри възможности да печелите средства чрез тях. Чувството ви за справедливост е добре развито и сте готови да се борите, когато някой го е нарушил. Обичате книгите и вероятно сте начетен човек. Понякога сте много колебливи и лекомислени. Склонни сте да променяте своите решения в зависимост от настроението си. Необходимо ще бъде да развиете повече постоянство и увереност, две качества ,които ще ви бъдат полезни при вземане на решения и постигане на цели.

СКОРПИОН

Аз желая

Скорпионът е неподвижен и воден знак. Фиксираността му дава изключителна сила и устойчивост, която се допълва от неимоверната дълбочина на водния елемент. Това е преди всичко мощна духовна сила. Ключовата дума тук е трансформация. Няма друг знак, който да е свързан толкова дълбоко с пречистващата сила на Плутон – планетата управител на знака. Скорпионът е най-силният и най-мистичният знак на Зодиака и затова изисква по-специално внимание. Представителите на този знак се отличават с изключително умение да сканират другия, нищо не може да убегне от зоркия им поглед. Тяхната сензитивна природа прониква в дълбочина, за да изследва качествата на душата. Умеят да ценят стойностните неща, повърхностните нямат място в живота им. Трудно допускат другите близо до себе си. При тях задължително се преминава през щателна и много строга селекция. Умеят да усещат чуждите преживявания като емпатия. Свързват се с психиката на другия човек на подсъзнателно ниво и веднага усещат колебанията, болката или тревогата на другия. Той е природен екстрасенс и лечител. Много от представителите на знака се насочват към лекарската професия. Зад този знак винаги стоят определени духовни сили. Може да се каже, че един Скорпион не само слуша какво му говориш, той те чувства на дълбоко ниво. Дори да се опитваш да слагаш различни маски това едва ли ще го въведе в заблуда. Той има интуитивно знание за спецификата на човешката природа в цялото и разнообразие и дълбочина.Веднага отгатва скритите мотиви, когато някой се опитва да играе игри. Ако се наложи да влиза в битка това е честен двубой. Скорпионът има най–изненадващото и мълниеносно нападение. То е неговата запазена марка. Може да бъде отмъстителен и злопаметен. Няма по непримирим и опасен враг от него. И няма по верен и всеотдаен приятел от него. Скорпиона умее да владее крайностите. Огънят и леда. Може да ги прилага еднакво добре според собствената си преценка. Да превключва от едната крайност в другата.Те винаги са категорични. Или много харесват нещо или изобщо не го харесват и това се отнасят за всичко – спорт, храна, работа , хора и т. н. Могат да бъдат и светци и грешници. Във висшата си проява Скорпионът е духовен водач, мъдрец и лечител. Орелът е негов символ. В древността този знак е бил изобразяван именно чрез него. Четиримата евангелисти – Марко, Лука, Йоан и Матей, символизират кръста на неподвижните знаци в Зодиака – Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Основната задача пред Скорпиона е да стане Орел. Това е символът на Йоан Кръстител.

Контактите със Скорпиона не са лесни, защото той е доста сериозен и задълбочен. Намира се на една ос с Телеца и може да се каже, че доста си приличат с него по своето упорство и инат. По същият начин умеят да довеждат нещата докрай – само че в сферата на психиката и чувствата, а не по отношение на материалните неща. Скорпионът не е предназначен за адаптация в материалния свят, затова му е доста трудно в него. Независимо от това, по решителност и категоричност, както и по амбиция и воля, Скорпионът не отстъпва на огнените и земните знаци и в някои случаи дори ги превъзхожда.

Да имаш Скорпион за приятел е истинска благословия. Те са много постоянни в преценките и чувствата си и са изключително лоялни. На тях винаги може да се разчита при всякакви обстоятелства. Скорпионите са хора на честта, достойнството и силата. Способни са да прекрачват граници, за да защитават приятелите си. Скорпионът е възможно най-субективният знак на Зодиака. Причината е, че душата в човека е това, което го прави субективен. Водещото е психическото, на преден план излиза душевният свят със своите си закони. При него особен страх от смъртта няма, защото е силно редуциран. Той не намира смъртта за особено впечатляващо нещо. И това е така, защото този свят не му се вижда особено симпатичен. Често го наранява и той е готов да се раздели с него без съжаление. Абсолютното му пренебрежение към смъртта е причината да оцелява при невъзможни ситуации.

Много от Скорпионите имат склонността да се самонаблюдават и самоизследват и обичат да анализират в детайли скритите механизми, които движат останалите хора. Това им дава сила и преимущества пред другите. В същото време те са изключително потайни, когато става въпрос за собствената им мотивация. Активно изследват останалите, но самите те предпочитат да останат неразгадани. Това се усеща в самото им присъствие. Отличават се с интензивна енергетика и проницателен поглед. Понякога с това си спечелват славата на странни хора или особняци. Те обикновено не се интересуват какво мислят за тях другите, защото не ги засяга или поне не го показват външно. Един Скорпион никога не споделя най-сериозните си проблеми с други хора, защото предпочита да се справя сам.Освен това винаги си има свое лично пространство, което си е само и единствено негово. Не защото е егоист или крие нещо тъмно, а защото има нужда да остава насаме със себе си.

Скорпионът е воден знак, а водата е свързана с всичко дълбоко и всепоглъщащо, обвито в ореола на тайнственото. Каквото и поприще да избере, той ще стигне да неговите дълбини, ще му се отдаде изцяло. Обичат да изследват всичко и не намират покой, докато не решат загадката или проблема. Имат собствен подход и не обичат някой да им диктува какво и как да правят, пък бил той и началника. Не са от хората, които прибързано ще дадат воля на бушуващите в тях емоции. Но на практика няма да се съгласят с нещо, което не ги устройва. Имат достатъчно вътрешна увереност, за да покажат на другите, че или ще стане както те преценят, или ще напуснат. Много често Скорпионите могат да бъдат срещнати в съдебната зала, в прокуратурата и полицията, както и като контролни органи, психолози, хирурзи и т. н. Подхождат им професии, свързани с разузнаването, изследванията, геологията и всичко, което има връзка със скритите ресурси.

Друга отличителна черта на Скорпиона е неговата интензивност и мощ. Скорпионите са в състояние да изграждат изключително мощни душевни реалности, това са психически реалности, които променят техния свят. Те нямат умствена памет, имат душевна памет. Помнят отлично и доброто и лошото. Само че Скорпионът помни с душата, с чувството. Силата на паметта на човека принципно се управляват от душата, а не от ума. Всъщност хората могат да помнят, заради способността си да преживяват. Ако някой мисли, че умението да запомни нещо е умствен процес – много греши. Това е свойство на душата, психологически процес, който води до натрупване на знания и опит. Когато Скорпионът тръгне по един духовен път, цялата му психика се превръща в средоточие на мъдрост и истинност. Той е в състояние във всяка една ситуация да покаже истината и да се бори за нея по всеотдаен начин.

Скорпионите учат другите знаци от Зодиака на мъдрост, която е вързана с тайната на живота и смъртта, с прераждането. Това е доста подчертана тема в живота им. Те знаят, че е необходимо да се премине през смъртта и трансформацията, за да могат да се преродят от пепелта като Феникса. Да възкръснат за нов живот и да се зареят в нови висини. Сложен и многопластов знак е Скорпионът. За него е изключително важен процеса на трансформация.Той успява да осъществи това смело спускане в дълбините, откъдето само притежаващите духовната сила могат да се върнат. Тази трансформация не може да се извърши по-силно никъде другаде, освен в Скорпион или естественият му Осми дом. Знакът е символ на еволюционния прогрес от древността до днес. Представен чрез прехода от смъртоносен Скорпион към духовния Орел. Символизира човекът, който добива власт над тайните на живота и смъртта. Това е най-силният знак на Зодиака. Мотивиран по този начин, с тази психика, той е непобедим. Скорпионът е порта към всички знаци. Притежава най-голямата вътрешна мощ. Ключов знак – Осми. Изразява хода на човешката еволюция. Стремежът към съвършенството, който е процес без край. На символно ниво Осмицата представлява изправен знак на безкрайността.

Вие сте много магнетична и харизматична личност. Притежавате голяма решителност и духовна сила.Имате проницателен ум и критичен език. Около вас винаги витае някаква неразгаданост и мистериозност, която привлича останалите. Зад вашето премерено и сдържано поведение, често се крие емоционална уязвимост. Преследвате целите си докато ги постигнете. Никога не се отказвате, докато има дори и минималната възможност за успех. Притежавате дълбочина и сила на характера. Умеете да се справяте с кризи, които могат да унищожат всеки друг. Вечно търсите постиженията на духа. Същевременно, когато искате материален просперитет може да бъдете много амбициозни и неотстъпни в преследване на целта. Имате изследователска природа, подходяща за всякакъв вид научни дейности.Обикновено сте доста добри и в теоритичен и в практичен план. Тъй като Скорпионът е знака на трансформацията вие можете да се спуснете до дълбините на свята душа, да се преборите със своите страхове и сенки, за да се върнете по-силни и пречистени от всякога. Силата на характера ви обикновено е калена в множество житейски изпитания. Дарени сте с изключително интензивна лекуваща енергия. която трябва да споделяте с другите.

СТРЕЛЕЦ

Аз вижждам

Стрелецът е подвижен огнен знак.Тези две характеристики – подвижността и огъня оформят изцяло спецификата на неговата натура. Огънят е свързан с всичко вълнуващо и предизвикателно в живота, а подвижността вдъхва стремеж към откриване на нови хоризонти и завладяване на нови духовни и географски територии. Той притежава вечно търсещ, неспокоен дух. Стрелците са родени да бъдат откриватели на нови светове, вдъхновяващи пътешественици и едновременно с това мъдри философи. Трудно им е да стоят дълго време на едно място. Еднообразието в живота ги потиска. Неспокойният им дух умело поема по нов път и преследва мечтите им. Обичат периодично да променят местата и заобикалящата ги обстановка. Те са широко скроени, притежават естествена житейска мъдрост и умение да се радват и наслаждават на живота. Известни са като „душата на компанията“. Харесват изисканата и луксозна среда, компаниите, приятелите и забавленията. Обичат да работят и да се забавляват с размах. Подходящите за тях професии, са свързани с риск. Именно в тези сфери е полезен пословичния им оптимизъм, вдъхновение и идеализъм. Могат да имат успехи в области като спорта, религията, преподаването, юридическа професия и други сфери, даващи възможности за много пътешествия и изучаване на света. Те са много свободомислещи, открити и искрени.

Стрелецът е знак на философите. Той отбелязва момента в развитието, в който личните или индивидуални нужди са в минимума си, а универсалните грижи са всеобхватни. Стрелците обичат да потъват в дълбокомислени философски концепции, често загърбват ежедневната действителност, защото са големи идеалисти. Познанието за духа, окован в тялото е важна тема за тях. Главната им задача е да осъзнаят, че са дух в тяло, а не тела, които търсят духа. Стрелците вечно търсят висините на духа. Характерно за тях е, че се нуждаят от приключение или духовно пътуване. Винаги са отправили взор към следващата планина, която да изкачат.

Стрелецът е смятан за знак с късмет. Върви им в различните залагания, в лотарията и в обикновения живот. Оптимизмът и вътрешните знания, които Стрелец притежава, му дават възможност успешно да се справя добре с нещата. Независимо колко проблеми са налегнали този човек, той успява да ги реши и дори да печели от ситуациите. Обичайно, Стрелците изглеждат готови да препуснат нанякъде, особено в социални ситуации. Те се чувстват неудобно сред тълпите, като и у дома, когато са сами. Любовта им към личната свобода е пословична и сексуалността им често е много първична, завладяваща и естествена. Стрелецът пътува умствено към висините на духа, но истинската му мъдрост е вкоренена в земята. Това не го прави особено пресметлив и практичен, дори е обратното. Той е доста „откъснат“ от реалността. Само здравата му връзка с природата го пази от абстрактност и придава човечност на действията му.

Основна житейска философия на Стрелеца е концепцията за пътешествието на героя в търсене на разбирането за живота и съществуването. Стрелците са хора с оптимистичен и ентусиазиран характер. Те носят архитипа на Юпитер, който е управител на знака. Неговите качества са заложени дълбоко в тях. Всички дела, свързани с изобилието и разширението попадат под властта на Юпитер и са типични за Стрелеца. Той отлично управлява делата си без да се напряга. Обикновено води охолен живот, умее да се самооблагодетелства. Изглежда самоуверен и понякога дори леко показен. Подчертаното му достолепие и неизменното му добро чувство за хумор го прави желан във всяка компания и колектив. Типичният Стрелец притежава особен веселяшки темперамент. Съчетава широкообхватната философия със земната добронамереност. В интимните си взаимоотношения Стрелецът също търси разнообразието и приключението. По принцип е привързан към сегашния си партньор, умее да го обича и уважава, но основния въпросът е колко дълго може да продължи тази връзка. Тяхното кредо не е „докато смъртта ни раздели“, както е при Рака например. По-скоро поведението му напомня за противоположния им знак Близнаци Стрелците не си падат по дълбоките и силни чувства. Мелодрамите изобщо не са за тях. Обичат да общуват леко, весело, неангажиращо, свободно.

Представителите на този знак са създадени за политици, юристи, преподаватели в институти и университети, учени и философи. Умеят да демонстрира силата и властта си, като влияят на масите. Мислят мащабно, не обичат дреболиите. В науката предпочитат да доразвиват стари и изпитани знания, не са тип откриватели. Не обичат да променят правилата. Стрелецът винаги се движи към успеха. За него е изключително важно уважението, и постигането на общата цел. Може да се каже, че Стрелецът е най-възприемчивият от огнените знаци. По своята подвижност много напомня на въздушните знаци. Неговата подчертана активност носи въздушни черти, не накърнява другите. Обича да работи за каузи и в партньорство с останалите. Целенасочен и избирателен е. Това е знакът на безпределните възможности. Стрелците обичат да правят кариера и да стабилизират, съхраняват и развиват бизнеса си. За тях е от първостепенно значение да си намерят цел в живота. Те са хора, които спазват нормите, ритуалите, уважават правилата. Държат се като светски персони, познават тънкостите на етикета, на добрия тон, на формалностите в общуването. Стрелците винаги са отличници, те трябва да са първи. За тях е много важна йерархията, както и престижа и представянето в обществото. Обикновено им харесва да живеят на високи обороти. Може да ги видите като енергични привърженици на спорта и изобщо на всякакви такива преживявания, които са по-интересни, в които има тръпка. Урокът им е да се научат от другите знаци на повече търпение. Стрелецът е идеалист по природа. Това е знак, под който се раждат големи духовни водачи, философи и мъдреци. Той учи другите знаци на ВДЪХНОВЕНИЕ.

Обичате свободата и независимостта, те са основата на вашата природа. Увличате се по спорта, лова, високите скорости и приключенията. Склонни сте към авантюри. Можете да завоювате големи успехи в професионалната сфера, защото притежавате вроден талант за социални изяви. <br><br>

 

Вие сте прями, искрени и изпълнени с надежда. Винаги действайте премерено и разумно, без емоции, в дух на справедливост. Лесно печелите доверието на хората с вашата дружелюбност, почтеност и откровеност. Притежавате здрав разум, практичност, имате усет за бизнес. <br><br>

 

Хората ви възприемат като искрен, внимателен, състрадателен и щедър. Умеете да цените собственото си достойнство и да уважавате другите. Много сте социални, популярни и атрактивни, обичате да спазвате нормите на етикета. Умът ви е всестранно развит. Вие сте философски мъдри, вдъхновени и интелектуално любопитни. Тъй като хората усещат че имате дълбоко вродено разбиране за живота, може често да бъдете търсени за съвет. Понякога сте импулсивни и прибързани в действията си, но въпреки това сте искрени и вдъхновени в своите решения. Имате таланта да бъдете отлични учители, писатели и издатели, журналисти и др. <br><br>

КОЗИРОГ

Аз действам

Козирогът е кардинален и земен знак. Като всички кардинални знаци у него има подчертан стремеж да се наложи и да се докаже. Като типичен земен знак е преди всичко материално ориентиран. Интересува се от финансовото възнаграждение, ефективността на своята работа и осезаемите резултати. Винаги предпочита практичната страна на това, с което се занимава. Той е последният земен знак в Зодиака и е постигнал определена власт над това земно царство, включително и над физическите си апетити. Може да се каже, че е пример за поведение, морална устойчивост, достойнство, престиж. При този знак заземеността, практичността и деловото отношение достигат своя апогей. Той е най-амбициозният и кариерно ориентиран сред всички земни знаци. Държи да се изкачи на върха на социалната стълба и да получи заслужено обществено признание за своя труд и качества. Обикновено Козирозите са чудесни мениджъри и ръководители. Ключовите думи за тях са отговорност, контрол, труд и самодисциплина. Козирог управлява социалната структура.От тук идва и стремежа му непрекъснато да си прави равносметка на постигнатото до момента. Той е силно свързан с днешния ден с времето ТУК и СЕГА. С приоритетите тук и сега. Това е знакът, който най-силно разбира необходимостта да се извършват определени неща в точното време. А не каквото и когато ни скимне. Козирог ни помага и учи да възпитаме в нас чувство за отговорност и дисциплина, които са гаранция за социалния ни растеж. Държат на социалният статус, на задължението си към обществото и на отношението на обществото към тях. Умеят да работят за идеи или каузи, да бъдат полезни и пълноценни в общността Предпочитат заниманията, които ще имат важен, краен и осезаем резултат. Помагат на другите и на себе си за материализиране на идеите. За реализиране на идеалите или мечтите си на практика. Изискват от себе си много търпение и смирение, защото знаят, че така гарантират успеха на начинанието си. Козирогът тихо и упорито се изкачва към върха. Знае, че именно там е неговото достойно място, което е заслужил с перфектно планиране, знания, максимални усилия и постоянство.

Козирог и неговият управител Сатурн управляват времето, законите, правилата, институциите, реда, дисциплината, отговорността и кармата. В астрологията на този знак е поверен Десети дом – публичната изява в обществото, върхът на професионалните амбиции, имидж в социалната сфера, заслуженото признание и престиж. Това е най-високата точка на хороскопа – МС – знакът и планетите в този дом показват какво е важно за нас в обществената сфера, какъв е нашия идеал за успех и как да го постигнем. Енергията на Козирог е много земна, силна и истинска. Няма скрити планове, фалшиви усмивки, лъжи, мързел и лицемерие. Нито търсене на лесни начини за постигане на успех. Тези хора са честни, открити, практични и големи реалисти. Трудно допускат някого до себе си и още по-трудно го наричат приятел. Пътят до сърцето на един козирог не е лесен , но си струва да опитате да го извървите.Този човек е много стабилен, държи на истинските ценности и няма да Ви предаде или излъже.

Представителите на знака Козирог са изключително амбициозни хора. Най-добре се справят в професии, които изискват организираност, ред, дисциплина, честност, почтеност, упоритост и постоянство. Обикновено изглеждат прекалено сериозни, съсредоточени и загрижени, но почти винаги вътрешно ниво страдат от липса на самоувереност. Това ги кара да работят все по-усилено и по-съсредоточено. Стремят се да докажат на останалите, а и на себе си, че са способни и можещи хора – нещо, което другите виждат, обаче те самите не го осъзнават. Козирозите притежават всички практически качества, присъщи на земния елемент, но при тях за първи път се проявяват стратегически ориентираните цели. Имат прекрасни организационни умения, ръководителски способности и амбиция, която да им гарантира постигането на дългосрочни цели. Родените под този знак излъчват интелигентна сила, стабилност и власт. Обикновено те достигат до високо обществено положение и завоюват престиж. Тъй като на върха на социалната пирамидата има място само за един човек те започват да живеят в сравнителна самота и изолираност. Това може би е една от причините, поради която те периодично могат да страдат от пристъпи на депресивни състояния. Обикновено в тези случаи те са се натоварили с различни задачи и не виждат светлина пред себе си. Мисията на този знак е да научи останалите Зодиакални знаци как се работи правилно.

Козирозите са родени да направляват и съветват другите как да използват големите си запаси от натрупан опит. Те имат вродено чувство да ръководят. Необходимо е да не се впускат в рисковани начинания. Добре ще бъде винаги да обмислят всичко. За тях е важно да се занимават с нещо доходоносно, което да им дава възможност да се изкачат на върха на професията, която са си избрали. Могат да се реализират успешно като строителни предприемачи, археолози, икономисти, учени и математици, антиквари, геолози, контрольори, часовникари и т. н. Обичат да се трудят здраво в професията, която са си избрали, това им дава стабилна основа и потенциал за растеж. Козирозите притежават добро чувство за хумор, колкото и странно да изглежда този факт на фона на строгата им и сериозна натура. Това качество е присъщо на Сатурн, който е управител на знака. Той умело владее и трагичните и комичните моменти и проявления в живота. Представителите на този знак може да изглеждат унили и мрачни, но също така умеят да се надсмиват над себе си. В личните си взаимоотношения също търсят сигурност и стабилност. За тях хората, които се държат неразумно са неблагонадеждни и предпочитат да ги избягват. Козирозите са сериозни, отговорни, проявяват емоционална подкрепа и разбиране към партньора. Стремят се да изградят свой дом, в който да има всички необходими удобства. Едва тогава могат да си поотпуснат душата от напрежението, на което са подложени ежедневно. Когато си избират партньор те държат това да бъде човек с престиж в обществото. Естественото място на знака е в най-публичния дом – Десети. Ето защо те толкова държат на своя представителен имидж в обществото.

Козирозите са перфектните стратези на Зодиака. Те винаги постигат своите цели, защото щателно обмислят всичко преди да действат. Предварително подлагат на анализ всички плюсове и минуси на всяка ситуация. Умеят да вземат правилните и адекватни решения, които водят към постигане на конкретните резултати. Действат само, когато са абсолютно уверени в себе си. Обичат да работят по дългосрочни проекти. Знакът Козирог дава много силна концентрация, упорство и амбиция за постигане на определената цел. Козирозите не са агресивни и нямат склонност да нападат първи. Обаче ако те самите станат обект на нападение, не се колебаят да използват своята сила. Нещата, които са от изключителна важност за тях са постигне на материална осигуреност в живота, признание и уважение.

Друга характерна черта на знака Козирог е уважението и спазването на традициите.Представителите на знака се интересуват от миналото, от своите корени, от историята, традициите, фолклора. Изключително държат на семейните ценности. Много са привързани към своето родно място, дом, родина. Обикновено се отнасят с недоверие към всякакви все още неизпитани методи, които обещават бързи резултати. От собствен опит те знаят, че за да се построи нещо фундаментално и стабилно са необходими време, усилия и търпение. Силата на характера им се откроява най-вече в кризисни моменти.Когато човек попадне в неблагополучна ситуация е хубаво да има един приятел Козирог на когото да разчита за съвет и подкрепа. Именно в подобни ситуации Козирозите умеят да запазват самообладание и цялостност. Урокът, на който учат другите знаци е умението да се управлява материалния свят. Да издигнат човека във физическото тяло до висините на духа. Показват пътя и начина за достигане на върха. А те самите трябва да усвоят урока на спонтанното изразяване на чувствата. Топлината и дълбочината на грижата и любовта.

Притежавате тих, уравновесен, постоянстващ характер.Много сте търпелив и тактичен. Владеете се добре. Може да имате склонност към меланхолия. Завладяващата енергия на вашата личност ви осигурява надмощие над другите. Непреклонността ви осигурява пътя към успеха и ви помага да постигате целите си. Разсъдливи и аналитични, вие непрекъснато се усъвършенствате.

Имате високо развито чувство за дълг. Изглеждате сериозни, резервирани и дистанцирани. Вие сте перфектни ръководители и организатори. Когато се ангажирате с нещо отивате докрай. Практични и изпълнителни сте. Надарени сте със силна воля и амбиция за успех. Независимо от трудностите умеете да преследвате целите си. Вие напътствате и управлявате подчинените си с голяма леснота и ефикасност. Обикновено сте доста въздържани, не се сприятелявате лесно, но затова пък сте много верни на малкото приятели, които имате. Успявате да постигнете всичко, към което се стремите, защото винаги разчитате само на себе си. Вие сте амбициозни и конкурентни. Много надеждни лидери. Изпълнявате отговорно всички ангажименти, които сте поели. Способни ръководители или мениджъри сте. Изключително разумни, практични и решителни. Социалният статус е важен фактор за вашата собствена самооценка. Стремите се да докажете себе си и заслужено получавате почит и уважение от вашите колеги. Имате много високи лични стандарти.

ВОДОЛЕЙ

Аз мога

Вие сте много независим, идеалист и интелектуалец. Вероятно ще изглеждате някак ексцентричен. Винаги сте ориентиран към бъдещето. Обичате да овладявате познания, които ще ползват и идните поколения. Вашата личност може да бъде много променлива и непредсказуема. Привличат ви необичайни, странни и атрактивни неща и места. Може да бъдете много аргументирани, когато защитавате своите идеали и каузи. Вие сте голям мечтател и държите на идеалите за свобода, равенство и братство. Уважавате приятелите си и ги приемате такива, каквито са. Толерантен сте. Одобрявате различията и уникалността. Със сигурност ще имате много приятели, на които ще бъдете верни и от които ще имате голяма полза. Ще можете да получите добро образование, което да ви даде висок старт в живота. Имате добра памет. Притежавате приятен и общителен характер и чувство за хумор. Качествата и дарбите, с които разполагате ще ви позволят да се развивате в различни области. Може да прогресирате в сферата на новите технологии, астрономията, електротехниката, фотографията. Да проявите интерес към астрологията, окултните и мистичните неща. По природа сте весел и остроумен човек. В личните взаимоотношения имате нужда от лижерност и голямо количество свобода. Хубаво ще бъде да си изберете партньор с по-прогресивни възгледи, който желае да се наслаждава на едни по-свободни взаимоотношения.

Вие умеете да бъдете център на внимание. Обичате луксозната обстановка, модните дрехи и изискания стил на живот. Имате отворен, искрен и почтен характер. Обикновено сте щедър и весел, пълен с надежда. Много сте общителен и дружелюбен. Великодушнната ви природа печели симпатиите на другите. Те търсят вашата компания, подкрепа и съвети. Хубаво е да се стараете да действате винаги лоялно и според съвестта си.

Обикновено се възползвате умно от предоставените ви възможности. Държите да осъществите амбициите си. Вашата самоувереност ви прави успешни и щастливи хора. Умеете да прощавате несъвършенствата на околните. Бързо се гневите, но и бързо ви минава. Имате силна воля и можете да постигате желаните от вас цели. Способни сте да работите уверено и упорито дълго време. Когато веднъж вземете решение трудно го променяте.

Обичате да демонстрирате определено превъзходство пред другите. Склонни сте към известна показност и от време на време имате нужда от публични изяви. Самолюбието ви лесно се засяга. Най-много се радвате на компанията на онези, които ви позволяват да блеснете. Обичате удоволствията, лукса, игрите, спорта. Имате топлото сърце. Искрените ви чувства към другите ви правят верен приятел, на когото винаги може да се разчита. Постоянни сте в преследването на мечтите си. Като цяло сте доста популярна личност.

РИБИ

Аз се надявам

Рибите са подвижен и воден знак. Именно тази тяхна подвижност прави така, че представителите на знака не потъват дълбоко в своите чувства и емоции, така както е при другите два водни знака. При Рибите няма такъв драматизъм, дълбочина, интензитет и дългосрочност на чувствата и емоциите. Емоционалните им преживявания са краткотрайни, всяка болка бързо отминава, също както и радостта. За разлика от представителите на останалите водни знаци, при които процесът е много по-труден и по-бавен. Рибата преживява някак си по-лесно, по-бързо и по-ефективно раните, които се получават върху психиката. Това и дава златната възможност да си позволява лукса да проявява открито чувствата си. За представителите на този знак това е естествена необходимост. Рибата е единствения знак от Зодиака, който го прави. Задачата на водата, в този зодиакален знак, не е да бъде дълбока, а да бъде възприемаща и реагираща. Традиционната астрология описва представителите на този знак като мистични или артистични мечтателни, родени, да осъществяват връзката между земния и небесния свят, между духовните създания и човека. Те са хората, които умеят да се потапят в тайнствените води на колективния ум, за да предават неговите послания. Знакът Риби е много интуитивен, възприемащ, попиващ информацията от духовните светове. Водната им природа се свързва с всичко, което се движи, което е загадъчно и многослойно. Те перфектно умеят да изслушват другите, да им съчувстват и да ги разбират. Тази чувствителност и състрадателност кара хората да ги търсят, да споделят проблемите си с тях. Сензитивността им ги прави изключително добри психолози, психотерапевти, медицински или социални работници. Рибите са най-щастливи когато помагат на другите. Всеизвестни са с мекия си характер и чувството за хумор. Богатото им творческо въображение е изключителен дар, който те успешно реализират в различни професии, свързани с изкуствата като актьори, поети, танцьори, художници и др. Болшинството от представителите на знака не се чувстват комфортно в ролята на шефове. Изключение правят само родените за акули.

Рибите са алтруисти, готови да се жертват се за другите. Сред представителите на знака има най-многото светци, както и грешници. Те имат дарбата да предсказват развитието и бъдещето на човечеството. Притежават особена мащабност в интуицията. Мислят винаги глобално. Правилно избират своята цел и посока на развитието. Те са щедри, разбиращи, нежни и грижовни, готови винаги да се притекат на помощ на страдащите и онеправданите. Имат способност да усещат тенденциите в развитието на колективното съзнание , особено в духовната сфера. Стилът им на действие е емоционален и интуитивен. Най-слабото им място е логиката. Представителите на този зодиакален знак са потопени в собствения си свят от мистика, идеи, фантазии и емоции. Отличават с се по-голяма възприемчивост и подвижност. Ориентирани са към бъдещото развитие на човека. Притежават ярко въображение и сензитивност, но не виждат ясно реалността и действителността. Те са мечтатели и идеалисти.Обичат да се затварят във вътрешното си пространство.Да се грижат за дома си, за близките и приятелите. Могат да бъдат доста затворени и психологически потопени в себе си. Отличават се с деликатна възприемчивост.Умеят да се доверяват на собствената си истина, която израства от дълбочината на възприятията им. От субективната им представа за добра и зло. Обичат да се занимават с изкуство. Да претворяват в прекрасни творби своите емоции, мечтания, фантазии и илюзорен свят. Психиката им е твърде впечатлителна, крехка и нежна. Необходимо им е да намират винаги нещо, което да ги одухотворява, душевно да ги вдъхновява.Те са творчески натури с богата фантазия и въображение, добродушни, състрадателни, готови да помогнат, гостоприемни.

Интересът на Рибите към невидимото е много голям.Той обаче има ирационална основа. За тях това е просто усет, едно вътрешно чувство, което ги води безпогрешно.Те притежават силно развита интуиция и дарбата да контактуват с духовния свят. Действително имат усещането и съзнанието, че Бог е тук.Че е сред нас и живее във всеки от нас. Знакът Риби в духовен смисъл, трябва да свърже човека с Любовта, човекът с Бога и човекът с духовния свят. Рибите усещат това нещо несъзнателно в себе си, като една дълбока потребност. По правило те са един знак, който има отношение към невидимото, към езотериката. Рибите копнеят за добротата и красотата които ще спасят света. Показват ни истинската любов и красота, които се намират в душата. Научно-изследователският подход към опознаването на духовните реалности не ги привлича, защото те нямат нужда от обективни доказателства за съществуването им. Те имат Вяра.Единствено тя пази изконната ни връзка със Създателя. За да може човекът да се оповава на нея, да знае, че не е забравен и захвърлен в този материален свят. Колкото и да потънат в материалността на съвременната ни действителност, Рибите винаги успяват да съхранят тази вяра и тази свещена връзка дълбоко в себе си. Те ни връщат отново към духовността.

Ключът за разбиране на истинската същност на знакът Риби е милост и състрадание. Може да се каже,че представителите на знака са истински самаряни. Те откликват веднага на болката и страданието на хората.Дават им своята грижа и подкрепата, от която се нуждаят. Разбират ги и ги утешават в трудните моменти. Понякога Рибата отнема болката на другия, но не умее да я изхвърли от себе. В този случай тя самата започва да преживява чуждото страдание като свое. И въпреки това го намира за ценно и смислено. Дори се чувства удовлетворена от факта, че е помогнала с нещо. Изпитва радост ,че е дала нещо на другия. Проявяват естествено състрадание и това осмисля живота й, прави го по-пълноценен. За разлика от другите материални знаци тя не изпитва радост от придобиването и притежанието. От упражняването на власт и контрола над хората. Тя се радва да бъде полезна. Да дава на другите от своята вяра, любов и подкрепа. Този знак просто не може да живее без любовта. Другите знаци, все някак си като че ли могат да оцелеят, но тя не може. Рибата не може да живее без Любов, така както не може да живее без вода. Подчертаната сензитивност, доброта и духовност на Рибите ги прави доста неадекватни в материалната сфера. Липсва им този типично рационален подход към действителността, характерен за земните знаци. Рибите си остават непоправими идеалисти и мечтатели. Често получават рани при сблъсъка с действителността. Както и останалите водни знаци на душевно ниво Рибите преживяват една болка при контакта си с реалността. Защото този свят всъщност не е свят на Любовта, Хармонията и на Красотата. Големият дар на Рибата не е в способността да виждат ясно в материалния свят, а по-скоро да се вглеждат навътре в себе и в другите. Да вижда и чувства връзката с Първоизточника на сътворението. Да отвори сърцето и душата си за Вярата в една по-висша разумна и любяща сила. Знакът Риби в най-голяма степен изразява трите стълба в изконната ценностна система на човека – Вярата, Надеждата и Любовта. А Любовта при Риби достига да най-висшата си форма като се проявява чрез Всемирната, Космичната Любов. Това е висшият Дар на умението да обичаш всички и всичко, въпреки недостатъците им. Рибите са дошли на този свят, за да споделят този дар с останалите зодиакални знаци. Да им предадат урока за него. От противоположния си знак Дева те трябва да се научат на повече практичност, заземеност и адекватност в материалния свят, тук на Земята.

Имате много впечатлителна и сензитивна натура.Надарени сте с богато въображение и афинитет към музиката, рисуването, поезията, театъра и други изкуства. Спокойно можете да се реализирате професионално в тази сфера или да ги практикувате като любимо хоби.Много обичате да се забавлявате. Обикновено спазвате етикета и добрия тон. Внимателни сте в отношенията си с другите. Харесвате по-артистична среда, красиви предмети, изискан дизайн. Отличавате се с фин вкус и чувство за хармония и ритъм. Може да се каже, че сте артистична натура, интелигентна, фина и чувствителна.

По характер сте любезни, състрадателни, великодушни и щедри. Харесвате утвърдените общочовешки ценности и морал. По природа сте милосърдни и големи идеалисти. Обичате да помагате и да се грижите за другите. Много сте общителни и приятелски разположени към хората.

Вашето колебание или нерешителност всъщност ви пазят от грешки. Когато обмисляте нещата вие на практика се свързвате и с вътрешните си усещания. В повечето случаи достигате до истината по интуитивен, а не по логичен път. По този начин вие се освобождавате от влиянието на другите и умеете да следвате собствения си път в живота.

Персонално изготвяне на
анализ за категориите Human
Design, Астрология и
Общуване и връзки.
Изображение - Астрология

Кошница

0

Нямате артикули в количката.

Копирането не е разрешено

РЕФЛЕКТОР

Рефлекторите са много рядък енергиен тип - само 1% от хората на планетата. Те са уникалното изключение от правилото, защото за разлика от останалите енергийни типове, които са подвластни на Слънцето, са подвластни на Луната. С право могат да бъдат наречени „Лунните хора“. Другата им отличителна черта се състои в това, че всичките им девет центъра са отворени, което ги прави изключително сензитивни и творчески натури. Освен това Рефлекторите имат автентичната способност да отразяват хората и  средата, пречупени през собствените им възприятия и оценка. Те са като огледала, в които хората виждат своето отражение и отражението на средата. Това не означава, че копират другите. Напротив, по-скоро напасват нестандартната си натура, скрита зад затворената аура, за да се впишат в средата по свой уникален начин. Имат подчертано нестандартен подход към всяко нещо и са майстори в намирането на креативни и нетрадиционни решения. Смяната на местоположението на Луната и отворените центрове им дават възможността да изживяват всеки ден от месеца с различна самоличност, да имат различна перспектива и гледна точка. Това се повтаря всеки месец по аналогичен начин. Най-специалният дар, който притежават, е умението им да живеят по новаторски начин.

Рефлекторът има затворена, отразяваща аура. Мисия му е да отразява средата и хората, по свой собствен начин. Стратегия - да чака един лунен цикъл. Дошъл е на този свят, за да изпитва радостна изненадва. Тема на Не себе си - разочарование. Въпрос - Кои са те? Кои са другите?

ПРОЖЕКТОР

Прожекторите са родени да наблюдават, изследват и съветват хората. Имат таланта да развиват дарбите на другите. Веднага разпознават възможностите на енергийните типове и чудесно могат да ги напътстват как да използват своята енергия по най-ефективния начин. Изключително организатори са. Имат естествената дарба да свързват подходящите хора по правилния начин, за да се постигат най-продуктивните резултати в работата. Прожекторът е тук, за да бъде разпознат от някой енергиен тип. Иска и чака да бъде поканен в ролята на съветник, консултант, ментор, коуч експерт, ръководител и др. Прожекторите не се интересуват толкова от себе си, а буквално се фокусират и се съсредоточават върху другия човек. Като опознават хората на дълбоко енергийно ниво, чрез тях опознават и самите себе си. Откривайки идентичността на другия, те достигат до своята автентична същност и до своята идентификация. Най-голямата дарба на прожекторите е умението им да разбират, насочват и ръководят енергийните типове. Истината е, че това може да бъде дълъг процес на осъзнаване. Необходимо е време, за да може Прожекторът да се пробуди за това, което е. Да осъзнае и приеме своята мисия. Прожекторът има отворен сакрален център. Той се зарежда с жизнена сила от другите. Това от една страна му дава дарбата да прониква в енергийното им поле, да ги разбира и усеща, но от друга страна го прави много обусловен от тяхната енергия. Ето защо, той трябва да внимава с какви хора контактува и в каква среда попада. Най-добре е да бъде в компанията на Генератор или Манифестиращ генератор. Прожекторите не са около нас заради енергията ни. Те са устроени да получават достъп до нея, за да разбират как и къде трябва да бъде използвана тя.

Прожекторът има отворена аура, която буквално е насочена към другите и прониква в тях, като ги изследва. Мисията му е да наблюдава, проучва и съветва. Стратегия - да чака покана от човек, на когото държи. На енергийно ниво - да излъчва в пространството радост от признанието на другите. Тема на Не себе си - огорчение и обида. Въпрос - кой си ти? Кой е другия?

МАНИФЕСТИРАЩ ГЕНЕРАТОР

Манифестиращият генератор е много фокусиран в себе си и в процеса на създаването на нови неща, като мисълта му е насочена винаги към крайния резултат. Изключително пробивен и целеустремен и в добавка е много издръжлив. Може да общува едновременно и ефективно с няколко човека. Това е една мощна енергийна машина, която непрекъснато иска да влага енергия в различни дейности - да създава, планира и организира неща, в личен и обществен план, и после трайно да се ангажира с поддържането им. Той е най-мощният енергиен тип, защото е специфична комбинация от Манифестор и Генератор. Манифесторът има енергия да създава различни неща, но няма силата да ги поддържа във времето. Генераторът има енергия да поддържа неща, но не ги създава. За разлика от тях, Манифестиращият генератор има енергията, силата и мисията да създава нови неща и да ги поддържа във времето. Умее да променя хората, чрез словото си, да им дава цел и посока в живота. Неговата истинска същност изисква да се изяви като инициатор, организатор и водач. И той го правиш по един лесен и естествен начин, защото това е заложено в неговия дизайн. Роден е не само да проправя нови пътища, но и да кара другите да го следват по тях. Това е планетарната му мисия, която изпълнява по свой собствен и уникален начин. Умее с лекота да убеждава и да привлича останалите в процесите, които смята за важни. Манифестиращият генератор постига много и различни неща, но малко от тях го карат да се чувства наистина удовлетворен. Има високо ниво на самостоятелност. Може да свърши всичката работа сам, без да се оплаква. Когато стои дълго време на изчакване, той се изнервя и започва да инициира разни неща и процеси. Някои от тях са напълно излишни, като мотива да ги започне е това, че „трябва”. Когато инициира без истински отклик за това, той греши и се товари излишно. Енергията му е  особено магнетична, когато изчаква и не инициира. Тогава има голяма сила да привлича подходящите инициативи и хора. Той е тук, за да си привлича всичко, което му е необходимо.

Манифестиращият генератор има отворена и излъчваща аура. Мисия му е да въздейства върху останалите чрез словото като ги променя. Така променя и себе си. Също така и да въздейства върху средата.Когато я променя, той променя и себе си. Стратегия - да информира преди да действа и да чака преди да откликне. На енергийно ниво да излъчва в пространството удоволствие. Тема на Не себе си - недоволство. Въпрос - кой съм аз? На какво откликвам?

ГЕНЕРАТОР

Отличителната черта на Генератора е способността му да влага своята енергия в дългосрочни проекти, да действа, да променя средата и себе си. Генераторът обича да дава импулс за постоянно развитие и да работи за него. Той може да се чувства щастлив от това да извършва рутинни и монотонни дейности, с които трансформира пространството. Тук е за да въздейства на средата със собствените си усилия и това му носи радост. Обича да работи бавно, като изпипва всеки детайл. Има нужда изцяло да се потопи в процеса, като го изучи в дълбочина. Необходимо му е време, за да разгърне целия си потенциал. Държи да има експериментален опит. Иска да постигне вътрешно преживяване на удовлетвореност. Генератора се интересува от другите, обича да работи в екип и е много общителен. За него е важно да получава обратната връзка от хората. Двете основни теми за него са работа и семейство. Той иска да получи удовлетворение от връзката си, от семейството си, от децата си, от работата си, от начина, по който прави нещата. За него това е най-важното в живота.

Генераторът има отворена и излъчваща аура. Тя обгръща другите с енергия и топлина. Мисията му е да променя средата чрез действията си. Променяйки средата променя и себе си. На енергийно ниво, е роден да излъчва в пространството задоволство, удовлетворение. Стратегия – да чака преди да откликне. Тема на НЕ себе си - недоволство. Въпрос - Кой съм аз? На какво откликвам?

МАНИФЕСТОР

Основната му характеристика е силната и въздействаща енергетика. Манифесторите са много инициативни, независими, борбени, пробивни, свободолюбиви. Тези хора са перфектни организатори и инициатори на нови неща. Умеят да въздействат на околните и да ги въвличат в собствения си процес. Родени са да действат по своя инициатива и сами да реализират идеите си. Да ги превеждат през всички етапи и да достигнат до желания резултат и крайната си цел. Умеят да налагат нови методи в нова среда, да завоюват нови територии. Винаги се интересуват главно от крайния резултата или какво ще получат. Те са свикнали да разчитат единствено на себе си. Знаят, че сами създават съдбата си. Характерното за тях е, че са много въздействащи за околните, но за разлика от тях не се поддават на чуждо въздействие. Родени са да бъдат водачи, да увличат другите след себе си и да ги променят. Думите им са експресивни, вълнуващи и въздействащи, веднага грабват слушателите. Умело разчупват леда, повеждат другите и им задават посоката. Манифесторите не обичат да вършат монотонни и рутинни дейности, защото това ги напряга. Винаги те определят кога или с кого да общуват.

Манифесторът има затворена и отблъскваща аура, непробиваема. Мисията му е да въздейства на останалите чрез словото си. Да създава нови неща, да тласка напред цялото човечество. На енергийно ниво е роден да излъчва мир и покой в пространството. Стратегия - да информира преди да действа. Тема на Не себе си - гняв. Въпрос - На кого въздействам? Как въздействам?

ПЛУТОН

Духовна трансформация, развитие и обновление.

Символ на силата, трансформацията, радикалната промяна. Владетелят на смъртта, прераждането и колективното съзнание. На духовната сила, мистиката, тайните. Дарява с мощни възстановителни сили, способности за бърза регенерация. Отговаря за духовната еволюция на душата. Оформя житейския план, така че да получим най-доброто обучение в земно измерение. Да преживеем това, което не сме развили достатъчно в миналите си животи, за да научим своите уроци. Поставя ни в ситуации, в които имаме най-голяма нужда, да изградим ценностната си система и да вникнем в нейния смисъл. Безпощадно разрушава всичко, от което душата има нужда да се освободи, за да продължи своя път на развитие. Да  преживее своята трансформация. и възкръсне за нов живот. Символ на обновлението.

НЕПТУН

Универсална любов, духовност, идеализъм.

Дарява с доброта, чувствителност, духовност и афинитет към изкуствата и творчеството. Символ на жертвоготовност, отдаденост, състрадателност и съпричастност. Умение за служба на другите. Господарят на илюзията, мечтите, сънищата и подсъзнанието. На всички видове зависимости като форма на бягство от действителността. Нептун дава голяма сензитивност и впечатлителност. Дарява с достъп до божественото вдъхновение, идващо от дълбоката творческа образност. Позволява на психиката и трансперсоналното преживяване да се проявят чрез изкуството и екстаза. Дава емпатия, желание за сливане и отдаване на любими хора или дейности. Разтваря границите на личността, за да може тя да се слее истински с потока на живота.

УРАН

Изобретател, бунтар, революционер.

Уран е планетата на висшето съзнание и идеалите, която резонира с принципите на промяната, независимостта, освобождението, революцията, напредъка и хаоса. Той ни показва пътя на развитие, насочен към постигане на съвършенство. Като ментална планета, работи с умствената енергия. Отразява тенденции в колективната психика, символизира съзидателния разум на колективно ниво, прониква в несъзнаваното и предизвиква статуквото. Символ на висшия Ум. Той ни помага да виждаме нещата ясно, да разпознаваме моделите и възможностите в живота.

САТУРН

Господарят на кармата и времето.

Символизира бащата, авторитетната фигура, властта, закона, правилата. Също така материята, формата, материалния свят. Сатурн представлява поредицата от пречки и ограничения, най-големите препятствия и предизвикателства в живота ни. Той учи на отговорност, самодисциплина и постоянство. Често се страхуваме от него, защото ни показва, че все още ни липсват някои качества. Сатурн е толкова важен в класацията, защото ни поставя там, където трябва да бъдем дисциплинирани и където сме длъжни да научим нещо.

ЮПИТЕР

Големият Благодетел. Божествената истина, справедливост, вяра, духовност.

Символизира образа на съпруга, дарителя, учителят. Носи добър късмет, успех, щастие, приемственост, последователност. Юпитер е нашият ключ към последователността във времето, към успеха. Също така символизира мъдростта, правото и философията. Той често описва нашата професия, пътя, който трябва да следваме. Юпитер е израз на житейската ни философия, символ на свобода, радост, благоденствие, веселие, забавления и развлечения. Той покровителства пътешествениците, връзките с чужбина и чужди култури.

МАРС

Страстта на война.

Той е водача, авантюриста, пионера. Олицетворява себеутвърждаване, действие, енергия, импулс. Стремежът към екшън, приключения, проучване и завладяване. Двигател на нашите страсти и предизвикателства. Енергията на Марс е огромна тя е извор на конфликти и конкуренция между нас и другите. Във висшето си проявление, той се явява в образа на защитника, лидера и пазителя.

ЛУНА

Чувства и емоционални корени.

Дава ни сведение за нашите чувства и емоционалните ни корени.

Символизира главно майката, но в мъжки хороскоп се явява и в образа на съпругата. Показва ни какви са нашите спомени, източници на емоционална сигурност, от къде идваме. Също и нашите инстинкти, детството, средата в която сме израснали и, от която идваме. Образованието ни, подкрепата, изграждането на нашата личност през целия ни живот.

ВЕНЕРА

Сърцето.

Показва начина, по който обичаме и привличаме другите. Способността ни да се грижим за нещо любимо или стойностно. Нашето разбиране за любовта и чувствеността. Отговаря за привличането на нещата, които искаме. Тя е израз на хармония, грация, красота и състрадание. Венера е желанието за обединяване. Тя е също покровителка на изкуствата и на средствата, които идват по тази линия.

МЕРКУРИЙ

Вестоносецът на боговете.

Показва качествата на мисълта, идеите и рационалния ум. Той е пратеника, вестителя на истината, директния глас. Символ на комуникацията и вербалното изразяване, търсенето на знания и опит. Правила, логика, интелект, междуличностни отношения, обединение и споделяне.

СЛЪНЦЕ

Израз на Висшия Аз или целта на живота.

Основната му характеристика е силната и въздействаща енергетика. Манифесторите са много инициативни, независими, борбени, пробивни, свободолюбиви. Тези хора са перфектни организатори и инициатори на нови неща. Умеят да въздействат на околните и да ги въвличат в собствения си процес. Родени са да действат по своя инициатива и сами да реализират идеите си. Да ги превеждат през всички етапи и да достигнат до желания резултат и крайната си цел. Умеят да налагат нови методи в нова среда, да завоюват нови територии. Винаги се интересуват главно от крайния резултата или какво ще получат. Те са свикнали да разчитат единствено на себе си. Знаят, че сами създават съдбата си. Характерното за тях е, че са много въздействащи за околните, но за разлика от тях не се поддават на чуждо въздействие. Родени са да бъдат водачи, да увличат другите след себе си и да ги променят. Думите им са експресивни, вълнуващи и въздействащи, веднага грабват слушателите. Умело разчупват леда, повеждат другите и им задават посоката. Манифесторите не обичат да вършат монотонни и рутинни дейности, защото това ги напряга. Винаги те определят кога или с кого да общуват.